Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập làm văn Chào hỏi. Tự giới thiệu

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:24

... Tranh vẽ ai? - Mít chào Bóng Nhựa, Bút Thép tự giới - HS trả lời thiệu nào? - Bóng Nhựa, Bút Thép chào Mít tự giới - HS trả lời thiệu nào? - HS trả lời - Ba bạn chào tự giới thiệu với thái độ... Ngoài lời chào hỏi giới thiệu, ba bạn làm gì? - u cầu HS đóng vai nói lời chào giới thiệu - HS đóng vai trước lớp - GV nhận xét sửa sai Bài 3: (viết) GV nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm - HS đọc... Đại diện cặp trình bày:  Chào bố, mẹ để học +Thưa Cha(mẹ) học  Chào thầy,cô đến trường +Thưa thầy em đến  Chào bạn gặp trường +Chào bạn Lan - GV nhận xét sửa sai Bài 2: (miệng) GV nêu yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập làm văn Chào hỏi. Tự giới thiệu, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập làm văn Chào hỏi. Tự giới thiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn