de on tap kiem tra hoc ky 2 lop 12 nam hoc 2018 2019

14 19 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 12:22

... tròn tâm O bán kính ( x  2) 2017 1 x 20 19 dx Câu 26 Tính tích phân 320 18  22 018 320 18  22 018 320 17 22 018 320 20  22 020  A B C D 4036 20 18 4040 4034 20 17 1   Câu 27 Cho     dx  a ln... (Q) : x  y  z   A ( ) : x  21 y  23 z  121  B ( ) : x  21 y  23 z  121  C ( ) : x  21 y  23 z  121  D ( ) : x  21 y  23 z  121  Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,... 10 Câu 20 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S 2 2 2 2 2 2 Câu 21 : Mệnh đề sau đúng? dx  x C A  B  2x dx  2x  C x C dx  x2   C x D dx  x   ln x C Câu 22 : Trong không
- Xem thêm -

Xem thêm: de on tap kiem tra hoc ky 2 lop 12 nam hoc 2018 2019, de on tap kiem tra hoc ky 2 lop 12 nam hoc 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn