Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2

19 1,078 10
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2012, 07:20

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2 LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNHLUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH NỘI DUNGI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH1- Đònh nghóa2- Đối tượng điều chỉnh3- Phương pháp điều chỉnh4- Nguồn của Luật HN&GDII- MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN1- Kết hôn2- Ly hôn I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HN&GĐ1- Đònh nghóaLuậtHônnhân&GiìnhTổng hợp các QPPL do Nhà nước ban hànhĐiều chỉnh các quan hệ về nhân thân tài sảntrong hôn nhân gia đình 2. Đối tượng điều chỉnhLónh vực hôn nhân gia đìnhQuan hệnhân thânQuan hệ tài sản Đặc điểm của đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân gia đìnhCăn cứ làmphát sinh quan hệ: Những sự kiện Plýđặc biệt:Hôn nhânHuyết thốngNuôi dưỡngChủthể:luôn làcánhânQuyền vànghĩa vụgắn liềnvới nhân thân,không thểchuyểngiao chongười khácQuyềnvànghĩa vụ làbềnvững, lâudàiCác QHtài sảnkhôngmangtínhđền bùnganggiá 3- Phương pháp điều chỉnh• Bình đẳng• Hướng dẫn kết hợp với cấm đoán 4- Nguồn của Luật HN&GĐHIẾN PHÁPLUẬT HN&GĐ2000Bộ luật Dân sự 2005Một số Bộ luật,Luật có liên quanCÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN QUAN II- Một số chế đònh cơ bản1.1- Khái niệm kết hôn: Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy đònh cuả pháp luật về điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn.1- Kết hôn 1.2- Điều kiện kết hôn (Điều 9 – 14 Luật HN&GĐ 2002)Độ tuổiÝ chí: tự nguyện *Không thuộc các trường hợp bò cấm kết hôn *Điều kiệnkết hônNam: 20 tuổi *Nữ: 18 tuổi *Việc kết hôn phải đăng ký tại CQNN có thẩm quyền * Các trường hợp bò cấm kết hônNgườiđang có vợ hoặc đang cóchồngNhững ngườiđã từng có quan hệthích thuộcNhững ngườicùng giới tínhNgườimất năng lựchành vidân sựNhững ngườicùng dòng máu vềtrực hệCấmkết hônNhững ngườicó họ trong phạm vi 3 đời[...]... thẩm quyền đăng ký kết hôn và tổ chức đăng ký kết hôn -Xử lý các vi phạm khác (tại K 2, 3, 4, 5 Điều 10) 4- Nguồn của Luật HN&GĐHIẾN PHÁPLUẬT HN&GĐ 20 00Bộ luật Dân sự 20 05Một số Bộ luật, Luật có liên quanCÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT CÁC VB DƯỚI LUẬT CÓ LIÊN QUAN I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HN&GĐ1- Định nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp các QPPL... quyền đăng ký kết hôn 2. Đối tượng điều chỉnhLónh vực hôn nhân gia đình Quan hệ nhân thânQuan hệ tài sản Đặc điểm của đối tượng điều chỉnh của Luật Hơn nhân gia đình Căn cứ làmphát sinh quan hệ: Những sự kiện Plýđặc biệt: Hôn nhân Huyết thốngNuôi dưỡngChủthể:luôn làcá nhân Quyền và nghĩa vụgắn liềnvới nhân thân,không thểchuyểngiao chongười khácQuyền và nghĩa vụ làbềnvững,... quan hệ về nhân thân tài sảntrong hôn nhân gia đình 2. 3- Các trường hợp ly hôn -Thuận tình ly hôn -Ly hôn theo yêu cầu của một bên Đăng ký kết hôn Đối tượng CQ đăng kýCơng dân Việt Nam kết hôn với nhau, đăng ký kết hônViệt Nam UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú của một trong hai bênCông dân VN đăng ký kết hơn với nhau ở nước ngồiCơ quan đại diện ngoại giao, cơ... đăng ký kết hôn tại CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền: xem xét tiến hành đăng ký theo đúng quy định của pháp luật 1.4- Hôn nhân trái PL cách xử lý Hôn nhân trái PL: Là những hôn nhân vi phạm ĐIỀU KIỆN KẾT HÔNCách xử lý:-Xử lý tảo hôn -Xử lý kết hôn do lừa dối, cưỡng ép-Xử lý kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng-Xử lý kết hôn không đăng ký kết hôn -Xử lý kết hôn vi phạm thẩm... bùnganggiá 3- Phương pháp điều chỉnh• Bình đẳng• Hướng dẫn kết hợp với cấm đoán II- Một số chế định cơ bản1.1- Khái niệm kết hôn: Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định cuả pháp luật về điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn. 1- Kết hôn . LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHLUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NỘI DUNGI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH1- Đònh nghóa2- Đối tượng. chỉnh các quan hệ về nhân thân và tài sảntrong hôn nhân và gia đình 2. Đối tượng điều chỉnhLónh vực hôn nhân và gia đìnhQuan h nhân thânQuan hệ tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn