PHÂN TÍCH các câu đồ THỊ đề THI TOÁN sở hà nội

28 37 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 07:31

... tiến đồ thị sang trái phải tùy theo m Để giải theo hai hướng là: vẽ đồ thị không cần vẽ đồ thị Lời giải Cách 1: Vẽ đồ thị: Hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Ta thấy đường thẳng cắt đồ thị. .. phải Oy đồ thị y  f  x  y  f  x + Bỏ phần đồ thị bên trái Oy y  f  x  , lấy đối xứng phần đồ thị giữ qua Oy + Giữ nguyên phần đồ thị phía Ox đồ thị y  f  x  + Bỏ phần đồ thị phía... , lấy đối xứng phần y f x đồ thị bị bỏ qua Ox Thực liên hoàn biến đổi đồ thị y  f  x  thành đồ thị y  f  x  , sau biến đổi đồ thị y  f  x  thành đồ thị y f x y  u  x  v 
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH các câu đồ THỊ đề THI TOÁN sở hà nội , PHÂN TÍCH các câu đồ THỊ đề THI TOÁN sở hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn