Tổ chức hoạt động tự học phần “dao động và sóng cơ”, vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí (tt)

14 11 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 10:36

... 36 CHƯƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH PHẦN “DAO ĐỘNG VÀ SĨNG CƠ”, VẬT LÍ 12 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ BÀI TẬP VẬT LÍ 37 2.1 Đặc điểm phần “Dao động sóng cơ”, Vật lí 12 THPT 37... việc tổ chức hoạt động tự học cho học sinh phần “Dao động sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với hỗ trợ tập vật lí Mục tiêu đề tài Đề xuất quy trình biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho học sinh phần “Dao. .. phần “Dao động sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với hỗ trợ tập vật lí Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất quy trình tổ chức tự học với hỗ trợ tập vật lí vận dụng quy trình vào dạy học phần “Dao động sóng cơ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động tự học phần “dao động và sóng cơ”, vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí (tt) , Tổ chức hoạt động tự học phần “dao động và sóng cơ”, vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn