Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Nghe viết: Làm việc thật là vui. Phân biệt GGH. Ôn bảng chữ cái

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:27

... hành: Ghi nhớ nội dung cần viết: -Giáo viên đọc đoạn cuối Làm …” -Đoạn viết nói -Về em bé -Em bé làm việc ? -Bé làm bài, học, quét nhà, nhặc rau, chơi với em -Bé làm việc ? Hướng dẫn học sinh... lên bảng viết -Học sinh viết từ vừa tìm -Cả lớp viết bảng -Giáo viên đọc cho học sinh viết CT -HS nghe viết vào -Giáo viên đọc dừng lại phân tích chữ khó, dễ -Nghe dùng bút chì sửa lỗi lẫn lề -Giáo. .. xét *Hoạt động2: Hướng dẫn làm tập *Mục tiêu: Biết thực yêu cầu BT2; bước đầu biết xếp tên người theo thứ tự bảng chữ BT3) *Cách tiến hành: Bài 2: Trò chơi – Tìm chữ bắt đầu g / gh -Giáo viên chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Nghe viết: Làm việc thật là vui. Phân biệt GGH. Ôn bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Chính tả Nghe viết: Làm việc thật là vui. Phân biệt GGH. Ôn bảng chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn