Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học chương sắt và một số kim loại quan trọng – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

142 33 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2019, 09:54

... phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh Chương 2: Áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng tập định hướng phát triển lực dạy học chương sắt số kim loại quan trọng – Hóa học 12 nhằm phát triển. .. số kim loại quan trọng – Hóa học 12 nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu áp dụng PPDH theo hợp đồng dạy học( DH) hóa học nhằm phát triển NLVDKT cho. .. hướng phát triển lực sử dụng phối hợp với dạy học theo hợp đồng để phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 3.5 Thiết kế công cụ đánh giá lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học chương sắt và một số kim loại quan trọng – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh , Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học chương sắt và một số kim loại quan trọng – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn