Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:22

... (3 ) Bạn Nai Nhỏ - Thầy yêu cầu HS đọc + TLCH - Thầy nhận xét Bài - HS đọc Giới thiệu: (1’) - Có Nai Nhỏ muốn chơi xa bạn Cha Nai Nhỏ có cho phép hay khơng? Vì vậy? Đọc câu chuyện: Bạn Nai Nhỏ ... MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 2: BẠN CỦA NAI NHỎ I Mục tiêu Kiến thức: Hiểu nghĩa từ: Nhớ đức tính bạn Nai Nhỏ: khỏe mạnh, thơng minh, nhanh nhẹn, dám liều cứu người Kỹ năng: - Đọc tiếng từ dễ lẫn... thiệu: (1’) - Có Nai Nhỏ muốn chơi xa bạn Cha Nai Nhỏ có cho phép hay khơng? Vì vậy? Đọc câu chuyện: Bạn Nai Nhỏ biết rõ điều Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc tìm hiểu ý khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn