Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 20:28

... nối tiếp kể câu chuyện - Kể trước lớp: Gọi học sinh kể theo đoạn gọi học sinh nhận xét + Bạn kể đủ ý chưa? kể có trình tự khơng ? + Nhận xét cách diễn đạt, cách thể b) Kể toàn câu chuyện: -... học sinh kể câu chuyện lần - học sinh phân vai kể câu chuỵện - Giáo viên học sinh nhận xét, tuyên dương nhóm cá nhân kể tốt 3) Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét đánh giá học Về nhà tập kể lại cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn