Xuất danh bạ từ gmail như thế nào

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 20:10

... chọn nhỏ xuất hiện, chọn danh sách liên hệ bạn cần xuất định dạng mính muốn Sau đó, nhấn vào Export Lời khuyên đưa tốt nên chọn định dạng CSV Outlook để xuất file, sau muốn tích hợp danh bạ vào... xong, hiển thị hình Vậy bạn biết cách truy xuất danh bạ từ Gmail máy tính, bàng cách này, tài khoản liên lạc Google có lưu lại để phục vụ cho cơng việc sử dụng có cố với Gmail người dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất danh bạ từ gmail như thế nào, Xuất danh bạ từ gmail như thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn