09 TONG KET CHUONG 1 ANH SANG

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 08:17

... trời , hội tụ ánh sáng lại để đốt cháy chiến thuyền quân đòch ( 215 - 212 trước CN) Năm 17 47, Buffon (Pháp) lặp lại thí nghiệm cách dùng 16 8 gương, cạnh 20cm chiếu ánh sáng hội tụ vào điểm Kết : - Chỉ... Chỉ với 40 gương đốt cháy khúc gỗ - Với 45 gương , làm nóng chảy 3kg thiếc - Với 11 7 gương làm nóng chảy miếng bạc 51 Bài tập nâng cao Vật lý Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan Bếp Mặt Trời đơn giản... phẳng Câu 6: Thám tử Sơ-lôc Hôm mời đến dự buổi tiệc Nhiệm vụ anh quan sát tất người bàn tiệc Tuy nhiên để giữ bí mật, lúc dự tiệc, anh không nhìn trái, phải nhìn sau Sơ - lôc Hôm nghó cách, dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: 09 TONG KET CHUONG 1 ANH SANG , 09 TONG KET CHUONG 1 ANH SANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn