Nghiên cứu sự tạo phức của Niken(II) với 1 (2 PYRIDYLAZO) 2 NAPHTHOL bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (tt)

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 10:37

... 28 2 .1 Phương pháp nghiên cứu 28 2 .1. 1 Phương pháp tỉ số mol [5], [9], [ 12 ], [14 ], [15 ], [17 ] 28 2 .1. 2 Phương pháp hệ đồng phân tử gam [5], [9], [ 12 ], [14 ], [15 ], [17 ] 29 2 .1. 3 Phương. .. [2] , [10 ], [11 ], [ 12 ], [27 ], [ 32] 13 1. 1.3 Tính chất hố học niken 14 1. 1.4 Một số hợp chất quan trọng Ni (II) [2] , [10 ], [11 ], [ 12 ], [27 ] 14 1. 1.5 Khả tạo phức Ni(II) [3], [10 ], [ 12 ],... 21 1 .2 .1 Một số đặc tính thuốc thử hữu [4] 21 1 .2. 2 Ưu điểm thuốc thử hữu so với thuốc thử vô [4] 22 1. 2. 3 Khả thuốc thử hữu PAR tạo phức với niken 22 1. 3 Tìm hiểu thuốc thử hữu 1- (2-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự tạo phức của Niken(II) với 1 (2 PYRIDYLAZO) 2 NAPHTHOL bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (tt) , Nghiên cứu sự tạo phức của Niken(II) với 1 (2 PYRIDYLAZO) 2 NAPHTHOL bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn