TCVN 10031 2013 EN thực phẩm xác định acesulfame k trong các chế phẩm tạo ngọt phương pháp đo phổ

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 14:45

... sau: 5.1 Máy đo phổ, thích hợp để đo dải UV 5.2 Cuvet thạch anh, có chiều dài đường quang cm Cách tiến hành 6.1 Xác định khối lượng trung bình viên tạo Xác khối lượng 20 viên tạo ngọt, xác đến 0,1... đại không khác với giá trị thu sử dụng dung dịch chuẩn acesulfame K (4.3) Các ví dụ phổ hấp thụ acesulfame K nêu Phụ lục A Biểu thị k t 7.1 Tính phần khối lượng, w1, acesulfame K, miligam kilogam,... mặt chất gây nhiễu Khi đó, khơng áp dụng phương pháp Kiểm tra khả áp dụng phương pháp cách xác định độ hấp thụ bước sóng 12 nm 12 nm so với bước sóng có độ hấp thụ cực đại (khoảng 227 nm) Tỷ số
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 10031 2013 EN thực phẩm xác định acesulfame k trong các chế phẩm tạo ngọt phương pháp đo phổ , TCVN 10031 2013 EN thực phẩm xác định acesulfame k trong các chế phẩm tạo ngọt phương pháp đo phổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn