Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 16:20

... chuyện ? -Quan sát -Bạn Nai Nhỏ làm ? -Một Nai đá to Tranh -Hòn đá to chặn lối -Hai bạn Nai gặp chuyện ? -Hích vai, đá lăn sang -Lúc hai bạn làm ? -Bạn Nai Nhỏ làm ? -Em thấy bạn Nai Nhỏ thơng minh... ngửa Kể lời cha Nai Nhỏ: -Tốt bụng, khoẻ mạnh -Khi Nai Nhỏ xin cha chơi, cha bạn nói ? -Cha khơng cản, cha muốn biết bạn -Khi nghe kể bạn, cha Nai Nhỏ nói ? -3 em trả lời -Nhận xét Kể toàn chuyện: ... -Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy -Hai bạn gặp chuyện nghỉ bãi cỏ xanh ? -Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy -Dê Non bị lão Sói tóm bạn Nai Nhỏ làm -Gã Sói ác đuổi bắt Dê Non ? -Theo em bạn Nai Nhỏ ? -Lao tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn