TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN THEO QUY TẮC ROTTERDAM

52 3 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 23:49

Bài viết nghiên cứu về trách nhiệm của người vận chuyển theo quy tắc Rotterdam và so sánh trách nhiệm của người vận chuyển được quy định trong quy tắc này với các quy tắc khác như: Hague, Hague Visby, Hamburg. MỤC LỤ LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Kết cấu nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN ROTTERDAM 2009 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ước Rotterdam 2009 1.1.1 Quá trình hình thành Công ước Rotterdam 2009 1.1.1.1 Lịch sủ hình thành Cơng ước Rotterdam 1.1.1.2 Rotterdam Rules đời 1.1.2 Tình hình phê chuẩn cơng ước Rotterdam 2009 .8 1.1.2.1 Những luận điểm ủng hộ Công ước Rotterdam 1.1.2.2 Những luận điểm phê phán 1.2 Cấu trúc Công ước Rotterdam 2009 10 1.3 Phạm vi điều chỉnh công ước 13 1.4 Giải thích số từ ngữ quan trọng .13 CHƯƠNG 2: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN THEO QUY TẮC ROTTERDAM 18 2.1 Thế trách nhiệm người vận chuyển .18 2.2 Cơ sở trách nhiệm người vận chuyển 18 2.2.1 Các trường hợp người vận chuyển phải chịu trách nhiệm 18 2.2.2 Các trường hợp miễn trách nhiệm người vận chuyển theo quy tắc Rotterdam 20 2.2.3 So sánh trường hợp miễn trách nhiệm người vận chuyển với số công ước khác Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 .22 2.2.3.1 So sánh trường hợp miễn trách nhiệm Quy tắc Rotterdam số quy tắc khác 22 2.2.3.2 So sánh trường hợp miễn trách nhiệm Quy tắc Rotterdam Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 24 2.2.4 Ví dụ cụ thể trường hợp miễn trách nhiệm người vận chuyển .26 2.3 Giới hạn trách nhiệm người vận chuyển 27 2.3.1 Mức giới hạn trách nhiệm người vận chuyển theo Công ước Rotterdam 2009 27 2.3.2 So sánh giới hạn trách nhiệm người vận chuyển với số công ước khác Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 27 2.3.2.1 So sánh giới hạn trách nhiệm Quy tắc Rotterdam số quy tắc khác 27 2.3.2.2 So sánh giới hạn trách nhiệm Quy tắc Rotterdam Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 .31 2.3.3 Tình thực tế 32 2.4 Thời hạn trách nhiệm người chuyên chở: 33 2.4.1 Thế thời hạn trách nhiệm người chuyên chở 33 2.4.2 Thời hạn trách nhiệm người vận chuyển theo Quy tắc Rotterdam .34 2.4.3 So sánh thời hạn trách nhiệm người vận chuyển với số công ước khác Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 35 2.4.3.1 So sánh thời hạn trách nhiệm Quy tắc Rotterdam số quy tắc khác 35 2.4.3.2 So sánh thời hạn trách nhiệm quy tắc Rotterdam Bộ luật hàng hải Việt Nam 38 2.4.4 Một số ví dụ cụ thể thời hạn trách nhiệm người vận chuyển.39 KẾT LUẬN 41 Đánh giá chung 41 Liên hệ thực tế với Việt Nam 41 PHỤ LỤC 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Cùng với phát triển kinh tế giới, ngành hàng hải đóng vai trò quan trọng việc lưu thơng hàng hóa với lợi giá thành vận chuyển, khả chở hàng với số lượng lớn đến nhiều nơi giới Khơng hàng hải đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế quốc gia, tăng cường khả hội nhập quốc gia giới Nói cách khác sở để thúc đẩy kinh tế phát triển Và với điều kiện thuận lợi nay, cơng nghệ vận tải có phát triển nhanh chóng, làm thay đổi hẳn số quan niệm truyền thống người chuyên chở Người chuyên chở hàng hóa đường biển trực tiếp thực hợp đồng phương tiện vận chuyển thực danh nghĩa Cho dù người vận tải nghĩa vụ trách nhiệm sở pháp lý tổn thất thiệt hại xảy với hàng hóa phải quy định cách cụ thể rõ ràng Tại thời điểm nay, nghĩa vụ trách nhiệm người chuyển chở hàng hóa đường biển chủ yếu điều chỉnh qua ba công ước quốc tế Brussel 1924, Hague-Visby Hamburg 78 Thực tế việc áp dụng công ước khác nước, có quốc gia phê chuẩn áp dụng cơng ước quốc tế, có quốc gia áp dụng phần Công ước thơng qua luật riêng quốc gia Chính điều tạo thiếu quán chí đơi có xung đột luật pháp, ảnh hưởng khơng tới quyền lợi khách hàng Việc song song tồn nhiều Công ước điều chỉnh nghĩa vụ người chuyên chở chưa thực tạo công nghĩa vụ trách nhiệm người chuyên chở với chủ hàng Có quốc gia thiên bảo vệ người chuyên chở, quốc gia khác lại nghiêng bảo vệ lợi ích cho chủ hàng Trong thương mại quốc tế có xu hướng thay chứng từ truyền thống chứng từ điện tử Cơng ước chưa đề cập tới vấn đề Chính bất cập tạo thành lực cản phát triển thương mại giới Nhằm khắc phục bất cập trên, công ước Liên Hợp Quốc vận chuyển hàng hóa quốc tế phần hoàn toàn đường biển thông qua gọi công ước Rotterdam Đây công ước quy định cơng ước có thay đổi định so với cơng ước trước nhằm làm hài hòa nghĩa vụ trách nhiệm quyền lợi bên Do muốn hiểu áp dụng cơng ước ta cần phải hiểu rõ quy định nó, trách nhiệm người vận chuyển - nội dụng có ảnh hưởng quan trọng đến phát triển hàng hải Chính nhóm lựa chọn để tài:: “ Trách nhiệm người vận chuyển theo Quy tắc Rotterdam ” để tìm hiểu trình bày thuyết minh Kết cấu nội dung Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia thành chương: Chương 1: Tổng quan công ước Liên Hợp Quốc hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế phần tồn đường biển ROTTERDAM 2009 Trình bày nội dung khái quát Cơng ước Rotterdam 2009 bao gồm q trình hình thành, cấu trúc công ước, phạm vi điều chỉnh giải thích số từ ngữ quan trọng Chương 2: Trách nhiệm người vận chuyển theo Quy tắc Rotterdam Trình bày trách nhiệm người vận chuyển theo Quy tắc Rotterdam ba nội dung sở trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm thời hạn trách nhiệm Đồng thời nêu bật lên điểm giống khác trách nhiệm người vận chuyển theo Công ước Rotterdam so với công ước khác Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thông qua phần phân tích ví dụ cụ thể CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN - ROTTERDAM 2009 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ước Rotterdam 2009 1.1.1 Q trình hình thành Cơng ước Rotterdam 2009 1.1.1.1 Lịch sử hình thành Công ước Rotterdam Hiện giới tồn ba công ước quốc tế điều chỉnh quan hệ pháp lý liên quan tới vận đơn hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển, Hague Visby, Hague Visby Rules Hamburg Rules Trong cơng ước Hague Visby, Hague Visby Rules lại nghiêng bảo vệ lợi ích cho chủ tàu, Hamburg Rules lại nghiêng bảo vệ cho chủ hàng nhiều Trên thực tế đa số nước điều sử dụng Hague Visby, Hague Visby Rules, điển hình Vương quốc Anh, Singapore lấy toàn văn Hague Rules để ban hành thành luật nước mình, ngược lại số nước Trung Quốc, Thái Lan trích dẫn số điều quan trọng để đưa vào luật nội địa Tinh thần nội dung số quy định quan trọng Hague Visby Rules đưa vào Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 Trong đó, số phận Hamburg Rules “ dead in the water”, quốc gia mạnh hàng hải phê chuẩn, có Áo, Chile, Huy Lạp,… số quốc gia Châu Phi Cuối kỉ 20 đầu kỉ 21 tồn cầu hóa diễn với tốc độ vũ bảo, rào cản thương mại hàng hải quốc gia thành viên WTO bước dỡ bỏ tồn khác biệt đáng kể ba công ước với luật hàng hải thương mại nước riêng biệt Một tình hình khác làm nhiều người lo ngại cuối kỉ 20 Mỹ dự định sửa đổi Đạo luật chuyên chở hàng hóa đường biển năm 1936 (US COGSA 1936) theo hướng cục vị cho quyền lợi riêng Mỹ Trong năm gần EU mong muốn có quy tắc riêng điều chỉnh quan hệ vận tải biển theo hướng bảo vệ chặt chẽ quyền lợi nước thành viên Ngoài chế độ pháp lý hành chưa tính đến chuyện phát triển nhanh vận tải đa phương thức, phương tiện vận tải đại, q trình container hóa, việc áp dụng ngày nhiều chứng từ điện tử, khác chế định vận tải loại hợp đồng quốc tế mua bán, vận tải, bảo hiểm, tín dụng, giao nhận,…cũng góp phần làm cho khác biệt lớn, hệ giá thành vận tải ngày tăng lên chóng mặt Những tình hình khác biệt nêu, chừng mực đáng kể gây trở ngại cho trình đẩy nhanh tốc độ phát triển thương mại quốc tế Chính chủ trì UNCITRAL với phối hợp CMI công ước đời thay cho cơng ước nói nhằm tăng tính bền vững, ổn định, hiệu vận chuyển hàng hóa quốc tế có chặng đường biển, giảm thiểu trở ngại pháp lý cơng ước Rotterdam Rules 1.1.1.2 Rotterdam Rules đời Bắt đầu từ năm 2002, trải qua nhiều tranh cãi gây cấn, cuối năm 2008 chuyên gia UNCITRAL (Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc luật thương mại) phối hợp với chuyên gia CMI ( Ủy ban Hàng hải Quốc tế) hồn tất cơng việc dự thảo cho cơng ước thay cho công ước hành Ngày 23 tháng năm 2009 đại diện 20 nước thành viên Liên hiệp quốc chiếm 25% khối lượng thương mại quốc tế tập hợp thành phố RotterdamHà Lan để ký kết “ Công ước Liên Hiệp Quốc hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế phần toàn đường biển: UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea” 1.1.2 Tình hình phê chuẩn cơng ước Rotterdam 2009 Tính đến ngày tháng năm 2011 có 24 quốc gia ký tham gia quy tắc Rotterdam có quốc gia phê chuẩn cơng ước Tây Ban Nha, Congo Togo Sau năm kể từ 20 quốc gia phê chuẩn cơng ước có hiệu lực Do đến cơng ước chưa có hiệu lực Bên cạnh chưa có quốc gia thuộc khối ASEAN kí kết tham gia cơng ước Một số quốc gia ủng hộ quy tắc với luận điểm ủng hộ có khơng quốc gia chưa ủng hộ cụ thể sau: 1.1.2.1 Những luận điểm ủng hộ Công ước Rotterdam Nhiều bên liên quan quan trọng ủng hộ quy tắc Rotterdam Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ủy ban Hàng Hải Quốc tế (CMI), Hiệp hội luật gia Hoa Kì, Hiệp hội cộng đồng chủ tàu EU, Văn phòng Quốc tế vận tải biển, Hội đồng vận tải giới, Ủy ban IIC vận tải biển, Liên Đoàn vận tải công nghiệp Mỹ Các bên ủng hộ cho quy tắc Hague, Hague – Visby quy tắc Hamburg lạc hậu khơng phù hợp với phương thức vận tải quốc tế vận tải đa phương thức, container hóa quy tắc Rotterdam có quy định chi tiết điều chỉnh hoạt động vận tải đa phương thức chuyên chở hàng hóa container Thương mại đại cho thấy tầm quan trọng hệ thống pháp luật quốc tế đầy đủ thống Công ước tạo sở quy định cần thiết cho liên kết với công ước liên quan Quy tắc Rotterdam tao cân lợi ích trách nhiệm bên ngành vận tải với quy định rõ ràng, đầy đủ chi tiết góp phần giảm thiểu xung đột pháp luật bên liên quan phạm vi toàn cầu Hơn nữa, Quy tắc đại hóa hệ thống trách nhiệm tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển Bên cạnh đó, quy tắc cho phép người gửi hàng, vận chuyển bên thứ ba điều chỉnh linh hoạt hợp đồng để đáp ứng nhu cầu thương mại Các chuyển gia tham gia xây dựng dự thảo quy tắc Rotterdam phản bác ý kiến cho công ước phức tạp Theo họ phức tạp chất vấn đề cần quy định kết việc bổ sung thêm quy tắc hài hòa Việc diễn giải khác xảy ra, nhiên không nên coi lý để giảm nỗ lực hài hòa hóa quy tắc 1.1.2.2 Những luận điểm phê phán Một số bên liên quan phê phán quy tắc Rotterdam Hội đồng người gửi hàng Châu Âu, Hiệp hội Châu Âu giao nhận vận tải, Logistics Hải quan Các bên phê phán quy tắc Rotterdam cho công ước mâu thuẩn với công ước khác, đặc biệt Công ước vận tải đường đường sắt Họ cho liên hệ phương thức vận chuyển vận chuyển đa phương thức hạn chế việc áp dụng Công ước trở nên phức tạp, đặc biệt quy tắc điều chỉnh vận tải đa phương thức theo hình thức hàng khơng - đường Chính phức tạp mà Cơng ước tạo nhiều khơng gian cho diễn giải theo nghĩa khác nhau, làm hạn chế khả hài hòa hóa quy tắc Việc chứng minh đối phương có lỗi trường hợp sử dụng miễn trách trở nên khó khăn với người gửi hàng Việc khiếu nại bồi thường thiệt hại người gửi hàng ngày khó khăn Chẳng hạn trường hợp chậm trễ mà thời gian giao hàng không ghi hợp đồng khơng bồi thường Khơng phải người gửi hàng biết thời gian cần ghi rõ hợp đồng Ngoài ra, người vận chuyển nên chịu phần trách nhiệm liên quan đến đưa hàng lên tàu, xếp hàng lên tàu, chằng buộc hàng hóa dỡ hàng hóa xuống tàu Đây nghĩa vụ người gửi hàng theo công ước Công ước trao quyền cho người vận chuyển phép giao hàng số trường hợp mà không cần chứng từ vận tải chuyển nhượng Điều tạo kẽ hở cho hoạt động lừa đảo Ngoài số nội dung phê phán đề cập như: Công ước Rotterdam phức tạp, chi tiết, quy định nhiều trường hợp ngoại lệ, điều gây khó hiểu chủ tàu, người điều khiển hay người th tàu, giao nhận… có tay nghề Nhìn chung, cơng ước Rotterdam gồm nội dung, điều khoản, soạn thảo hình thức khơng quen thuộc so với quy tắc trước đó, điều gây thời gian cho nước tìm hiểu thực hành áp dụng cơng ước Có khác giới hạn trách nhiệm công ước luật quốc gia nên khó để bên phán đốn giới hạn trách nhiệm thực Về thời hạn khởi kiện trọng tài, quy tắc không yêu cầu nước ký kết bắt buộc thực theo công ước mà bị ràng buộc nước tuyên bố chịu ràng buộc Các nước tham gia công ước ký hợp đồng vận tải đa phương thức bị chi phối quy tắc công ước, bị kiểm tra đặc biệt nhà nước bên ký kết tuyên bố bị ràng buộc quy định thẩm quyền xét xử trọng tài quy tắc Rotterdam nước khác khơng Điều tạo khơng đồng bất bình đẳng thương mại quốc tế Công ước Rotterdam quy định ba loại giấy tờ vận tải là: vận đơn chuyển nhượng, vận đơn khơng thể chuyển nhượng vận đơn thẳng Các chứng từ khác phải quy định hợp đồng có giá trị pháp lý Điều tạo trở ngại trình giải tranh chấp 1.2 Cấu trúc Công ước Rotterdam 2009 Công ước gồm 18 chương 96 điều, quy định nghĩa vụ trách nhiệm bên liên quan trình chuyên chở hàng hóa xuất nhập 10 Nơi nhận Cảng Cẩu Cẩu Cảng đến Nơi giao HagueVisby Hamburg Rotterdam 2.4.3.2 So sánh thời hạn trách nhiệm quy tắc Rotterdam Bộ luật hàng hải Việt Nam Thời hạn trách nhiệm người vận chuyển quy định Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 sau: “Điều 170 Thời điểm phát sinh chấm dứt trách nhiệm người vận chuyển Trách nhiệm người vận chuyển phát sinh từ người vận chuyển nhận hàng cảng nhận hàng, trì suốt trình vận chuyển chấm dứt kết thúc việc trả hàng cảng trả hàng Việc nhận hàng tính từ thời điểm người vận chuyển nhận hàng hóa từ người giao hàng, quan nhà nước có thẩm quyền bên thứ ba theo quy định pháp luật theo quy định cảng nhận hàng 38 Như vậy, ta thấy thời hạn trách nhiệm người vận chuyển quy định Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 kế thừa tinh thần quy tắc Hamburg, tức áp dụng phát sinh chấm dứt trách nhiệm theo mơ típ Cảng nhận hàng – Cảng trả hàng Do vậy, mắc phải bất cập tương tự so với quy tắc Hamburg Từ thấy, thời hạn trách nhiệm người vận chuyển quy định Rotterdam toàn diện đầy đủ, phản ánh tiến bộ, phát triển theo xu hướng vận tải biển thời hạn quy định Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 2.4.4 Một số ví dụ cụ thể thời hạn trách nhiệm người vận chuyển Để làm rõ khác biệt việc quy định thời hạn mà người vận chuyển phải chịu trách nhiệm công ước Rotterdam so với hai công ước Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, ta xem xét hai ví dụ sau đây: Ví dụ 1: Một tàu bốc hàng cảng xếp hàng phát phần hàng bị ướt Dỡ số hàng ướt lên tìm thấy ống nước bị vỡ tàu, đoạn ống vỡ bị gỉ sét Giám định bảo hiểm kết luận hàng hóa bị ướt ống nước tàu bị vỡ, cũ không chịu tác dụng việc xếp dỡ thông thường Sự việc xảy lúc xếp hàng, trước bắt đầu chuyến đi, lỗi chủ tàu không mẫn cán nghĩa khơng có biện pháp khẩn trương hợp lý làm cho tàu có đủ khả biển Ở trường hợp này, ta thấy hàng hóa bị ướt, tổn thất lúc làm hàng, xếp hàng (sau thời điểm cẩu móc vào kiện hàng cảng trước thời điểm cẩu rời khỏi kiện hàng cuối cảng dỡ) nằm thời hạn chịu trách nhiệm Hague – Visby, tất nhiên phải chịu trách nhiệm theo quy tắc Hamburg Rotterdam Tuy nhiên, số hàng bị hỏng, tổn thất lúc xếp hàng mà lại bị vỡ trình vận chuyển từ nhà kho cảng để vận chuyển nơi xếp hàng lên tàu theo quy tắc Hague – Visby người vận chuyển chịu trách nhiệm ngược lại phải chịu trách nhiệm theo quy tắc Hamburg Ví dụ 2: Tàu vận chuyển hàng cốc sứ, số cốc sứ sản xuất Quảng Ninh, số khác sản xuất Hải Dương, hàng vận chuyển gom lại, tập kết kho Hải Phòng khơng phải cảng kho 39 xác định nơi nhận hàng hợp đồng vận chuyển Trong trình vận chuyển số cốc sứ cảng để xếp hàng lên tàu, số bị vỡ quai cầm Trong trường hợp này, nhận định lỗi thuộc phía người vận chuyển gây tổn thất hàng hóa chủ tàu phải chịu trách nhiệm thời hạn trách nhiệm hợp đồng thống áp dụng quy tắc Rotterdam Tuy nhiên hai quy tắc trước khó xác định người chịu trách nhiệm trường hợp Thực tế hàng hóa vận chuyển đa phương thức, nhiều hàng container, nên tình vừa thơng thường hay xảy ra, nếp áp dụng Rotterdam việc quy kết trách nhiệm rõ ràng Do khả phát sinh tranh chấp hẳn so với hai cơng ước Và ưu điểm Cơng ước Rotterdam so với cơng ước lại Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 40 KẾT LUẬN Đánh giá chung Trong hoạt động kinh doanh, lợi ích yếu tố đặt lên hàng đầu Đặc biệt lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển, tính rủi ro cao hoạt động nên nhà kinh doanh quan tâm đến vấn đề chia sẻ rủi ro với người khác Chính chế độ trách nhiệm người vận chuyển cần quy định để cân cách tốt lợi ích bên quan hệ hợp đồng Nếu thân hợp đồng bên lập không đủ để điều chỉnh vấn đề pháp luật, khả dự liệu cách đầy đủ trường hợp xảy ra, phải đóng vai trò công cụ tin cậy để lấp đầy lỗ hổng hợp đồng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên Và lý mà cơng ước quốc tế đời để đảm bảo quyền lợi cho bên tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển Là cơng ước đời sau nên biết ưu điểm hạn chế từ cơng ước trước để khắc phục hồn thiện Do soạn thảo, cơng ước Rotterdam có thay đổi đáng kể nhằm khắc phục hạn chế, tiếp thu ưu điểm làm hài hòa việc bảo vệ quyền lợi bên liên quan Trong đó, cơng ước quy định cụ thể, chi tiết rõ ràng trách nhiệm người vận chuyển - nội dung có ý nghĩa quan trọng Mặc dù tính đến thời điểm này, Cơng ước Rotterdam chưa có hiệu lực với nội dung mà công ước quy định phù hợp với điều kiện với ưu điểm mang lại chắn tương lai Rotterdam nhiều quốc gia phê chuẩn, thông qua lựa chọn tham gia Liên hệ thực tế với Việt Nam Trong bối cảnh tồn nhiều điều ước quốc tế có nội dung khác điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế đường biển, Việt Nam chưa tham gia vào điều ước số đó, Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 có tiếp thu mang tính chọn lọc quy định điều ước quốc tế Và câu hỏi đặt Việt Nam nên lựa chọn tham gia vào quy tắc số quy tắc có? 41 Khả tham gia vào Quy tắc Hague hay Hague-Visby không diễn ra, pháp luật Việt Nam tiếp nhận đầy đủ quy định chúng, chí số trường hợp xa hơn, đại Hơn nữa, quy định Quy tắc Hague, HagueVisby có khuynh hướng thiên bảo vệ quyền lợi người chuyên chở Việc tham gia vào Quy tắc Hamburg không đòi hỏi thay đổi lớn pháp luật Việt Nam hành Tuy nhiên, trái ngược với Quy tắc Hague, Hague-Visby, Quy tắc Hamburg lại bị coi thiên lệch quyền lợi người chủ hàng, có tham gia nước có cơng nghiệp vận tải biển phát triển Pháp luật hành Việt Nam, phân tích trên, dường có khuynh hướng bảo vệ người chuyên chở, nhằm thực sách khuyến khích phát triển đội tàu biển nội địa Tuy nhiên, thực tế đội tàu biển Việt Nam đảm nhận chuyên chở từ 15-20% lượng hàng hoá xuất nhập Việt Nam Trong bối cảnh đó, thiên lệch bảo vệ quyền lợi người chuyên chở không tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, mà lợi ích thực tế có lại thuộc doanh nghiệp vận tải nước ngoài, bất lợi thuộc doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập hàng hoá kinh doanh bảo hiểm Việt Nam Như vậy, lựa chọn tham gia Quy tắc Rotterdam đáng xem xét Về nguyên tắc, quy định Quy tắc Rotterdam đảm bảo tính đại, bảo vệ hài hồ lợi ích người vận chuyển chủ hàng Thách thức quan trọng việc tham gia Quy tắc Rotterdam việc sửa đổi, hoàn thiện quy định hành Pháp luật Việt Nam Tuy nhiên, thiết nghĩ thách thức đồng thời đòi hỏi khách quan, khơng tránh khỏi q trình hội nhập khu vực quốc tế Việt Nam nói chung 42 PHỤ LỤC Phần bao gồm điều khoản liên quan đến trách nhiệm người vận chuyển quy định Công ước Rotterdam cụ thể điều sau: Điều Áp dụng miễn trách giới hạn trách nhiệm Bất kỳ điều khoản Công ước mà quy định miễn trách giới hạn trách nhiệm người chuyên chở, áp dụng tố tụng, tòa án trọng tài thiết lập hợp đồng hay hợp đồng, cách khác, tiến hành, liên quan đến mát, hư hỏng chậm giao hàng theo hợp đồng vận tải vi phạm nghĩa vụ theo Công ước đối với: Người chuyên chở bên thực vận tải đường biển; Thuyền trưởng, thuyền viên hay thực công việc tàu; hay Nhân viên người chuyên chở hay bên thực vận tải đường biển Bất kỳ điều khoản Cơng ước có quy định miễn trách cho người gửi hàng hay người gửi hàng theo chứng từ, áp dụng tố tụng, tòa án hay trọng tài thiết lập hợp đồng hay hợp đồng, cách khác, tiến hành người gửi hàng, người gửi hàng theo chứng từ, nhà thầu phụ đại lý nhân viên họ Điều Phạm vi áp dụng chung Phụ thuộc vào Điều 6, Công ước áp dụng hợp đồng vận tải nơi nhận hàng nơi giao hàng nằm nước khác cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng hành trình vận tải đường biển nằm nước khác nhau, theo hợp đồng vận tải, nơi sau nằm nước thành viên: a) nơi nhận hàng b) cảng xếp hàng c) nơi giao hàng, 43 d) cảng dỡ hàng Công ước áp dụng mà không phụ thuộc vào quốc tịch tàu, người chuyên chở, bên thực hiện, người gửi hàng, người nhận hàng người khác có liên quan Điều 12: Thời hạn trách nhiệm người chuyên chở l Thời hạn trách nhiệm người chuyên chở hàng hóa theo Cơng ước người chuyên chở bên thực nhận hàng để chở, kết thúc hàng hóa giao (a) Nếu luật pháp quy định nơi nhận hàng yêu cầu hàng hóa phải giao cho quan có thẩm quyền bên thứ ba khác mà từ người chun chở tập hợp lại, thời hạn trách nhiệm người chuyên chở bắt đầu người chuyên chở tập hợp hàng hóa từ quan có thẩm quyền bên thứ ba Nếu luật pháp quy định nơi giao hàng yêu cầu người chuyên chở giao hàng cho quan có thẩm quyền bên thứ ba mà từ người nhận hàng nhận chúng, thời hạn trách nhiệm người chuyên chở kết thúc người chuyên chở giao hàng cho quan có thầm quyền bên thứ ba Vì mục đích xác định thời hạn trách nhiệm người chuyên chở, bên thỏa thuận thời gian, địa điểm nhận giao hàng, điều khoản hợp đồng vận tải khơng có hiệu lực phạm vi quy định: Thời gian nhận hàng xảy sau việc bốc hàng theo hợp đồng vận tải Thời gian giao hàng trước hoàn thành việc dỡ hàng cuối theo hợp đồng vận tải Điều 13: Nghĩa vụ cụ thể Người chuyên chở, suốt thời hạn trách nhiệm theo quy định Điều 12 26, phải nhận, xếp, di chuyển, xử lý, xếp, vận chuyển, bảo quản, chăm sóc, dỡ hàng, giao hàng; thích hợp cẩn thận Mặc dù có quy định khoản cùa Điều không phương hại đến quy định khác chương 4, chương đến chương 7, người chuyên chở 44 người gửi hàng thỏa thuận việc xếp dỡ, chuyển tải, bố trí, xếp dỡ hàng thực người gửi hàng, người gửi hàng theo chứng từ người nhận hàng Thỏa thuận đề cập chi tiết hợp đồng Điều 14: Nghĩa vụ cụ thể áp dụng cho hành trình đường biển Người chuyên chở cam kết trước, vào lúc bắt đầu suốt hành trình biển, thực cần mẫn hợp lý để: Thực đảm bảo cho tàu có đủ khả đỉ biển Biên chế, trang bị cung ứng thích hợp cho tàu đảm bảo tình trạng suốt chuyến Thực đảm bảo hầm hàng phần khác tàu nơi chứa hàng, Container người chuyên chở cung cấp, phù hợp an toàn cho việc vận chuyển, tiếp nhận bảo quản hàng hóa Điều 15: Hàng hóa gây nguy hiểm Mặc dù có quy định Điều 11 13, người chuyên chở bên thực từ chối nhận xếp, thực biện pháp hợp lý khác, bao gồm việc dỡ hàng, phá hủy, làm cho hàng hóa trở nên vơ hại, suốt thời hạn trách nhiệm người chuyên chở, hàng hóa có nguy mối nguy hiểm thực cho người, tài sản môi trường Điều 16: Hy sinh hàng hố hành trình đường biển Mặc dù có quy định Điều 11, 13 14, người chuyên chở bên thực hy sinh hàng hóa biển hy sinh hợp lý an tồn chung mục đích đảm bảo an tồn cho người tài sản khác có liên quan hành trình chung Điều 17: Cơ sở trách nhiệm người chuyên chở Người chuyên chở chịu trách nhiệm mát thiệt hại hàng hóa, chậm trễ giao hàng, người khiếu nại chứng minh mát, thiệt hại chậm trễ cố hay tình gây góp phần gây mát, thiệt hại xảy khoảng thời hạn trách nhiệm người chuyên chở định nghĩa chương 45 Người chuyên chở miễn toàn phần, trách nhiệm theo quy định khoản Điều người chuyên chở chứng minh nguyên nhân nguyên nhân gây mát, thiệt hại chậm trễ không lỗi cùa người đề cập Điều 18 Người chuyên chở miễn toàn phần trách nhiệm theo quy định khoản điều người chuyên chở thay chứng minh khơng có lỗi cách khác với quy định khoản điều này, chứng minh nhiều cố tình sau gây góp phần gây mát, thiệt hại chậm trễ: a) Thiên tai b) Tai họa, nguy hiểm tai nạn biển vùng nước mà tàu bè lại c) Chiến tranh, xung đột vũ trang, cướp biển, khủng bố, bạo động bạo động dân d) Hạn chế kiểm dịch, can thiệp trở ngại bao gồm bắt giữ, tạm giam tịch thu, không người chuyên chở đề cập Điều 18, tạo phủ, quan có thẩm quyền, người thống trị người e) Đình cơng, bế xưởng, ngừng hạn chế lao động f) Hỏa hoạn tàu g) Ẩn tì khơng phát cần mẫn hợp lý h) Hành vi thiếu sót người gửi hàng, người gửi hàng theo chứng tỏ, bên kiểm soát người khác mà hành vi họ, người gửi hàng người gửi hàng theo chứng tỏ phải chịu trách nhiệm theo Điều 33 34 i) Xếp hàng, khuân vác, bố trí, xếp dỡ hàng thực theo thỏa thuận Điều 13, khoản 2, trừ người chuyên chở bên thực hành động thay mặt người gửi hàng, người gửi hàng theo chứng từ người nhận hàng j) Hao hụt số lượng, trọng lượng mát thiệt hại khác phát sinh từ ẩn tỳ, chất lượng nội tỳ hàng hóa 46 k) Bao bì ký mã hiệu khiếm khuyết khơng đầy đủ không người chuyên chở cung cấp 1) Cứu nỗ lực để cứu sinh mạng biển m) Các biện pháp hợp lý để cứu nỗ lực cứu tài sản biển n) Các biện pháp hợp lý để tránh cố gắng để tránh thiệt hại cho môi trường o) Hành động người chuyên chở theo quy định Điều 15 16 Cho dù có quy định khoản Điều này, người chuyên chở chịu trách nhiệm toàn phần mát, thiệt hại chậm trễ: a) Nếu người khiếu nại chứng minh lỗi người chuyên chở người đề cập Điều 18 gây góp phần gây cố, b) Nếu người khiếu nại chứng minh kiện tình không liệt kê khoản Điều này, dẫn đến mát, thiệt hại chậm trễ người chuyên chở chứng minh kiện tình khơng gây lỗi minh hay người đề cập đến Điều 18 Mặc đù có quy định khoản Điều này, người chuyên chở phải chịu trách nhiệm toàn phần mát, thiệt hại chậm trễ, nếu: a) Người khiếu nại chứng minh mát, thiệt hại chậm trễ gây (i) tàu không đủ khả biển; (ii) biên chế, cung ứng trang bị tàu không phù hợp (iii) thực tế hầm các phần khác tàu nơi chứa hàng Container cung cấp nhà chuyên chở để chứa hàng, không phù hợp an toàn cho việc vận chuyển, tiếp nhận bảo quản hàng hoá b) Người chuyên chở chứng minh được: (i) không kiện tình đề cập khoản 5(a) Điều nguyên nhân gây mát, thiệt hại chậm trễ; (ii) thực nghĩa vụ cần mẫn hợp lý theo Điều 14 47 Khi người chuyên chở miễn phần trách nhiệm theo điều này, người chuyên chở phải chịu trách nhiệm cho phần mát, thiệt hại chậm trễ kiện tình mà họ phải chịu trách nhiệm theo điều Điều 18: Trách nhiệm người chuyên chở với nguời khác Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm việc vi phạm nghĩa vụ theo Cơng ước gây hành vi thiếu sót của: a) Bất bên thực nào; b) Thuyền trưởng thủy thủ đoàn tàu; c) Nhân viên người chuyên chở bên thực hiện; d) Bất kỳ người khác thực cam kết thực nghĩa vụ người chuyên chở theo hợp đồng vận tài, phạm vi mà người đó, trực tiếp gián tiếp hành động, theo yêu cầu người chuyên chở giám sát, kiểm soát người chuyên chở Điều 20: Trách nhiệm chung riêng Nếu người chuyên chở nhiều bên thực vận tải đường biển có trách nhiệm mát, thiệt hại chậm trễ giao hàng, họ có trách nhiệm chung riêng khơng vượt giới hạn trách nhiệm quy định theo Công ước Không ngược lại với quy định Điều 61, tổng mức giới hạn trách nhiệm tất người không vượt mức giới hạn trách nhiệm theo Công ước Điều 21: Chậm trễ Chậm trễ giao hàng xảy hàng hóa khơng giao điểm đến quy định hợp đồng vận chuyển thời gian thỏa thuận Điều 22 Tính toán mức bồi thường Dựa vào Điều 59, số tiền bồi thường người chuyên chở cho mát thiệt hại hàng hóa tính tóan dựa giá trị hàng hóa địa điểm thời gian giao hàng phù hợp với Điều 43 48 Giá trị hàng hóa xác định theo giá hóa đơn, khơng có giá đó, theo giá trị trường khơng có giá hóa đơn hay thị trường, vào giá trị thơng thường hàng hóa loại chất lượng nơi giao hàng Trong trường hợp mát thiệt hại hàng hóa, người chuyên chở trả khoản bồi thường vượt mức quy định khoản khoản Điều này, trừ người chuyên chở người gửi hàng đồng ý tính tốn bồi thường theo cách khác không vượt mức giới hạn quy định chương 16 Điều 59: Giới hạn trách nhiệm người chuyên chở Trách nhiệm người chuyên chở việc vi phạm nghĩa vụ theo Điều 60 61, khoản Công ước giới hạn số tiền tương đương với 875 đơn vị tính tốn cho kiện đơn vị chuyên chở đơn vị tính tốn cho kilogram trọng lượng bì hàng hóa bị mát hư hỏng, tùy theo cách tính cao hơn, trừ trường hợp giá trị hàng hóa người gửi hàng kê khai hợp đồng vận tải số tiền lớn giới hạn trách nhiệm theo điều khoản thống người chuyên chở người gửi hàng Nếu Container, pallet hay công cụ vận tải tương tự dùng để đóng hàng kiện đơn vị hàng hóa Container, pallet cơng cụ chứa hàng liệt kê hợp đồng vận tải coi kiện đơn vị chun chở Nếu đơn vị khơng liệt kê, hàng hóa chứa cơng cụ vận tải coi đơn vị chun chở Đơn vị tính tốn theo điều Quyền rút vốn đặc biệt Quỹ tiền tệ quốc tế xác định, số tiền đề cập theo điều chuyển đổi đồng tiền quốc gia nước theo giá trị đồng tiền vào ngày tính tốn ngày bên thỏa thuận Giá trị chuyển đổi đồng tiền quốc gia nước ký kết thành viên Quỹ tiền tệ quốc tế tính theo phương pháp mà Quỹ tiền tệ quốc tế áp dụng vào ngày phát sinh giao dịch Quỹ Giá trị chuyển đổi sang Quyền rút vốn đặc biệt đồng tiền quốc gia nước ký kết thành viên cùa Quỹ tiền tệ quốc tế tính theo phương pháp nước quy định Điều 60 Giới hạn trách nhiệm người chuyên chở tổn thất chậm giao hàng Theo khoản 2, Điều 61, trách nhiệm người chuyên chở tổn thất hàng hóa chậm giao tính tốn phù hợp với điều 22 Công ước trách 49 nhiệm cho tổn thất giới hạn số tiền tương đương 2,5 lần tiền cước số hàng giao chậm Tổng số tiền toán theo khoản 1, Điều 59 điều khoản không vượt giới hạn trách nhiệm xác định theo khoản 1, Điều 59 tổn thất toàn hàng hóa Điều 61: Mất quyền hưởng giới hạn trách nhiệm Người chuyên chở người khác đề cập Điều 18 Công ước quyền hưởng giới hạn trách nhiệm quy định Điều 59 theo quy định hợp đồng vận tải, người khiếu nại chứng minh mát, hư hỏng gây vi phạm nghĩa, vụ người chuyên chở theo Công ước lỗi cố ý thiếu thiếu thận trọng biết mát, hư hỏng xảy Người chuyên chở người khác đề cập Điều 18 Công ước quyền hưởng giới hạn trách nhiệm theo Điều 59 theo quy định hợp đồng vận tải, người khiếu nại chứng minh việc chậm giao gây vi phạm nghĩa vụ người chuyên chở theo Công ước thực cách cố ý thiếu thận trọng biết tổn thất xảy việc chậm giao hàng 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Kim Phương ( Chủ biên ); THS Đỗ Công Hoan; THS Quách Thanh Chung; THS Lương Thị Kim Dung, Năm 2016, Giáo trình Pháp luật quốc tế Việt Nam vận chuyển hàng hóa đường biển Dương Văn Bạo, Những thay đổi Công ước Notterdam hướng sửa đổi Bộ luật hàng hải Việt Nam, Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ ngày 21/4/2011, Bộ Giao thông - Vận tải, Hà Nội, 4/2011 http://www.khcn.vimaru.edu.vn/sites/khcn.vimaru.edu.vn/files/33_nhung_thay_d oi_can_ban.pdf Quốc hội, Năm 2015, Bộ luật hàng hải Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Francesco Berlingieri, A comparative analysis of the Hague-Visby Rules, the Hamburg Rules and the Rotterdam Rules, CIM - Colloquium on the Rotterdam Rules, Rotterdam, september 21, 2009 (Nghiên cứu so sánh quy định Quy tắc Hague-Visby, Quy tắc Hamburg Quy tắc Rotterdam) United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules 78) United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea known as ‘The Rotterdam Rules’, 2010 The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968 Website: http://vlr.vn/logistics/news-2950.vlr 10 Nguyễn Tiến Vinh, Pháp luật hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển bối cảnh hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 (2011) 178-189 http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/56562/1/993-1-1928-1-1020160518.pdf 11 Rosé M Ancántara, Frazer Hunt, Svante O Johansson et al., Particular concerns with regard to the Rotterdam rules, CIM - Colloquium on the Rotterdam Rules, Rotterdam, September 21, 2009 (Những vấn đề đáng quan tâm Quy tắc Rotterdam) 52 ... tăng 50% kilogram Bảng so sánh giúp ta hình dung rõ khác quy tắc nội dung giới hạn trách nhiệm người vận chuyển Tiêu chí Mức giới hạn hàng hóa bị mát, hư hỏng Quy tắc Hague 100 bảng Anh cho kiện... Hill Harmony” người gửi hàng thuê vận chuyển hàng hóa xuyên Thái Bình Dương từ Canada đến Nhật Bản vào năm 1994 Trong q trình vận chuyển hàng hóa tàu bị cháy hầm hàng số 1, phần hàng hóa bị thiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN THEO QUY TẮC ROTTERDAM, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN THEO QUY TẮC ROTTERDAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay