ĐÈ THI học SINH GIỎI môn TOÁN lớp 1 đẻ sói

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 23:58

... 60 phút Lớp Họ tên: Bài 2: Điền dấu (+, -) thích họp vào chỗ Bài 1: Điền số thích hợp vào trống: 14 + = 68 ; 12 .8 4-24 88 23 = 69 - 36 = 52 40 32 = 72 75 12 = 61 Bài 3: Nếu thêm 13 viên bi... Bài 1; 2đ Bài 2: (4đ) Điền phép tính ghi đ Bài (3đ) Trước lúc thêm Hùng có là:(0,5đ) 58 - 13 = 45(viên bi)(2đ) ĐS: 45 viên bi(0,5đ) Bài 4: 4đ Điền số ghi điểm -14 ò Bài 5: (3đ) + 36 45 -3 12 ... Còn lại tuỳ theo mức độ để giáo viên ghi điểm -*VN A ĐÈ SỐ Bài 1: Tính 5+5-8= 7+2-5= 9- 5+3= 5+ = 2+ + = + = + - > + + 10 - = + - + = 10 2 + = Bài 2: 6+0+3= Số? 7- =3 + Bài 3: Viết phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÈ THI học SINH GIỎI môn TOÁN lớp 1 đẻ sói , ĐÈ THI học SINH GIỎI môn TOÁN lớp 1 đẻ sói

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn