SKKN một số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TRÁNH NHỮNG SAI lầm cơ bản KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẩn dưới dấu căn bậc HAI

20 28 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 13:18

...CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập – Tự – Hạnh phúc MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI LẦM CƠ BẢN KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN BẬC HAI. .. sai lầm q trình làm Qua năm giảng dạy tơi tích luỹ số kinh nghiệm dạy nội dung kiến thức Từ lý chọn đề tài: Một số giải pháp giúp học sinh tránh sai lầm giải phương trình chứa ẩn dấu bậc hai ... khác mà triển khai đến bước phải giải phương trình chứa ẩn dấu học sinh giải sai lúng túng Trong đề thi THPT quốc gia thường xuất phương trình bất phương trình chứa ẩn dấu bậc hai Học sinh lớp 12
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TRÁNH NHỮNG SAI lầm cơ bản KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẩn dưới dấu căn bậc HAI , SKKN một số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TRÁNH NHỮNG SAI lầm cơ bản KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẩn dưới dấu căn bậc HAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn