Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập làm văn Kể về gia đình

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 21:08

... Bài yêu cầu ? - Kể gia đình em - GV hướng dẫn bảng phụ viết sẵn - Yêu cầu em kể mẫu trước lớp + Kể trước lớp - 3, HS kể + Kể nhóm - HS kể theo nhóm - GV theo dõi nhóm kể + Thi kể trước lớp - Đại... kể + Bình chọn người kể hay - Gia đình em có người Bố mẹ em làm ruộng Chị em học trường THCS Nguyễn Trãi Còn em học lớp trường tiểu học Lê Văn Tám Mọi người gia đình em yêu thương Em tự hào gia. .. tiểu học Lê Văn Tám Mọi người gia đình em yêu thương Em tự hào gia đình em Bài 2: (Viết) - Viết lại điều vừa nói làm - HS làm bài tập (viết từ 3-5 câu) - Nhiều HS đọc trước lớp * GV nhaẹan xét góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập làm văn Kể về gia đình, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập làm văn Kể về gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn