Báo cáo chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty Honda Việt Nam

50 46 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 11:56

Báo cáo chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty Honda Việt NamPhát triển nguồn nhân lực là con đường nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, nâng cai về phương diện trí lực, thể lực và phẩm chất đạo đức của người lao động. Giúp lãnh đạo trong doanh nghiệp có cách nhìn mới, đầy đủ hơn về xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp... thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.Phát triển nguồn nhân lực, giúp ngƣời lao động cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới, áp dụng thành công các thay đổi công nghệ, kỹ thuật. Tránh đƣợc đào thải trong quá trình phát triển của tổ chức, xã hội. Góp phần thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nguời lao động.Tại Công ty Honda Việt Nam đã có những chiến lược phát triển cụ thể nhưng vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, chúng em chọn Công ty Honda Việt Nam để làm bài về “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực” ... trường Tình hình phát triển dân số với lực lượng lao động tăng, nguồn nhân lực đào tạo có trình độ lợi cho công ty việc hoạch định nhân chiến lược phát triển nguồn nhân lực Honda Việt Nam 2.1.1.5... pháp quản lý công tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2.1.3.3 Nguồn nhân lực doanh nghiệp Chất lượng nguồn nhân lực tổ chức thể lực, tay nghề khả hoàn thành nhiệm vụ công nhân, nhân viên Các... Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Quản Lý Kinh Doanh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chiến lược trình xác định phát triển lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty Honda Việt Nam, Báo cáo chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty Honda Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn