Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quy trình sản xuất rượu brandy từ quả dứa

105 7 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 07:43

... tế dứa, số nhà khoa học thuộc trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu nước công bố số kết nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang rượu brandy. .. văn: Nghiên cứu số thông số công nghệ quy trình sản xuất rượu brandy từ dứa Ngành: Cơng nghệ sau thu hoạch Mã số: 60.54.01.04 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu. .. xuất rượu brandy 23 2.4.6 Tàng trữ hoàn thiện sản phẩm sản xuất rượu brandy 24 2.5 Đề xuất quy trình sản xuất rượu Brandy dứa 25 Phần Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quy trình sản xuất rượu brandy từ quả dứa , Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quy trình sản xuất rượu brandy từ quả dứa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn