98 chuyên thái bình lần 3 năm 2019

6 72 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 00:01

... tủa trắng đỏ X, Y, Z, T A AlCl3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3 B Al2(SO4 )3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3 C AlCl3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3 D Al2(SO4 )3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3 Câu 61 Cho 2,16 gam Al vào... C oxi hóa Zn D khử O2 HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút,... dịch Fe(NO3 )3 B Dung dịch hỗn hợp NaNO3 HCl C Dung dịch NaHSO4 D Dung dịch HNO3 Câu 79 Cho luồng khí CO (dư) qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO Al2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu 8 ,3 gam chất
- Xem thêm -

Xem thêm: 98 chuyên thái bình lần 3 năm 2019 , 98 chuyên thái bình lần 3 năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn