Ứng dụng phương pháp tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã kim phượng huyện định hóa tỉnh thái nguyên

70 18 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 21:09

... văn hóa, xã hội xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Tổ chức tập huấn để đánh giá nhu cầu mức độ tham gia người dân: + Tham gia với cán nông nghiệp khuyến nông vào hoạt động, buổi tập. .. phương pháp tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên để từ có giải pháp nhằm giải khó khăn tìm cách đưa người dân. .. học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Sau thời gian thực tập, đến đề tài Ứng dụng phương pháp tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân xã Kim Phượng - huyện Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã kim phượng huyện định hóa tỉnh thái nguyên , Ứng dụng phương pháp tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã kim phượng huyện định hóa tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn