p1 CH

54 29 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 22:53

...    ch c hoạt động, quy mơ dân số, cấu lao động, tính ch t hành ch nh, mức độ hồn thiện sở hạ tầng 11 Ch c kinh tế - xã hội      đô thị công nghiệp, đô thị thương mại, thị hành ch nh,... gần: trờng học ch t lợng cao, môI trờng s ch, tỷ lệ tội phạm thấp, thời tiết tốt Thuế d ch vụ công cộng địa phơng 29 Tng trởng kinh tế đô thị Tng trởng kinh tế đô thị tr ỡnh t ch tụ, tập trung... tr ởng tập trung kinh tế đô thị diễn theo hai hớng: chiều rộng chiều sâu Theo chiều rộng đô thị hoá - mở rộng quy mô t ng dân số đô thị ; theo chiều sâu tng tổng việc làm đô thị, thay đổi cấu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: p1 CH , p1 CH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn