Thực trạng thất nghiệp theo trình độ tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

16 43 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:04

Thực trạng thất nghiệp theo trình độ tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng NinhQuan hệ cung cầu trên thị trường lao động ngày càng căng thẳng. Thất nghiệp và nhu cầu việc làm đang trở thành sức ép cho các cấp chính quyền huyện Ba Chẽ. Số người thất nghiệp là số chênh lệch giữa lực lượng lao động và số người có việc làm. ... thất nghiệp theo trình độ Thực trạng thất nghiệp theo trình độ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh Một số giải pháp 2 Cơ sở lý luận 1.1 Một số khái niệm Cung lao động khả tham gia thị trường lao động... khơng có trình độ nên họ chie làm cơng việc nậng nhọc mang tính thời Điều thêm gánh nặng thất nghiệp huyện Ba Chẽ Tác động thất nghiệp theo trình độ đến cung lao động: Thất nghiệp theo trình độ ảnh... phần thực trạng, nguyên nhân thất nghiệp theo trình độ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh nay, đưa giải pháp thiết thực nhằm giảm tỉ lệ thất nghiệp lao động theo trình độ xuống, góp phần đưa kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng thất nghiệp theo trình độ tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Thực trạng thất nghiệp theo trình độ tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn