Báo cáo Thiết kế khởi động mềm 1 pha 220V, 16A

12 24 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 10:07

... 470µF để loại bỏ thành phần sóng hài điện áp xoay chiều sau IC 7805 ta mắc song song với led để báo mạch điều khiển có nguồn Điện áp 5VDC tiếp tục biến đổi thành điện áp 3.3VDC nhờ LM1117 2.2... ta có thời gian delay trước kích triac 2.4 Mạch phát điểm khơng Mạch dùng để phát điểm khơng để báo cho VĐK kích mở triac a Sơ đồ mạch b Nguyên lí làm việc Điện áp 220VAC qua diot cau, điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Thiết kế khởi động mềm 1 pha 220V, 16A, Báo cáo Thiết kế khởi động mềm 1 pha 220V, 16A, 3 .Mạch cách ly và mạch lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn