DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CỐC CỐC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

83 0 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:33

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CHO WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CỐC CỐC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ Họ tên sinh viên : Nông Thủy Ngân : 1111110152 Mã sinh viên Lớp : Anh 10 Khóa : 50 Ngƣời hƣớng dẫn – Khối KT khoa học : TS Nguyễn Văn Thoan Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẨU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN 1.1 Tổng quan chung quảng cáo trực tuyến UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.1.1 Tổng quan chung quảng cáo 1.1.2 Quảng cáo trực tuyến 11 1.2 Ƣu điểm hạn chế quảng cáo trực tuyến 12 1.2.1 Ưu điểm: 12 1.2.2 Hạn chế: 17 1.3 Tổng quan chung dịch vụ quảng cáo trực tuyến dành cho website thƣơng mại điện tử Thế giới 18 1.3.1 Lịch sử quảng cáo trực tuyến 18 1.3.2 Sự phát triển quảng cáo trực tuyến 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CHO WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY TNHH CỐC CỐC 23 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Cốc Cốc: 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.1.3 Đối thủ hướng phát triển thời gian tới 28 2.2 Thực trạng dịch vụ quảng cáo trực tuyến dành cho Website thƣơng mại điện tử Công ty TNHH Cốc Cốc: 31 2.2.1 Các loại hình dịch vụ quảng cáo trực tuyến Công ty TNHH Cốc Cốc dành cho Website thương mại điện tử 31 2.2.2 Phân tích hiệu dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thương mại điện tử Cốc Cốc 38 2.2.3 2.3 Những hạn chế, tồn nguyên nhân 52 So sánh đánh giá với đối thủ cạnh tranh 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CHO WEBSITE TMĐT CỦA CÔNG TY TNHH CỐC CỐC 60 3.1 Xu hƣớng phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thƣơng mại điện tử Thế giới 60 3.2 Tiềm phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thƣơng mại điện tử Việt Nam 63 3.2.1 Thị trường quảng cáo trực tuyến 63 3.2.2 Thương mại điện tử Việt nam dần bùng nổ 65 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thƣơng mại điện tử Cốc Cốc 68 3.3.1 Một số kiến nghị quan quản lý Nhà nước 68 3.3.2 Một số giải pháp dành cho công ty TNHH Cốc Cốc 70 3.3.3 Một số giải pháp dành cho Website Thương mại điện tử sử dụng QCTT Cốc Cốc 72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Giải thích Cốc Cốc Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Cốc Cốc LSTK Lịch sử tìm kiếm MXH Mạng xã hội NMSTT Ngày mua sắm trực tuyến PR Public Relation px pixel QCTT Quảng cáo trực tuyến TMĐT Thương mại điện tử TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNĐ Việt Nam đồng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Chữ viết tắt DANH MỤC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ BẢNG, HÌNH, BIỂU TÊN TRANG UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo ĐỒ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Tăng trƣởng doanh thu năm đầu đời số hình thức QCTT Loại thơng tin thu thập đƣợc thông qua QCTT Doanh thu từ quảng cáo trực tuyến Thế giới giai đoạn 2005 – 2014 Minh họa ứng dụng tìm kiếm địa điểm Nhà Nhà Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Cốc Cốc 10 14 22 26 27 Thống kê số lƣợng ngƣời dùng trình duyệt 2.3 web phổ biến Việt Nam từ tháng 5/2014 29 đến tháng 2/2015 2.4 2.5 2.6 Minh họa dịch vụ quảng cáo Từ khóa Cốc Cốc Minh họa quảng cáo Banner 728x90px Cốc Cốc Minh họa quảng báo Banner 640x360px Cốc Cốc 33 35 35 2.7 Minh họa quảng cáo Video banner Cốc Cốc 36 2.8 Minh họa quảng cáo PR Cốc Cốc 37 2.9 2.10 Thống kê số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ QCTT Cốc Cốc theo tháng năm 2014 Thống kê chi tiết số lƣợng Website sử dụng dịch vụ QCTT Cốc Cốc 40 41 2.11 Thống kê hiệu QCTT Cốc Cốc cho website TMĐT qua số 2.12 Minh họa quảng cáo Banner độc quyền 640x360px Lazada.vn Cốc Cốc 42 45 Hiệu quảng cáo Banner độc quyền Cốc Cốc cho Lazada.vn giai đoạn tháng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2.13 45 12/2015 – 04/2015 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 3.1 3.2 3.3 Minh họa quảng cáo Banner độc quyền 640x360px Lingo.vn Cốc Cốc Minh họa quảng cáo Từ khóa Lingo.vn Cốc Cốc Hiệu QCTT Cốc Cốc cho Lingo.vn tháng đầu triển khai dịch vụ Minh họa quảng cáo Bài PR Chotot.vn Hiệu quảng cáo PR Cốc Cốc cho Chotot.vn giai đoạn tháng 1/2015 – 4/2015 Báo giá loại hình QCTT Cốc Cốc tháng 4/ 2015 So sánh quảng cáo Từ khóa Google Cốc Cốc Báo giá loại hình QCTT Cốc Cốc Số lƣợng ngƣời dùng Internet Việt Nam 2005 – 2014 Thống kê doanh thu từ QCTT Việt Nam 2010 - 2015 47 48 48 50 51 53 57 64 65 67 LỜI MỞ ĐẨU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Thế giới không ngừng phát triển đồng nghĩa với việc thị trường cạnh tranh ngày gay gắt Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh cách chóng mặt giúp cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn tiêu dùng tạo tốn khó cho doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo dịch vụ Họ buộc phải trở nên bật tiếp cận khách hàng trước vơ vàn đối thủ cạnh tranh để tồn thu lợi nhuận Chính vậy, quảng cáo trở thành phần thiếu tồn q trình gia nhập thị trường, phát triển xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Trước đây, việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, quảng bá thương hiệu chủ yếu dựa hình thức quảng cáo truyền thống, quảng cáo truyền hình, qua báo đài, phát tờ rơi… Tuy nhiên đời Internet sớm trở thành cách mạng lớn làm thay đổi mặt sống nói chung quảng cáo nói riêng Quảng cáo trực tuyến Internet mang lại nhanh chóng khẳng định vai trò hiệu ưu việt thúc đẩy trình bán hàng Mặc dù loại hình đời quảng cáo trực tuyến mang cho doanh nghiệp khoản lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt Website thương mại điện tử chủ yếu bán hàng qua kênh trực tuyến Tại thị trường Việt Nam, Website thương mại điện tử có nhiều lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến Bên cạnh “ơng lớn” ngành Google, Facebook… vài năm trở lại đây, Cốc Cốc tên bỏ qua nhắc tới quảng cáo trực tuyến Sau hai năm thức mắt, Cốc Cốc chiếm lĩnh lượng thị phần lớn thứ thị trường Việt Nam, sau thị phần Google nhờ sản phẩm trình duyệt Web dành riêng cho người Việt Đây lượng khách hàng tiềm mà doanh nghiệp tiếp cận thơng qua dịch vụ quảng cáo trực tuyến Cốc Cốc Với số tăng trưởng ấn tượng số lượng người sử dụng chất lượng dịch vụ thời gian ngắn, việc nghiên cứu đầy đủ toàn diện dịch vụ quảng cáo trực tuyến nói chung Cốc Cốc cung cấp nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhà quảng cáo đặc biệt Website thương mại điện tử việc xây dựng chiến dịch quảng cáo hiệu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích thu từ kênh quảng cáo Hơn nữa, sở để định hướng phát triển, tạo tiền đề cho Cốc Cốc sối ngơi “ông lớn” Thế giới thị trường Việt Nam hướng tới phát triển bền vững Chính vậy, đề tài : “Dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thương mại điện tử Cốc Cốc: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả” mang tính cấp thiết có ý UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nghĩa thực tiễn sâu sắc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Đưa nhìn tổng quan thị trường cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thương mại điện tử Thế giới Việt Nam - Phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thương mại điện tử Công ty TNHH Cốc Cốc - Đánh giá triển vọng phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thương mại điện tử Cốc Cốc thị trường Việt Nam đề xuất giải pháp nâng cao hiệu dịch vụ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận Quảng cáo trực tuyến nói chung dịch vụ quảng cáo trực tuyến dành cho website thương mại điện tử Cốc Cốc nói riêng Quảng cáo trực tuyến lĩnh vực rộng, bao gồm nhiều chủ đề tầm quan trọng quảng cáo trực tuyến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, loại hình quảng cáo trực tuyến, xây dựng chiến lược quảng cáo trực tuyến hiệu quả… Khóa luận không nghiên cứu biến động lĩnh vực quảng cáo trực tuyến mà tập trung vào đối tượng thu hút quan tâm nhiều Việt nam, dịch vụ quảng cáo trực tuyến Cốc Cốc Về phạm vi nghiên cứu, khóa luận tập trung vào đặc điểm hiệu QCTT Cốc Cốc thông qua việc nghiên cứu thực trạng thị trường QCTT Thế giới Việt Nam hoạt động thực tiễn số website thương mại điện tử điển hình sử dụng dịch vụ QCTT Cốc Cốc đến đầu năm 2015 Khóa luận khơng sâu phân tích quy trình xây dựng QCTT cho website hay sản phẩm cụ thể Đề tài phân tích, nghiên cứu dựa số liệu thống kê tổng hợp kết nghiên cứu QCTT tổ chức thu thập nghiên cứu thị trường chuyên gia lĩnh vực Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận thực dựa phương pháp phân tích tổng hợp, quy nạp, so sánh, thống kê, suy luận logic, hệ thống hóa… Nội dung nghiên cứu UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Khóa luận tập trung nghiên cứu nội dung sau:  Chương 1: Tổng quan chung dịch vụ quảng cáo trực tuyến dành cho website thương mại điện tử  Chương 2: Thực trạng dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho website thương mại điện tử Công ty TNHH Cốc Cốc  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo cho website thương mại điện tử Công ty TNHH Cốc Cốc Mặc dù cố gắng việc nghiên cứu tìm hiểu thực tế, song hạn chế thời gian, nguồn tài liệu tham khảo trình độ cá nhân, khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN 1.1 Tổng quan chung quảng cáo trực tuyến 1.1.1 Tổng quan chung quảng cáo 1.1.1.1 Khái niệm quảng cáo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Trong năm gần đây, “Quảng cáo” dường trở thành cụm từ thông dụng, phổ biến phương tiện thông tin đại chúng Quảng cáo phần hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy mở rộng thị phần doanh nghiệp Có nhiều khái niệm quảng cáo: Tại Mỹ, đất nước với kinh tế hùng mạnh đứng đầu Thế giới, nơi quảng cáo trở thành ngành công nghiệp, Hiệp hội Quảng cáo Mỹ (American Advertising Association) đưa khái niệm: “Quảng cáo hoạt động truyền bá thơng tin, nói rõ ý đồ chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ chủ quảng cáo sở có thu phí quảng cáo, khơng trực tiếp nhằm cơng kích người khác” Theo Philip Kotler, người tiên phong ngành Marketing nói chung ngành quảng cáo nói riêng giới đưa khái niệm khác quảng cáo Trong sách “Marketing bản” ông định nghĩa: “Quảng cáo hình thức truyền thơng trực tiếp thực thông qua phương tiện truyền tin phải trả tiền xác định rõ nguồn kinh phí” Trong giáo trình “Quản trị Marketing” (Marketing Management) mình, Philip Kotler lại đưa khái niệm khác quảng cáo: “Quảng cáo hình thức trình bày gián tiếp khuếch trương ý tưởng, hàng hóa hay dịch vụ người bảo trợ định trả tiền.” Theo Giáo trình nguyên lý Marketing trường Đại học Ngoại Thương có định nghĩa: “Quảng cáo q trình truyền tin có định hướng tới người mua để kích thích họ dẫn đến hành động mua sản phẩm dịch vụ mà quảng cáo giới thiệu đề xuất.” Tại Việt Nam, Nghị định 194 CP Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 1994 hoạt động quảng cáo lãnh thổ Việt nam quy định 63 động diễn không ngừng, doanh nghiệp tránh khả bị ảnh hưởng Nội dung trọng hình ảnh thống trị Khi người tiêu dùng chịu tác động số lượng quảng cáo ngày nhiều, việc làm cho nội dung trở nên dễ dàng nhanh chóng tiếp nhận trở nên UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo quan trọng Nhìn vào trang mạng xã hội lớn đề cập trên, ba số bốn mạng có đặc điểm chung: họ đăt trọng tâm hình ảnh Sự phát triển nhanh chóng dẫn đến thành cơng BuzzFeed Pinterest chứng minh cho sức mạnh tiềm lan truyền nội dung dựa hình ảnh Các viết blog thành công xã hội chia sẻ nhiều thường có đặc điểm chung: họ đặt số hình ảnh chỗ để chia nhỏ nội dung nhấn mạnh số điểm định Một ví dụ khác infographic, kết hợp hình ảnh với lượng chữ tối thiểu để giải thích chủ đề cung cấp thông tin thống kê liệu từ nghiên cứu Trong nội dung dựa văn truyền thống có khả hồn tồn trở nên lạc hậu , việc kết hợp hình ảnh rõ ràng có lợi cho chiến dịch tiếp thị 3.2 Tiềm phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thƣơng mại điện tử Việt Nam Theo đánh giá Igor Ashmanov - Tổng Giám đốc công ty Ashmanov cộng (Ashmanov & Partners) đến từ Nga, thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam lớn, đạt 130 - 150 triệu USD vòng 5-10 năm tới Tuy nhiên, thời điểm này, mảng thị trường chưa quan tâm thực sự… 3.2.1 Thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng người dùng Internet đứng đầu giới Theo số liệu We are Social, tổ chức có uy tín truyền thơng xã hội, tính tới tháng năm 2014, số lượng người dùng Internet Việt Nam lên tới 36 triệu người, chiếm khoảng 39% tổng dân số Bên cạnh đó, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đưa thống kê chi tiết số lượng người dùng Internet Việt nam vài năm trở lại sau: 64 Biểu đồ 3.1 Số lƣợng ngƣời dùng Internet Việt Nam 2005 – 2014 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Nguồn: Trung tâm Internet Việt Nam, 2005, Thống kê số lượng người dùng Internet Việt Nam, http://vnnic.vn/ Ngày 27 tháng năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 với số tiêu phát triển Internet: Đến năm 2015: - Tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố định từ - thuê bao/100 dân; - Tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet 15 - 20%; tỷ lệ người sử dụng Internet 40 - 45% dân số; - Trên 90% xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng kết nối Internet băng rộng; Đến năm 2020: - Tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố định 15 - 20 thuê bao/100 dân; - Tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet 35 - 40%; tỷ lệ người sử dụng Internet 55 - 60%; - 100% xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng kết nối Internet băng rộng Việc tăng lên việc sử dụng Internet tạo thêm nhiều hội cho quảng cáo mạng tiếp cận với khách hàng điều khiến 65 nhà quảng cáo phải cân nhắc dành khoản ngân sách cho quảng cáo mạng bên cạnh chiến dịch quảng cáo phương tiện truyền thông khác Xét thị trường quảng cáo trực tuyến năm 2014 Việt nam đạt khoảng 216 triệu USD So với năm 2013 mức tăng trưởng đạt khoảng 65% phần lớn UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo (khoảng 80%) hình thức thơng qua hình thức quảng cáo banner Bảng 3.2 Thống kê doanh thu từ QCTT Việt Nam 2010 – 2015 Nguồn: Đinh Lê Đạt (tháng 3/2015), Tổng quan thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam 2010 – 2015, http://tag.vn/tong-quan-tri-truong-quang-cao-truc-tuyen-viet-nam-2010-2015/, truy cập ngày 27/4/2015 Theo đánh giá nhà phân tích dự đoán, nhịp độ tăng trưởng thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam vòng 2-3 năm tới đứng mức khoảng 53%/năm Như đến hết năm 2015, thị trường đạt số khoảng 329 triệu USD Trong trình phát triển thị trường, phần trăm hình thức banner giảm đi, không nhiều 3.2.2 Thương mại điện tử Việt nam dần bùng nổ Năm 2014 coi năm đặt dấu mốc cho phát triển thương mại điện tử Ngày có nhiều doanh nghiệp ứng dụng loại hình để tìm kiếm hội kinh doanh, tìm đối tác, mở rộng thị trường, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian…Tất doanh nghiệp cửa hàng xây dựng cho website thương mại điện tử Hầu hết người hướng tới xu hướng mua hàng online ngày nhiều Vì năm 2015 dự báo năm bùng nổ tăng trưởng chất lượng thương mại điện tử 66 Yếu tố phát triển thương mại điện tử Việt Nam nhờ có phát triển mạnh mẽ internet nhu cầu mua hàng mạng người Việt ngày tăng mạnh Các chuyên gia TMĐT đánh giá, người tiêu dùng có xu hướng ngày thích mua sắm trực tuyến thay mua hàng quầy hay cửa hàng, siêu thị cố định Theo số liệu khảo sát 1.350 website TMĐT bán hàng, có tới 875 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo website có phát sinh doanh thu (chiếm 64,8%) Tổng doanh thu website năm 2014 đạt gần 8,084 tỷ Việt Nam đồng (xấp xỉ triệu Đô la Mỹ Doanh nghiệp sở hữu website cho biết, số tăng trung bình khoảng 1,7 lần so với năm 2013 (Bộ Cơng Thương Việt Nam, 2014, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2014, http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Thongke.aspx?Machuyende=TK&ChudeID=52, truy cập ngày 7/5/2015) Trong năm 2014, Cục Thương mại điện tử trực thuộc Bộ Công thương có nhiều chương trình hội thảo nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển lĩnh vực thương mại điện tử riêng Đặc biệt, vào tháng 12/2014, Cục Thương mại điện tử Hiệp hội TMĐT Việt Nam chủ trì phối hợp đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức ngày hội mua sắm trực tuyến 2014 Online Friday Ngày mua sắm trực tuyến thu hút 1.000 doanh nghiệp tham gia với 3.226 sản phẩm khuyến mại Thống kê riêng website thức chương trình (www.onlinefriday.vn) ngày này, Ban Tổ chức tổng hợp số liệu thống kê truy cập sau1: Về lượt truy cập: - Tổng số lượt truy cập vào hệ thống thông tin NMSTT: 1.993.000 lượt visit - Tổng số lượt xem thông tin: 10.684.904 lượt pageviews - Tỷ lệ xem trang/visit: 7.09 views/visit - Số người tham gia chương trình giải thưởng: 13.604 unique users - Tổng số email khách hàng đăng ký theo dõi khuyến thường xuyên: 11.301 email Về giao dịch: Bộ Công Thương Việt Nam, 2014, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2014, http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Thongke.aspx?Machuyende=TK&ChudeID=52, truy cập ngày 7/5/2015 67 - Tổng giá trị hàng hóa giao dịch ngày ước tính 154 tỷ đồng, tăng 2,48 lần so với ngày trung bình năm - Tổng số dơn hàng ước tính 160.055 đơn, tăng 3,18 lần so với ngày trung bình năm Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ đơn hàng so với ngày trung bình doanh nghiệp Ngày mua sắm trực tuyến tháng 12/ 2014 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam, 2014, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2014, http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Thongke.aspx?Machuyende=TK&ChudeID=52, truy cập ngày 7/5/2015 Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến nhận tham gia nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ thương mại điện tử việc đông người tiêu dùng trực tuyến chờ đợi tham gia mua sắm Mặc dù chương trình nhiều hạn chế đánh dấu phát triển thương mại điện tử Việt Nam, chương trình mua sắm trực tuyến áp dụng đồng thời quy mô toàn quốc Đại diện quan quản lý chuyên gia dự báo khẳng định, thương mại điện tử Việt Nam nhiều hội để phát triển, lĩnh vực toán trực tuyến trọng Các chuyên gia cho rằng, để TMĐT Việt Nam phát triển khả cần tiên phong lĩnh vực toán trực tuyến Được biết đến nhiều vào năm 2008 với lớn mạnh cổng toán điện tử PayNet, VinaPay, Mobivi, Payoo… toán trực tuyến 68 lĩnh vực mẻ Đặc biêt, hoạt động ứng dụng mơ hình tốn trực tuyến triển khai vài doanh nghiệp lớn, số lĩnh vực hàng không, du lịch Hiện Việt Nam có khoảng 28 ngân hàng triển khai hệ thống thẻ chuyển mạch quốc gia, chia sẻ mạng lưới máy ATM Nhiều công ty cung cấp dịch vụ như: Telco, Game online, FPT Telecom, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Airlines… chuyển sang sử dụng phương thức toán điện tử, trực tuyến qua mạng Internet Đại diện OnePay cho biết, gần năm triển khai dịch vụ Việt nam, số lượng khách hàng tăng 200%/ năm, tăng trưởng giao dịch 15%/ tháng 150%/ năm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam (VIB) cho hay, có 15 doanh nghiệp ký kết hợp đồng thức với VIB, chấp nhận tốn giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ “Ví điện tử Mobivi”… Có thể thấy, thương mại điện tử dần tạo áp lực lớn cho kênh bán hàng truyền thống Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh theo mơ hình cửa hàng truyền thống cần có chiến lược kinh doanh với giá cả, dịch vụ, hậu để giữ chân người tiêu dùng thời gian tới doanh nghiệp thương mại điện tử không dừng lại việc khai thác phận khách hàng online mà họ lấn sân sang khai thác nhu cầu mua sắm lượng khách hàng offline 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Website thƣơng mại điện tử Cốc Cốc Nhằm tạo điều kiện cho thị trường QCTT Việt Nam nói chung dịch vụ QCTT Cốc Cốc nói riêng có mơi trường phát triển bền vững, cần có phối hợp đồng bên liên quan, tạo nên mơi trường tổng thể thích hợp cho ngành Đó tham gia quan quan lý Nhà nước, Website thương mại điện tử thân nhà cung cấp QCTT mà cụ thể Công ty TNHH Cốc Cốc 3.3.1 Một số kiến nghị quan quản lý Nhà nước Để Quảng cáo trực tuyến Việt Nam phát triển, điều kiện phải khơi dậy thúc đẩy tiềm ngành công nghiệp nội dung số lĩnh vực thương mại điện tử Tuy nhiên, khơng phải việc hồn thành 69 thời gian ngắn Ví dụ Hàn Quốc, đất nước có ngành nội dung số phát triển phải xây dựng chiến lược từ 10 năm trước Như vậy, Quốc Hội số Bộ Bộ Thông Tin Truyền Thơng, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch, Bộ Tài Chính cần tăng cường phối hợp đạo, quản lý, đẩy nhanh tiến độ công việc sau: UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Thứ nhất, hoàn thiện chiến lược quốc gia chương trình hành động cụ thể phát triển ngành công nghiệp nội dung số thương mại điện tử thời gian sớm nhất, đồng thời, công bố rộng rãi để chuyên gia, cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện tham gia xây dựng chiến lược triển khai chiến lược thực tiễn Thứ hai, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý rộng mở, thúc đẩy đầu tư xã hội vào lĩnh vực quảng cáo trực tuyến thương mại điện tử Cụ thể, việc rà sốt, hồn thiện hệ thống văn pháp luật, văn luật lĩnh vực quảng cáo trực tuyến thương mại điện tử như: xuất thông tin mạng, bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng, chống thư rác, tội phạm mạng, toán điện tử, chữ ký điện tử Thứ ba, nhằm tạo điều kiện thơng thống, khuyến khích thành phần xã hội tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, cần đẩy mạnh soát, xây dựng sách, hành lang pháp lý lĩnh vực cụ thể nội dung số như: xuất thông tin mạng, đào tạo trực tuyến, truyền hình trực tuyến, giải trí trực tuyến lĩnh vực thương mại điện tử như: dịch vụ tài trực tuyến, mua bán trực tuyến Thơng qua qua trình phát triển Internet Việt nam phát sinh nhiều bất cập việc quản lý đại lý Internet khơng phù hợp; chưa có quy định rõ ràng quản lý nội dung Internet khiến nhiều doanh nghiệp e ngại, khơng dám đầu tư vào lĩnh vực lo ngại chế xin phép kiểm duyệt thông tin Thứ tư, đề hệ thống sách thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, Internet nhằm tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực Sự cạnh tranh giúp cho cá nhân, doanh nghiệp có khả tiếp cận Internet với tốc độ cao, chi phí thấp, điều kiện hạ tầng quan trọng cho dịch vụ quảng cáo trực tuyến TMĐT phát triển 70 Thứ năm, song song với việc liên tục rà sốt, xây dựng sách bắt kịp với tốc độ phát triển thực tế xã hội, quan quản lý cần nâng cao lực quản lý vĩ mô lĩnh vực quảng cáo trực tuyến thương mại điện tử Thứ sáu, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân doanh nghiệp thấy tầm quan trọng Internet nói chung ngành quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử nói riêng phát triển tồn diện đời sống UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo kinh tế, xã hội đất nước Bởi lẽ Thế giới nay, đất nước phát triển Singapore, Anh, Mỹ nước có hạ tầng viễn thơng, dịch vụ trực tuyến thương mại điện tử phát triển cao 3.3.2 Một số giải pháp dành cho công ty TNHH Cốc Cốc Qua phân tích tình hình thực trạng phát triển cho thấy QCTT Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ, nhà cung cấp dịch vụ QCTT cần xác định cho hướng để tồn phát triển thị trường QCTT đa dạng Đặc biệt, Cốc Cốc nắm giữ ưu tương đối mạnh so với nhà cung cấp dịch vụ QCTT kỳ vọng sối ngơi ơng lớn Google thời gian tới, vậy, thời điểm Cốc Cốc cần phải nỗ lực nữa, tạo thêm bước nhảy vọt khẳng đinh vị trí thị trường QCTT Việt Nam Dưới xin đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ QCTT Cốc Cốc hướng tới phát triển bền vững: Một, thường xuyên theo dõi, cập nhật thay đổi môi trường pháp lý QCTT Thế giới thị trường Việt Nam Dù lĩnh vực nào, mơi trường pháp lý đóng vai trò nhân tố định tới tất hoạt động đặc biệt việc hoạch định hướng phát triển tương lai Pháp luật QCTT thị trường Việt Nam nói chung tiếp tục bổ sung hồn thiện, vậy, phận pháp lý cần chủ động theo dõi cập nhật thêm quy định QCTT, tránh sai phạm không đáng có việc tuân thủ pháp luật QCTT Hai, tiếp tục hoàn thiện phát triển sản phẩm, dịch vụ Cốc Cốc: Hiện nay, sản phẩm cơng cụ tìm kiếm Cốc Cốc trình duyệt web Cốc Cốc nhận phản hồi tích cực từ phía người dùng, thể số 71 lượng người dùng Cốc Cốc tăng lên với tốc độ ấn tượng Việc tích hợp tính mang lại nhiều tiện ích cho người Việt dường bước mà Cốc Cốc cần phát huy Ngoài ra, số người dùng phản hồi lại lỗi trục trặc mà họ gặp phải sử dụng sản phẩm Cốc Cốc Về điều này, phận kỹ thuật cần đưa câu trả lời biện pháp giải đáp kịp thời muốn giữ người dùng tránh khủng hoảng đáng tiếc UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo xảy Ba, đa dạng hình thức dịch vụ QCTT: Các dịch vụ QCTT mà Cốc Cốc cung cấp thơng qua cơng cụ tìm kiếm trình duyệt web, hai phương tiện QCTT phổ biến phát triển Đặc biệt, thị trường Việt Nam có Cốc Cốc đơn vị cung cấp dịch vụ QCTT trình duyệt web Nắm lợi này, Cốc Cốc cần đa dạng hình thức dịch vụ QCTT hiệu Một mang lại nhiều lựa chọn nhiều lợi ích cho nhà quảng cáo, hai khai thác tối đa hiệu QCTT sản phẩm ưu việt họ tạo Bốn, đầu tư vào cơng nghệ quản lý QCTT lĩnh vực này, công nghệ yếu tố quan trọng giúp nhà cung cấp dịch vụ QCTT cung cấp giải pháp trực tuyến linh hoạt, hiệu cho khách hàng Các nhà cung cấp QCTT thành công Thế giới Google, Yahoo, DoubleClick… sở hữu công cụ quản lý quảng cáo mạnh tự hào coi lợi cạnh tranh Với hệ thống quản lý QCTT linh hoạt hiệu quả, Cốc Cốc vừa tối ưu lợi ích cho khách hàng trình triển khai chiến dịch quảng cáo, vừa tiết kiệm nhân lực Công ty cho khâu theo dõi quản lý hiệu QCTT Năm, phát triển thị trường ngách cho QCTT Trên Thế giới, nhiều công ty thành công nhờ tập trung vào thị trường chuyên biệt xây dựng kênh thông tin, dịch vụ trực tuyến cho người yêu mèo thu hút toàn người yêu mèo, công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến mèo; hay dịch vụ mạng xã hội dành cho bà mẹ… Hiện tại, Cốc Cốc đặt mục tiêu vượt qua Google thị trường Việt Nam, lợi Cốc Cốc Google dù mạnh Thế giới lại không tập trung vào thị trường chi tiết Việt Nam, chí khơng có đại lý Việt Nam Nắm điều đó, Cốc Cốc cần tiếp tục tập trung xây dựng cơng cụ tìm kiếm trình duyệt web với 72 tính năng, tiện ích dành riêng cho người Việt với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, chu đáo Như vậy, thành công thị trường ngách Việt Nam tương lai không xa Cốc Cốc Sáu, xác định chiến lược tầm nhìn dài hạn, đầu tư chiều sâu vào người, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, lâu dài, chiến thị trường QCTT nói riêng hay dịch vụ trực tuyến cạnh tranh với UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cơng ty nước ngồi Việt Nam dịch vụ thực có chất lượng tồn 3.3.3 Một số giải pháp dành cho Website Thương mại điện tử sử dụng QCTT Cốc Cốc Nhằm khai thác tối đa hiệu QCTT nói chung dịch vụ QCTT Cốc Cốc cung cấp nói riêng, doanh nghiệp Website Thương mại điện tử cần lưu ý số vấn đề sau trình sử dụng QCTT: - Đầu tư nguồn lực nghiên cứu cách kỹ lưỡng nghiêm túc QCTT nội dung liên quan pháp luật QCTT, điều kiện quy định QCTT nhà cung cấp, đặc điểm hiệu đem lại kênh QCTT… Từ đó, xây dựng chiến lược quảng cáo cách chuyên nghiệp, - Xem xét đánh giá học thành cơng thất bại điển hình giới ứng dụng QCTT kinh doanh, rút kinh nghiệm để áp dụng cho thực tiễn hoạt động doanh nghiệp - Tìm hiểu kĩ loại hình QCTT, cách tính giá, thước đo hiệu QCTT, mơ hình kinh doanh QCTT giới để lựa chọn phương án phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm cho doanh nghiệp - Tìm hiểu chọn lọc ưu nhược điểm kênh QCTT để lựa chọn kênh QCTT phù hợp với chiến lược quảng cáo - Tạo sức ép công ty kinh doanh QCTT công ty cung cấp dịch vụ QCTT đưa dịch vụ loại hình QCTT mới, nhiều phương án tính giá linh hoạt khác nhau, cung cấp cơng cụ quản lí, đo lường hiệu QCTT - Yêu cầu cam kết chất lượng cơng ty cung cấp dịch vụ, tìm hiểu thông tin khách quan bên thứ ba chất lượng trung thực trình triển khai dịch vụ quảng cáo, đặc biệt công bố thông tin công ty cung cấp dịch vụ QCTT 73 KẾT LUẬN Thế kỷ 21 coi kỷ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin mạng Internet ứng dụng đa dạng ngày khẳng định đóng góp to lớn vào mọt mặt kinh tế - xã hội, đặc biệt thương mại, dịch vụ toàn UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cầu Đối với quốc gia phát triển Việt Nam, việc đầu tư vào phát triển hạ tầng công nghệ thơng tin nói chung ngành quảng cáo trực tuyến nói riêng có vị trí quan trọng việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử nói riêng kinh tế đất nước nói chung Cơng ty TNHH Cốc Cốc đơn vị có tiềm phát triển thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam Trong q trình phát triển hồn thiện sản phẩm, dịch vụ mình, bên cạnh số tăng trưởng ấn tượng đạt được, Cốc Cốc cần lưu ý số mặt hạn chế nhằm mang tới cho người dùng sản phẩm hữu ích đặc biệt dịch vụ QCTT hiệu Vì vậy, khóa luận thực với mục đích nghiên cứu thực trạng phát triển QCTT Thế giới Việt Nam nói chung Cốc Cốc nói riêng, nhằm tìm phương pháp để nâng cao hiệu dịch vụ QCTT Cốc Cốc đem lại Khóa luận giới thiệu số sở lý luận quảng cáo quảng cáo trực tuyến ưu nhược điểm quảng cáo trực tuyến Bên cạnh đó, khóa luận đưa phân tích tình hình thực tế thị trường QCTT Thế giới Việt Nam thời gian qua, từ nêu lên triển vọng phát triển mạnh mẽ cho Công ty TNHH Cốc Cốc lĩnh vực Trên sở đó, khóa luận xin đề xuất số giải pháp nhằm tận dụng hiệu lợi điểm mạnh, hồn thiện điểm thiếu sót, hướng tới tăng trưởng bền vững tương lai cho dịch vụ QCTT Cốc Cốc Những giải pháp đưa ba đối tượng Nhà nước, nhà quảng cáo Cơng ty TNHH Cốc Cốc Để giải pháp mang lại hiệu thiết thực phối hợp đồng bộ, hiệu ba đối tượng cần thiết 74 Khóa luận hi vọng cung cấp nghiên cứu tương đối toàn diện vấn đề chọn Tuy nhiên, thời gian kiến thức có hạn, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết số liệu lập luận Bên cạnh đó, thiếu kinh nghiệm thực tiễn kiến thức chuyên môn, ngồi khuyến nghị mà khóa luận đưa ra, có giải pháp hiệu để giải vấn đề nhắc đến UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Văn Thoan khuyến khích giúp đỡ em hồn thành tốt luận văn Sinh viên thực Nông Thủy Ngân 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chính phủ Việt Nam(1994), Nghị định 194 CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 1994 Chính phủ Việt Nam(2006), Nghị định 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại ngày 04 tháng 04 năm 2006 David J.Luck – Ronalt S Rubin, (1999), Nghiên cứu Marketing, nhà xuất Thống Kê Đỗ Thị Hà Mi, (2009), Một số đặc điểm thị trường quảng cáo Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp năm 2019 GS.TS Trần Minh Đạo (2010) Giáo trình Marketing bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thanh Nga, Kinh tế mạng thương mại điện tử (2001), NXB Bưu Điện, 2001 Lý Ngọc Tân, 2010, Các hình thức quảng cáo giới thực tiễn áp dụng Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp năm 2010 Michael J.Ettzel, (2001), Marketing, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Trang (2012), Digital Marketing Quảng cáo trực tuyến, Khóa luận tốt nghiệp năm 2012 10 Phạm Xuân Thành (2012), Luận văn Thạc sỹ năm 2012, Xây dựng hệ thống quảng cáo trực tuyến dựa từ khóa tiếng Việt 11 PGS.TS V Ngọc Cừ, Thạc sĩ Trịnh Thanh Lâm (2004), Thương mại điện tử, Nhà xuất Giao thông vận tải 12 Tập thể tác giả - giảng viên Đại học Ngoại Thương (2000) Giáo trình marketing lý thuyết, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 13 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 với số tiêu phát triển Internet ngày 27 tháng năm 2012 76 14 TS Nguyễn Đăng Hậu (11/2004), Kiến thức thương mại điện tử, Viện Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế 15 Vũ Mạnh Cường, Phạm Thanh Lâm, Nguyễn Thùy Linh (1999), Các dịch vụ Internet gia tăng giá trị, Nhà xuất Bưu điện 16 Philip Kotler (1997), Marketing bản, NXB thống kê B TÀI LIỆU TIẾNG ANH UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Barry Silverstein (2001), Business to business Internet marketing, Independent Publishers Group (IPG) Doug McKenzie-Mohr, (1996), Community BasedSocialMarketing, National Round Table George E Belch & Micheal A Belch (2011), Advertising and Promotion, McGraw-Hill Higher Education Howard Luck Gossage (1995), The book of Grossage, Copy Workshop Masaaki Kotabe, Kristiaan Helsen (2008), Global marketing managemen, Lohn Wiley & Sons Inc Philip Kotler (2002), Marketing management, Pearson Custom Publishing C WEBSITE Bộ Công Thương (2015), Thông báo cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương http://eca.trade.hochiminhcity.gov.vn/trang-chu/100, truy cập ngày 12/4/2015 Brands Việt Nam, 2015, xu hướng quảng cáo trực tuyến nay, http://lammarketing.vn/digital-marketing/nhung-xu-huong-hot-tren-thitruong-quang-cao-truc-tuyen-hien-nay/, truy cập ngày 15/4/2015 Công ty TNHH Cốc Cốc, Các dịch vụ QCTT Công ty TNHH Cốc Cốc, http://coccoc.com/quang-cao, Chotot, Chợ người Việt, http://www.chotot.vn/ Google, Giới thiệu cơng cụ từ khóa, http://www.adword.google.com, truy cập tháng 4/2015 Interactive Advertising Bureau (IAB), (2015), Doanh thu từ QCTT năm 2014, 77 http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_FY_2014 pdf Interactive Advertising Bureau (IAB), (2015), Doanh thu từ QCTT 2005 – 2014, http://www.iab.net/media/file/PwC_IAB_Webinar_Presentation_FY2014_P WC.pdf UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Lazada, Kênh mua sắm trực tuyến Lazada Việt Nam, http://www.lazada.vn/ Lingo.vn, Giới thiệu Công ty, http://lingo.vn/ve-lingovn-166-news.html, truy cập ngày 13/4/2015 10 StatCounter, 2015, Thống kê lượng người dùng trình duyệt phổ biến Việt Nam, http://gs.statcounter.com/#browser-VN-monthly-201404201502, 11 Thongkeinternet.vn, 2015, Chỉ tiêu phổ cập Internet đến năm 2020, http://www.thongkeinternet.vn/jsp/vanban/chitieu.jsp, 13/4/2015 truy cập ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CỐC CỐC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ, DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CỐC CỐC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay