Đề KSCL môn tiếng anh tỉnh phú thọ 2019 (3)

2 82 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 07:06

... day of the new year (xông nhà), ancestral worshiping, wishing New Year's greetings, and giving (3) money to children and elderly people Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions... ………………………………………………………………………………… - HẾT -Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm Trang 2/2 - Mã đề 256
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL môn tiếng anh tỉnh phú thọ 2019 (3) , Đề KSCL môn tiếng anh tỉnh phú thọ 2019 (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn