Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:29

... tính nết học sinh - Thầy nhận xét - Học sinh nêu Bài Giới thiệu: (1’) - Trong tiết hôm em : - Củng cố điều học từ câu - Học câu hỏi trả lời câu hỏi - Học tên tháng năm Phát triển hoạt động (28 ’)... câu đăt dấu chấm - Sắp xếp lại từ để chuyển câu thành câu - học sinh làm mẫu : Củng cố – Dặn dò (2 ) * Bác Hồ yêu thiếu nhi - Câu hỏi dùng làm ?  Thiếu nhi yêu Bác Hồ - Cuối câu hỏi đăt dấu ?... Biết xếp từ tạo câu  Phương pháp: Luyện tập - Thầy ghi câu lên bảng - Thầy hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu - Ví dụ : Tên em ? - Em tên Văn Ngọc - ĐDDH: Bảng phụ - Đánh dấu chấm hỏi vào câu Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn