Đề số 04 chuyển động thẳng đều số 3 (đồ thị v t))

6 20 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 00:27

... 50 km B 25 km C 25,5 km D 12,5 km CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 04) O (I) (II) (I) 0,5 t(h) (II) 0,5 t(h) Chương CHUYỂN ĐỘNG CƠ CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 04) ... (1) Câu 30 : Cho đồ thị chuyển động của ba xe được mô tả (2) (3) hình vẽ Điều sau sai nói về vận tốc của ba 50 D xe? G t(h) CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 04) Hình Chương CHUYỂN ĐỘNG CƠ... D 15000 km Câu 33 : Cho đồ thị chuyển động của ba xe được mô tả hình vẽ Khi xe (1) cách xe (3) 50 km thì vị trí của xe (2) 200 35 0 450 500 3 3 A km B km C km D km Câu 34 : Cho đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 04 chuyển động thẳng đều số 3 (đồ thị v t)), Đề số 04 chuyển động thẳng đều số 3 (đồ thị v t))

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn