THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HOÀN

94 9 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 15:53

... đoạn II - IV), mức độ hai (giai đoạn V - VI), mức độ ba (giai đoạn VII - VIII) 40, 55 80 - 100 Nauplius Artemia/ấu trùng tôm ngày ứng với mật độ Nauplius Artemia tối thiểu - con/mL, - con/mL... tơm sinh sản khoảng tháng - tháng - 10 Tôm thành thục lần đầu khoảng - 3,5 tháng kể từ hậu ấu trùng 10 - 15 ngày (PL1 0-1 5) Kích cỡ tôm nhỏ đạt thành thục phát khoảng 10 - 13 cm 7,5 g Tuy nhiên,... phạm vi nhiệt độ từ 25 - 310C, thời gian ấp trứng 19 - 23 ngày Theo Nguyễn Việt Thắng ctv (1995), với nhiệt độ từ 26 - 300C, thời gian ấp trứng 17 - 23 ngày Trứng nở vòng - ngày, ấu trùng cần có
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HOÀN , THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn