Cdha xquang thủng tạng rỗng

36 36 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 23:13

Tràn khí phúc mạc là tình trạng có khí bất thường trong ổ phúc mạcNguyên nhân:Thủng tạng rỗngNhiễm trùng ổ bụng với vi khuẩn sinh khí hoặc do áp xe vỡSau phẫu thuật, thủ thuật nội soi, vết thương thấu bụngQua ngả âm đạo: thủ thuật sản khoa, quan hệ tình dục… ...I Đại cương  Tràn khí phúc mạc tình trạng có khí bất thường ổ phúc mạc  Nguyên nhân:  Thủng tạng rỗng  Nhiễm trùng ổ bụng với vi khuẩn sinh khí áp xe vỡ  Sau phẫu thuật, thủ thuật nội soi,... âm đạo: thủ thuật sản khoa, quan hệ tình dục… II Chẩn đốn XQuang  Hình liềm hồnh thấy lượng khí khoảng 20-50ml  Thấy rõ sau 6-8h sau thủng thấy 80% TH  Hình liềm hoành bên hay bên, thường ưu... vị trí gan dọc dây chằng liềm  Đặc biệt thủng D1 sau phúc mạc thấy thoát sau phúc mạc phải quanh cực thận P  Tràn khí phúc mạc số lượng nhiều, đặc biệt thủng đại tràng đẩy gan phía thấy hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Cdha xquang thủng tạng rỗng, Cdha xquang thủng tạng rỗng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn