Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang vinh, thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017

69 10 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 07:40

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THỦY Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG VINH, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015. .. 4.2.3 Công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất địa bàn phường Quang Vinh giai đoạn 2015 đến năm 2017 .40 4.2.4 Công tác tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn phường Quang Vinh giai đoạn 2015. .. thầy giáo Ths Hà Đình Nghiêm, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang vinh, thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang vinh, thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn