Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:22

... lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH: - Lớp đọc thầm đoạn ?Nai nhỏ xin phép cha đâu ? Cha Nai - Đi chơi bạn nhỏ nói ? - Cha khơng ngăn cản Nhưng kể cho cha nghe bạn *Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn - Nai nhỏ. .. cầu đọc đoạn nhóm - Đọc đoạn nhóm ( em ) - Hướng dẫn em nhận xét bạn đọc - Các em khác lắng nghe nhận xét c Thi đọc bạn đọc - Mời nhóm thi đua đọc -Yêu cầu nhóm thi đọc - Các nhóm thi đua đọc. .. thi đọc - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh Củng cố dặn dò : - Qua tập đọc em rút học gì? -Về nhà tập đọc lại bài, xem : Gọi bạn - Giáo viên nhận xét đánh giá - Phải biết thương yêu, giúp đỡ bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn