bộ đề thi học kì 2 toán 9 thành phồ hồ chí minh (có đáp án)

31 72 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 17:43

... (D) 0 ,25 x2 Pthđgđ (P) (D): x2 – 2x − = 0 ,25 Bài 2b: (0,5đ) Tìm tọa độ giao điểm: 4;8  2; 2 0 ,25 Bài 3a: (0,5đ) 3x2 – 5x + m = (1) (1) 0 ,25 x2 Tính  = 25 – 12m Biện luận:  >  m < 25 12 Bài... = x1 + x2 = ; P = x x2 = Tính : x1 – x2 = m 0 ,25 0 ,25 Tính được: x1 = ; x2 = Tìm được: m = (nhận) 0 ,25 0 ,25 Bài 4a: (1,0 đ) a/ Chứng minh tứ giác MBOC nội tiếp 0 ,25 x2 0 ,25 x2 góc OBM = 90 0 (MB... a)Chứng minh tứ giác ADHE hình chữ nhựt b)Chứng minh tứ giác BDEC nội tiếp c)Chứng minh OA  DE ĐÁP ÁN Bài 1(1,5đ) Bài 2: ( 1đ) Bài 3: ( 2 ) ) a) x =  , x=  b) x 12 + x 22 – x1 – x2 = S2 – 2P -
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi học kì 2 toán 9 thành phồ hồ chí minh (có đáp án) , bộ đề thi học kì 2 toán 9 thành phồ hồ chí minh (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn