Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 20:55

... Học sinh nối tiếp đọc câu , phát từ khó, luyện đọc từ khó: sào nứa, xúm lại, làm ruộng, khóc - Học sinh luyện đọc đoạn trước lớp , giáo viên lưu ý học sinh đọc số câu dài - Luyện đọc đoạn nhóm -... Kiểm tra cũ: - học sinh đọc thuộc lòng “ Lượm” trả lời câu hỏi nội dung + Em thích khổ thơ nhất? Vì sao? B / Bài 1, Giới thiệu 2, Luyện đọc a) Giáo viên đọc mẫu b)Luyện đọc kết hợp giải nghĩa... chuyển quê làm ruộng? +Bạn nhỏ làm để bác Nhân vui buổi bán hàng cuối cùng? + Hành động cho thấy bạn nhỏ người nào? + Hãy đoán xem bác Nhân nói với bạn nhỏ biết hơm đắt hàng? 4, Luyện đọc lại C/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập đọc Người làm đồ chơi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn