Đồ Án Cơ Sở Dữ Liệu SQL : Sổ Liên Lạc Điện Tử

70 13 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 00:42

Đề tài Sổ liên lạc điện tử kết quả nghiên cứu sản phẩm phần mềm triển khai mô hình dịch vụ trực tuyến trong quản lý “Sổ liên lạc trực tuyến” như: quản lý thông tin học sinh, thông tin giáo viên, phân công giảng dạy, phân công giáo viên chủ nhiệm, nhập điểm, nhập đánh giá học sinh... Đáp ứng được nhu cầu thực tế về việc nhập điểm một lần và tính ra kết quả điểm trung bình xếp loại. Để Cập Nhật Thêm Tìm Hiểu Hơn Nữa Về Tài Liệu IT Thì Các Bạn Có Thể Truy Cập : https:123doc.orgtrangcanhan4336953tailieuit.htm CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TRUNG TÂM TIN HỌC SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ LÊ QUỐC CƯỜNG PHAN MINH TRUNG AN GIANG 07/2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TRUNG TÂM TIN HỌC SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ LÊ QUỐC CƯỜNG PHAN MINH TRUNG AN GIANG 07/2017 CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Đề tài nghiên cứu khoa học “Sổ liên lạc điện tử”, tác giả Lê Quốc Cường Phan Minh Trung, công tác Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thực Tác giả báo cáo kết nghiên cứu Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học An Giang thông qua ngày 09/12/2017 Thư ký Phản biện Phản biện Chủ tịch Hội đồng i LỜI CẢM TẠ Nhóm thực đề tài “Sổ liên lạc điện tử” xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến Ban Giám hiệu, quý đồng nghiệp Phòng Quản lý khoa học Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch – Tài vụ hỗ trợ, hướng dẫn chúng tơi hồn thành thủ tục trình triển khai; cám ơn quý đồng nghiệp Trung tâm Tin học bạn bè giúp đỡ động viên, giúp chúng tơi kiên trì hồn thành đề tài Chúng xin chân thành biết ơn quý Thầy/Cô Trường Phổ thông Thực hành Sư Phạm phối hợp, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu triển khai thành công “Sổ liên lạc điện tử” Trường Phổ thông Thực hành Sư Phạm; đặc biệt cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ thầy Nguyễn Văn Hội nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi suốt khoảng thời gian Mong đóng góp cải tiến công tác quản lý sổ liên lạc từ kết ứng dụng sản phẩm đề tài lời tri ân thiết thực giúp đỡ hỗ trợ quý Thầy/Cô bạn Chúng cố gắng tiếp tục phát triển hoàn thiện “Sổ liên lạc điện tử” để sản phẩm ứng dụng triển khai hiệu nữa; góp phần hồn thành mục tiêu “xây dựng hệ thống quản lý Trường học trực tuyến" Bộ Giáo dục Đào tạo An Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2017 Người thực Lê Quốc Cường Phan Minh Trung ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Sổ liên lạc điện tử” đề tài nghiên cứu ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu công tác quản lý sổ liên lạc Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Kết nghiên cứu đề tài sản phẩm phần mềm đáp ứng mơ hình dịch vụ trực tuyến quản lý “Sổ liên lạc trực tuyến” như: quản lý thông tin học sinh, thông tin giáo viên, phân công giảng dạy, phân công giáo viên chủ nhiệm, nhập điểm, nhập đánh giá học sinh, điểm danh, in phiếu liên lạc trực tuyến, thống kê theo biểu mẫu Sở Giáo Dục Đào tạo, quản lý phân quyền người dùng Sổ liên lạc điện tử đáp ứng yêu cầu thực tế trường PT Thực hành Sư Phạm nhập điểm lần tự tính kết như: điểm trung bình, xếp loại học lực, xếp hạng theo qui định Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT giáo viên xuất bảng điểm tập tin Excel nhập điểm lúc và nhập vào phần mềm tập tin Excel Từ khóa: trường học trực tuyến, quản lý điểm, sổ liên lạc điện tử iii ABSTRACT “Electronic school report” is a subject research to apply information technology for improve effective of Electronic school report management at the Pedagogical Paractice School of An Giang University Research result is a software product response online service model in “Electronic school report”: student profile management, teacher profile management, teaching assignment, homeroom teacher assignment, grade input, student assessment input, attendance, printing school report, making statistics from the required forms of the Department of Education and Training, user management and permission Electronic school report were adapted realty response at Pedagogical Paractice School is grade input one time and caculate results automatic: Grade Point Average, proficiency, ranking to circular’s rule 58/2011/TT-BGDĐT and teacher can export grading table to excel file after that import at everywhere by excel file Từ khóa: school report, online shool, grading mamagement system iv LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu cơng trình nghiên cứu có xuất xứ rõ ràng Những kết luận khoa học cơng trình nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khác An Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2017 Người thực Lê Quốc Cường Phan Minh Trung v MỤC LỤC CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv LỜI CAM KẾT v MỤC LỤC vi DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.5.1 Đóng góp mặt khoa học: 1.5.2 Đóng góp cơng tác quản lý đào tạo 1.5.3 Những đóng góp khác CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 THU THẬP THÔNG TIN (REQUIREMENTS) 3.2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ (ANALYSIS & DESIGN) 3.3 XÂY DỰNG PHẦN MỀM (CODING) 3.4 KIỂM THỬ (TESTING) 3.5 CHỈNH SỬA VÀ HOÀN THÀNH (IMPLEMENTATION) vi 3.6 CÀI ĐẶT VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ (OPERATIONS & MAINTENACE) CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 4.1 PHẦN MỀM SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ 10 4.1.1 Mơ hình xây dựng phần mềm 10 4.1.2 Qui trình quản lý phần mềm 10 4.1.3 Các bảng sở liệu 13 4.1.4 Quan hệ bảng liệu 21 4.1.5 Qui trình sử dụng phần mềm 22 4.1.6 Sơ đồ Use case chức 24 4.1.7 Thiết kế giao diện phần mềm 26 4.1.8 Kết xây dựng chương trình phần mềm 32 4.2 THẢO LUẬN 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 5.1 KẾT LUẬN 37 5.2 KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 vii DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Danh mục năm học 13 Bảng 2: Danh mục lớp học 13 Bảng 3: Danh mục môn học 13 Bảng 4: Danh mục Tổ chuyên môn 13 Bảng 5: Danh mục học sinh 15 Bảng 6: Danh mục giáo viên 16 Bảng 7: Phân công giảng dạy 16 Bảng 8: Phân công Giáo viên chủ nhiệm 17 Bảng 9: Phân công Giáo viên thuộc tổ chuyên môn 17 Bảng 10: Khóa nhập điểm 17 Bảng 11: Điểm danh học sinh 18 Bảng 12: Danh sách lớp 18 Bảng 13: Tài khoản người dùng 20 viii Phụ lục 8: Màn hình kết chuyển lên lớp 44 Phụ lục 9: Màn hình phân cơng giáo viên chủ nhiệm Phụ lục 10: Thêm phân công giáo viên chủ nhiệm 45 Phụ lục 11: Màn hình phân cơng giảng dạy Phụ lục 12: Màn hình thêm phân cơng giảng dạy Phụ lục 13: Màn hình phân cơng tổ chun mơn 46 Phụ lục 14: Màn hình nhập điểm từ tập tin Excel 47 Phụ lục 15: Màn hình nhập đánh học sinh giá từ tập tin Excel 48 Phụ lục 16: Màn hình điểm danh học sinh 49 Phụ lục 17: Thống kê danh sách theo hạng 50 Phụ lục 18: Bảng điểm theo môn học 51 Phụ lục 19: Phiếu liên lạc học sinh 52 Phụ lục 20: Thống kê kết theo lớp Phụ lục 21: Thống kê điểm thi theo cá nhân 53 Phụ lục 22: Kết giảng dạy theo bảng điểm cá nhân Phụ lục 23: Quản lý tài khoản người dùng Phụ lục 24: Thêm tài khoản người dùng 54 Phục lục 25: Hướng dẫn sử dụng phần mềm (đổi mật khẩu) 55 Phục lục 26: Hướng dẫn sử dụng phần mềm (Nhập điểm trực tuyến) 56 Phục lục 27: Hướng dẫn sử dụng phần mềm (Nhập điểm bắng excel) 57 58 ... Những giải pháp CNTT liên quan đến công tác sổ liên lạc trường phổ thông thường sản phẩm phần mềm với tên gọi nh : Sổ liên lạc điện tử, trường học trực tuyến, trường học điện tử, … Các phần mềm... HỌC AN GIANG TRUNG TÂM TIN HỌC SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ LÊ QUỐC CƯỜNG PHAN MINH TRUNG AN GIANG 07/2017 CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Đề tài nghiên cứu khoa học Sổ liên lạc điện tử , tác giả Lê Quốc Cường Phan... 19 tháng 07 năm 2017 Người thực Lê Quốc Cường Phan Minh Trung ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Sổ liên lạc điện tử đề tài nghiên cứu ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu công tác quản lý sổ liên lạc Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án Cơ Sở Dữ Liệu SQL : Sổ Liên Lạc Điện Tử, Đồ Án Cơ Sở Dữ Liệu SQL : Sổ Liên Lạc Điện Tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay