Nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh

26 25 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 06:02

... đến tiến triển tiền đái tháo đường thành đái tháo đường týp 2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP Sau 12 tháng can thiệp cộng đồng huy động... thành ĐTĐ týp 4 .2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 4 .2. 1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu can thiệp cộng đồng Nhìn chung, đặc điểm mẫu nghiên cứu trước... thể cộng đồng dân cư huyện Cầu Ngang 2. 1.1 .2 Quần thể nghiên cứu Đối tượng ≥ 45 tuổi có hộ sinh sống Cầu Ngang 2. 1 .2 Địa điểm nghiên cứu: huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 2. 1.3 Thời gian nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh , Nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn