ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC TẠI HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:35

TrongHieuKCT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC TẠI HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Hoàng Thị Thu Hà Mã sinh viên : 1111110226 Lớp : Anh 19 – Khối – KT Khóa : 50 Người hướng dẫn khoa học : ThS Vũ Hoàng Việt Hà Nội, tháng 05 năm 2015 TrongHieuKCT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ, DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC Tổng quan dịch vụ xuất dịch vụ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.1 1.1.1 Tổng quan dịch vụ 1.1.2 Tổng quan xuất dịch vụ 1.2 Tổng quan dịch vụ du lịch xuất dịch vụ du lịch 10 1.2.1 Tổng quan dịch vụ du lịch 10 1.2.2 Tổng quan xuất dịch vụ du lịch 14 1.3 Tổng quan dịch vụ du lịch ẩm thực 15 1.3.1 Khái niệm liên quan dịch vụ du lịch ẩm thực 15 1.3.2 Phân biệt du lịch ẩm thực du lịch văn hóa 18 1.3.3 Vai trò ẩm thực vào hoạt động xuất dịch vụ du lịch 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC TẠI HÀN QUỐC 21 2.1 Giới thiệu Hàn Quốc điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ du lịch ẩm thực 21 2.1.1 Giới thiệu Hàn Quốc du lịch Hàn Quốc 21 2.1.2 Những điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ du lịch ẩm thực 24 2.2 Thực trạng xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc 34 2.2.1 Số lượng khách du lịch tới Hàn Quốc 34 2.2.2 Doanh thu ngành du lịch Hàn Quốc 36 2.2.3 Chi tiêu ngành du lịch Hàn Quốc 40 2.3 Chính sách phát triển dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc 40 2.3.1 Đa dạng hóa loại hình du lịch ẩm thực 41 2.3.2 Chiến lược marketing cho du lịch ẩm thực 43 2.3.3 Các hoạt động xúc tiến du lịch ẩm thực Hàn Quốc 44 2.3.4 Hỗ trợ pháp luật tài việc thúc đẩy ẩm thực Hàn 47 2.4 Đánh giá 49 TrongHieuKCT 2.4.1 Thành tựu đạt 49 2.4.2 Những điểm cần khắc phục 50 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC RÚT RA TỪ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC HÀN QUỐC VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM 52 Giới thiệu hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Việt UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 3.1 Nam 52 3.1.1 Những điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ du lịch ẩm thực 52 3.1.2 Thực trạng xuất dịch vụ du lịch Việt Nam 62 3.1.3 Chính sách phát triển hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Việt Nam 64 3.2 Bài học kinh nghiệm từ hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc 68 3.2.1 Bài học kinh nghiệm phát triển đa dạng loại hình ẩm thực 68 3.2.2 Bài học kinh nghiệm phát triển từ hoạt động xúc tiến du lịch ẩm thực 69 3.2.3 Bài học kinh nghiệm từ hoạt động marketing quảng bá hình ảnh 69 3.2.4 Bài học kinh nghiệm hỗ trợ mặt pháp luật tài 70 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Việt Nam 71 3.3.1 Nhóm giải pháp sách 71 3.3.2 Nhóm giải pháp khác 74 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 TrongHieuKCT DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ Viết Tiếng Anh Tiếng Việt Tắt IMF International Monetary Fund Qũy Tiền tệ Quốc tế KTO Korean Tourism Organization Tổ chức Du lịch Hàn Quốc UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo MOFA OECD UN WTO Ministry of Foreign Affairs Bộ Ngoại giao Organization for Economic Hợp tác Tổ chức kinh tế phát Cooperation and Development triển United Nation Liên hợp quốc World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới TrongHieuKCT DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Đóng góp Du lịch Hàn Quốc vào GDP quốc gia 22 Bảng 2.2 Số lượng nhân viên ngành du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2012 33 Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch lĩnh vực du lịch ẩm thực 34 Bảng 2.4 Doanh thu ngành du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2013 – T3.2015 37 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bảng 2.5 Doanh thu ngành công nghiệp ẩm thực Hàn theo năm 37 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Xếp hạng hình ảnh Hàn Quốc 23 Biểu đồ 2.2 Lí lựa chọn Hàn Quốc địa điểm du lịch 24 Biểu đồ 2.3 Số lượng khách du lịch tới Hàn Quốc 35 Biểu đồ 2.4 Số lượng khách du lịch đến Hàn Quốc theo tháng năm 2009 2010 36 Biểu đồ 2.5 Các thành phần tiêu dùng chủ yếu khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc 38 Biểu đồ 2.6 10 nhân tố du khách Nhật Bản tiêu dùng du lịch Hàn Quốc 39 Biểu đồ 2.7 Doanh thu chi tiêu ngành du lịch Hàn Quốc 2007 -2013 40 Biểu đồ 3.1 Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 2009-2013 63 Biểu đồ 3.2 Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2009 – 2013 64 TrongHieuKCT LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Ngày du lịch trở thành nhu cầu khơng thể thiếu đời sống văn hóa xã hội, đóng góp vai trò quan trọng kinh tế nhiều quốc gia, có Việt Nam Trên đường tiến tới tiến xã hội, nhân loại nhận bên UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cạnh yếu tố kĩ thuật yếu tố văn hóa góp phần vào sản xuất đời sống Trong ngành du lịch, văn hóa có yếu tố định làm tăng doanh thu tạo phát triển bền vững đa dạng Du lịch ẩm thực loại hình du lịch văn hóa Tham gia hoạt động du lịch, người muốn khám phá vùng đất vùng đất mới, tìm hiểu, khám phá điều văn hóa ẩm thực Văn hóa ẩm thực tạo nên tính riêng biệt độc đáo riêng vùng miền, trở thành nhân tố quan trọng khiến cho quan chức tập trung phát triển xuất loại hình dịch vụ ngày phát triển này, góp phần phát triển du lịch đất nước Xuất dịch vụ du lịch ẩm thực thực trở thành thị trường ngách đáng mong đợi đất nước Hàn Quốc Theo Cục văn hóa du lịch Hàn Quốc 2007, 41.7% khách du lịch cho ẩm thực ngun nhân họ tìm đến Hàn Quốc, số đến năm 2009 49.2 % Sự ủng hộ quyền, nỗ lực người Hàn Quốc biến văn hóa du lịch ẩm thực trở thành điểm mạnh đất nước Trong đó, Việt Nam có 61 tỉnh thành 54 dân tộc, đa dạng văn hóa vùng miền, văn hóa ẩm thực chứa đựng nét độc đáo, đặc sắc khác tạo nên nét độc đáo, hút riêng đất nước Bên cạnh đó, du lịch ẩm thực mạnh tiềm tàng mà Việt Nam chưa thực phát triển, cần đầu tư phát triển nhằm tăng cường vị Việt Nam Sự phát triển loại hình du lịch ẩm thực dựa vào nhiều yếu tố có nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống sở hạ tầng, công nghệ thông tin hệ thống sách, giải pháp đến từ Chính phủ Do đó, em định lựa chọn đề tài “Đẩy mạnh hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc học cho Việt Nam." Do thời hạn làm khóa luận hạn chế, gặp nhiều khó khăn tìm kiếm nguồn tài liệu, số liệu có liên quan, khóa luận hướng tập trung TrongHieuKCT vào việc nghiên cứu sách phát triển hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc, từ đưa giải pháp phát triển xuất loại hình du lịch ẩm thực Việt Nam Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu khóa luận hệ thống lại sở lý luận du lịch, du lịch ẩm thực, xuất dịch vụ du lịch ẩm thực, từ đó, nghiên cứu thực trạng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hoạt động xuất du lịch ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt việc tập trung vào sách phủ Hàn Quốc đề giải pháp, hướng đề xuất áp dụng vào hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu nói trên, khóa luận tự xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận dịch vụ, xuất dịch vụ, dịch vụ du lịch, xuất dịch vụ du lịch tổng quan du lịch ẩm thực Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc Việt Nam Thứ ba, nghiên cứu học rút từ hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc đề xuất giải pháp cho xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Việt Nam Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc, từ rút học đề xuất biện pháp áp dụng vào hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Phạm vi khơng gian: Khóa luận tập trung chủ yếu vào hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc Việt Nam Phạm vi thời gian: khóa luận tập trung vào số liệu liên quan đến hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc Việt Nam từ 2010 đến 2014 TrongHieuKCT Phạm vi nội dung: Đối tượng nghiên cứu hoạt động, biện pháp ngành dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc Việt Nam, đặc biệt sách liên quan đến việc hỗ trợ phát triển hoạt động Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, khóa luận dự định sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Phương pháp thực tiễn: phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp diễn giải - quy nạp, phương pháp dự báo Phương pháp lý thuyết: phương pháp thu thập nguồn tài liệu thứ cấp, phương pháp hệ thống hố phương pháp nghiên cứu điển hình, phương pháp ý kiến chun gia, phương pháp mơ hình hố, phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích Bố cục khóa luận Bài khóa luận chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ thương mại dịch vụ Chương 2: Phân tích thực trạng xuất dịch vụ du lịch ẩm thực Hàn Quốc Chương 3: Bài học rút từ hoạt động xuất dịch vụ du lịch ẩm thực tài Hàn Quốc đề xuất cho Việt Nam TrongHieuKCT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ, DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC 1.1 Tổng quan dịch vụ xuất dịch vụ 1.1.1 Tổng quan dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Dịch vụ ngày phát triển theo hướng tăng nhanh tỉ trọng quy mô kinh tế Tuy nhiên, so với ngành truyền thống nông nghiệp, thủ công công nghiệp dịch vụ coi ngành Vì vậy, khái niệm dịch vụ có nhiều thay đổi theo thời gian Lần đầu tiên, dịch vụ nghiên cứu cơng trình nghiên cứu Các Mác Các Mác nhận bên cạnh lĩnh vực sản xuất vật chất có có lĩnh vực sản xuất phi vật chất lĩnh vực dịch vụ Theo Các Mác,“Dịch vụ hoạt động thỏa mãn nhu cầu người, mang lại giá trị gia tăng thường phản ánh tiếp xúc trực tiếp người cung ứng người tiêu dùng Sản phẩm dịch vụ vơ hình hữu hình”.( trích T.S Đỗ Hương Lan, 2013, tr.28) Nghiên cứu góc độ marketing, nhà kinh tế học Phillip Kotler cho dịch vụ hoạt động lợi ích mà bên cung cấp cho bên dịch vụ vơ hình cầm nắm Hoạt động sản xuất dịch vụ tạo sản phẩm vật chất (Bùi Thị Lý, 2009, tr.74) Trong sách “Bàn hàng hóa dịch vụ” năm 1977, T.Hill – nhà kinh tế người Mỹ định nghĩa “Dịch vụ thay đổi điều kiện hay trạng thái người hay hàng hóa thuộc sở hữu chủ thể kinh tế bị tác động chủ thể kinh tế khác dựa sở có thỏa thuận trước với chủ thể kinh tế ban đầu Sản phẩm dịch vụ thay đổi người hay hàng hóa bị tác động, sản xuất dịch vụ hoạt động tác động tới người hay hàng hóa.” Ơng nhấn mạnh đến khác biệt sản xuất hàng hóa sản xuất dịch vụ, sản xuất hàng hóa, sản phẩm thay đổi người hay hàng hóa bị tác động, dịch vụ hoạt động tác động đến người hay hàng hóa TrongHieuKCT “Dịch vụ hoạt động lao động sáng tạo nhằm bổ sung giá trị cho phần vật chất làm đa dạng hóa, phong phú hóa, khác biệt hóa, trội hóa…mà cao trở thành thương hiệu, nét văn hóa kinh doanh làm hài lòng cao cho người tiêu dùng để họ sẵn sàng trả cao, từ kinh doanh có hiệu hơn” (PGS.TS Nguyễn Văn Thanh, Giảng viên Đại học Bách khoa) Ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ kinh tế đại UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo ngày đóng vai trò quan trọng, trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học khác như: kinh tế học, hành học, văn hóa học khoa học quản lý Trong phạm vi đề tài nghiên cứu khóa luận này, nhận định “Dịch vụ hoạt động mang lại giá trị cho người cung ứng, thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời phản ánh tương tác trực tiếp người cung ứng người tiêu dùng sở thỏa thuận trước” (TS Đỗ Hương Lan, 2013, tr 29) 1.1.1.2 Đặc điểm Theo Philip Kotler Kevin Keller (2007) dịch vụ có đặc điểm sau đây: tính vơ hình, tính khơng tách rời cung cấp tiêu dùng dịch vụ, tính khơng đồng chất lượng tính khơng dự trữ Tính vơ hình hay phi vật chất Tính vơ hình sản phẩm dịch vụ ta cầm nắm, cảm nhận trước tiêu dùng dịch vụ Và phần lớn dịch vụ cung cấp kèm theo với sản phẩm hữu hình Tuy nhiên, mức độ vơ hình dịch vụ vơ khác nhau; có loại dịch vụ tính vơ hình chiếm phần lớn có loại dịch vụ tính vơ hình chiếm phần nhỏ Ví dụ, loại dịch vụ giảng dạy, y tế,…thì ta khơng thấy tính hữu hình dịch vụ loại dịch vụ nhà hàng, ăn uống thường kèm với sản phẩm tính hữu hình lớn Bởi đặc tính đặc biệt dịch vụ, doanh nghiệp cần xúc tiến biện pháp kinh doanh phù hợp để khách hàng tiếp cận, cảm nhận nhanh chóng chất lượng dịch vụ để đến bước tiêu dùng dịch vụ Tính khơng tách rời cung cấp tiêu dùng dịch vụ Tính khơng tách rời cung cấp tiêu dùng dịch vụ có nghĩa sản phẩm dịch vụ sản xuất tiêu thụ thời điểm thời gian không gian Người
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC TẠI HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM, ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH ẨM THỰC TẠI HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay