Quản Lý Hành Chính Nhà Nước 1

10 62 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 11:15

... các quan hành nhà nước thực hoạt động quản lý nhà nước tất cả các lĩnh vực: quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về văn hoá, quản lý nhà nước về trật tự an... năm 2 011 ) - Người khiếu nại là công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức thực quyền khiếu nại (Khoản Điều Luật Khiếu nại năm 2 011 ) - Người bị khiếu nại là quan hành nhà nước. .. 3.000.000đ hành vi vi phạm của ông A (Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Nghị định 12 1/2 013 /NĐCP) Anh, chị hãy xác định: a Chủ thể, đối tượng, khách thể QLHCNN b Chủ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Lý Hành Chính Nhà Nước 1, Quản Lý Hành Chính Nhà Nước 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn