Bai1 (overview) lập trình java

34 20 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 10:56

... trúc Java • Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram .java Java API Java VM Hardware-Platform Mã nguồn Java Platform Kiến trúc Java. ..Bài Tổng quan lập trình Java • • • • • • • • Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc Java Nội dung chương trình Java Các kiểu liệu & toán tử Các cấu trúc điều khiển... trúc Java • Java Development Kit – JDK • Bộ cơng cụ phát triển Java (jdk) gồm trình biên dịch, thơng dịch, trợ giúp, soạn tài liệu… thư viện chuẩn • Ngồi số thư viện khác JSP, JavaMail, Java TAPI…
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai1 (overview) lập trình java, Bai1 (overview) lập trình java, Bài 1. Tổng quan lập trình Java

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn