THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH CHẾ BIẾN DA CÁ TRA CHIÊN GIÒN

57 29 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 15:53

... bột, dầu ăn (có tính chất sáng, khơng cặn, có mùi đặc trưng, khơng mùi khét) 3.3 Trang thi t bị sử dụng Thi t bị sử dụng: Chảo, bếp ga, cân điện tử, khay sấy tủ sấy, dụng cụ nhà bếp thau, rổ,... iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii Chương GIỚI THI U i 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung thực... NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Nguyên liệu 20 3.3 Trang thi t bị sử dụng 20 3.4 Quy trình sản xuất dự kiến 21 3.5 Bố trí thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH CHẾ BIẾN DA CÁ TRA CHIÊN GIÒN , THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH CHẾ BIẾN DA CÁ TRA CHIÊN GIÒN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn