Sắt và vòng tuần hoàn của sắt

22 65 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 21:18

Màu sắc: ánh kim xám nhẹTrạng thái: rắnNhiệt độ nóng chảy : 1538°C, 2800°FNhiệt độ sôi: 2862°CMật độ rắn : 7874 kg m 3Khối lượng mol : 56 đvC​​Phản xạ : 65%Màu sắc: ánh kim xám nhẹTrạng thái: rắnNhiệt độ nóng chảy : 1538°C, 2800°FNhiệt độ sôi: 2862°CMật độ rắn : 7874 kg m 3Khối lượng mol : 56 đvC​​Phản xạ : 65% ... hỗn hợp sắt- niken hiếm, chúng dạng sắt kim loại tự nhiên bề mặt Trái Đất • Các nhóm đá chứa sắt là: đá sunfua sắt, sắt nâu, đá leptoclorit, đá siderite, quaczit sắt • Các khống vật chứa sắt:  pyrit,... oxy hóa sắt bám vào đường ống dẫn nước gây rò rỉ đường ống  Sắt gây cho nguồn nước dù nồng độ thấp II Vòng tuần hồn Sắt Vòng tuần hồn Sắt ( Theo Prescott cộng sự) - Khi chịu ảnh hưởng vi sinh... chuyển hóa thành chất hữu chứa sắt Fe(II) Fe(III) chất hữu chứa sắt tác dụng vi sinh vật xảy phản ứng oxy hóa, khử, thực vòng tuần hồn sinh địa hóa học sắt - Việc khử sắt thực điều kiện kỵ khí dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sắt và vòng tuần hoàn của sắt, Sắt và vòng tuần hoàn của sắt, BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH, Đặc điểm trong sinh quyển:, II. Vòng tuần hoàn của Sắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn