Tiet 13 mot so bazo quan trong hoa 9

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 21:58

... chất vào nước, chất không tan CaCO 3, chất tan toả nhiệt CaO BT3/30 2NaOH + H 2SO4  Na 2SO4 + 2H2O NaOH + H 2SO4  NaHSO4 + H2O Hướng dẫn nhà (3/) -Ra tập nhà - Hoàn thành tập SGK theo hướng dẫn... Lọc vôi sữa dịch canxihiđroxit * Quan sát cách pha chế vôi dd Ca(OH)2 sữa -Hồ tan Ca(OH)2 vào nước vơi nước (màu trắng) -Lọc, thu dd Ca(OH)2 suốt nướ (nước vơi trong) c * Ca(OH)2 tan vơi nước... từ từ vào ống - Cho nhóm HS làm nghiệm đựng nước vơi TN kiểm tra * Nhóm HS làm TN: - Quan sát tượng, giải - Quan sát tượng, thích, viết PTHH kết giải thích, viết PTHH luận vào thực hành kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 13 mot so bazo quan trong hoa 9 , Tiet 13 mot so bazo quan trong hoa 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn