BÀI GIẢNG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG

265 2 0
  • Loading ...
1/265 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 15:16

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM BỘ -  - BÀI GIẢNG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG Mã số: MĐ31 NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Địa chỉ: QL 1K, Phường Bình An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Email: it.svoctaf@gmail.com/ cn.cnnlnb@gmail.com [Lưu hành nội bộ] -2018- GIỚI THIỆU Ngày nay, mạng máy tính trở thành hạ tầng sở quan trọng tất quan xí nghiệp Nó trở thành kênh trao đổi thông tin thiếu thời đại công nghệ thông tin Với xu giá thành ngày hạ thiết bị điện tử, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng hệ thống mạng khơng vượt ngồi khả cơng ty xí nghiệp Tuy nhiên, việc khai thác hệ thống mạng cách hiệu để hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ quan xí nghiệp nhiều vấn đề cần bàn luận Hầu hết người ta trọng đến việc mua phần cứng mạng mà không quan tâm đến yêu cầu khai thác sử dụng mạng sau Điều dẫn đến hai trường hợp: - Lãng phí đầu tư; - Mạng không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng Có thể tránh điều ta có kế hoạch xây dựng khai thác mạng cách hợp lý Thực tế, tiến trình xây dựng mạng trải qua giai đoạn việc xây dựng phát triển phần mềm Nó gồm giai đoạn như: Thu thập yêu cầu khách hàng (công ty, xí nghiệp có u cầu xây dựng mạng), Phân tích yêu cầu, Thiết kế giải pháp mạng, Cài đặt mạng, Kiểm thử cuối Bảo trì mạng Tài liệu giới thiệu sơ lược nhiệm vụ giai đoạn để ta hình dung tất vấn đề có liên quan tiến trình xây dựng mạng, bao gồm: Tài liệu biên soạn có tham khảo từ tài liệu, giảng khơng thể tránh khỏi thiếu sốt mong nhận ý kiến góp ý để tài liệu hồn thiện Chân thành cảm ơn ! Bình Dương, ngày 01 tháng năm 2016 Nhóm biên soạn - MỤC LỤC GIỚI THIỆU MỤC LỤC i Bài TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG 1.1 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG MẠNG 1.1.1 Thu thập yêu cầu khách hàng 1.1.2 Phân tích yêu cầu 1.1.3 Thiết kế giải pháp 1.1.4 Thiết kế sơ đồ mạng mức luận lý 1.1.5 Xây dựng chiến lược khai thác quản lý tài nguyên mạng 1.1.6 Thiết kế sơ đồ mạng vật lý 1.1.7 Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ứng dụng 1.1.8 Cài đặt mạng 1.1.9 Lắp đặt phần cứng 1.1.10 Cài đặt cấu hình phần mềm 1.1.11 Kiểm thử mạng 1.1.12 Bảo trì hệ thống 1.2 MƠ HÌNH OSI 1.2.1 Lớp ứng dụng - Application 10 1.2.2 Lớp trình diễn - Presentation 10 1.2.3 Lớp phiên - Session 11 1.2.4 Lớp giao vận - Transport 11 1.2.5 Lớp mạng - Network 12 1.2.6 Lớp liên kết liệu - Data Link 12 1.2.7 Lớp vật lý - Physical 13 Bài CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG MẠNG 14 2.1 PHÂN LOẠI MẠNG 15 2.1.1 Phương thức kết nối mạng sử dụng chủ yếu liên kết mạng 15 2.1.2 Phân loại mạng máy tính theo vùng địa lý 15 2.1.3 Phân loại mạng máy tính theo tôpô 16 2.1.4 Phân loại mạng theo chức 18 2.1.5 So sánh mạng LAN-WAN 19 2.2 MẠNG LAN VÀ CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN 19 2.2.1 Mạng cục - LAN 19 2.2.2 Mạng LAN giao thức điều khiển truy cập đường truyền 20 2.2.3 Đặc điểm mạng lan 23 2.3 CÁC SƠ ĐỒ NỐI KẾT MẠNG LAN 23 2.3.1 Bus tepnology 23 2.3.2 Star tepnology 23 2.3.3 Ring tepnology 23 2.3.4 Kết nối hỗn hợp 24 2.4 CÁC LOẠI THIẾT BỊ MẠNG SỬ DỤNG TRONG MẠNG LAN 24 2.4.1 Bộ lặp tín hiệu (Repeater) 24 2.4.2 Bộ tập trung (Hub) 26 2.4.3 Cầu nối (Bridge) 27 2.4.4 Bộ chuyển mạch (Switch) 43 2.4.5 Bộ định tuyến (Router) 53 2.4.6 Card giao tiếp mạng (NIC - Network Interface Card) 81 2.4.7 Dây cáp mạng (Capble) 81 2.4.8 Converter quang 90 2.5 CÁC TỔ CHỨC CHUẨN HOÁ MẠNG ETHERNET 95 2.5.1 Chuẩn IEEE 802.1 96 2.5.2 Chuẩn IEEE 802.2 96 2.5.3 Chuẩn IEEE 802.3 97 2.5.4 Chuẩn IEEE 802.4 97 2.5.5 Chuẩn IEEE 802.5 97 2.5.6 Chuẩn IEEE 802.6 98 2.5.7 Chuẩn IEEE 802.9 98 2.5.8 Chuẩn IEEE 802.10 98 2.5.9 Chuẩn IEEE 802.11 98 2.5.10 Chuẩn IEEE 802.12 98 Bài THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG LAN 99 3.1 TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ MẠNG LAN 100 3.1.1 Các yêu cầu thiết kế 100 3.1.2 Quy trình thiết kế 101 3.2 LẬP SƠ ĐỒ THIẾT KẾ MẠNG LAN 105 3.2.1 Phát triển sơ đồ mạng tầng vật lý 105 3.2.2 Nối kết tầng switch 108 ii 3.2.3 Thiết kế mạng 111 3.2.4 Xác định vị trí đặt Server 113 3.3 LẬP TÀI LIỆU HỒ SƠ MẠNG 113 3.4 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CƠNG CƠNG TRÌNH MẠNG 115 3.4.1 Khảo sát thiết kế hệ thống 115 3.4.2 Lắp đặt hệ thống 115 3.4.3 Chuyển giao hệ thống 116 3.5 CÁC KỸ THUẬT ĐẤU NỐI MẠNG 116 3.5.1 Cáp mạng 116 3.5.2 -Cáp quang cách đấu nối 120 3.6 NHẬT KÍ THI CƠNG 127 3.6.1 Lập lý nhật ký thi công 127 3.6.2 Lập vẽ hồn cơng cơng trình 130 3.6.3 Lưu trữ hồ sơ thiết kế, vẽ hồn cơng cơng trình 132 Bài THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG KHÔNG DÂY 138 4.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MẠNG KHƠNG DÂY 139 4.2 ĐỊNH NGHĨA MẠNG KHÔNG DÂY 140 4.3 CÁC THÀNH PHẦN CẤU HÌNH MẠNG WLAN 140 5.3.1 Cài đặt router không dây 140 4.3.2 Cấu hình điều hợp không dây 141 4.3.3 Cấu hình mạng WLAN gia đình đặc biệt 141 4.3.4 Cấu hình phần mềm chia sẻ kết nối Internet 142 4.3.5 Các vấn đề cần lưu ý lắp đạt WLAN 142 4.4 CÁC CHUẨN THÔNG DỤNG CỦA MẠNG WLAN 144 4.4.1 Các chuẩn IEEE 802.11 144 4.4.2 Hiper LAN 145 4.4.3 Các chuẩn khác 146 4.5 PHÂN LOẠI MẠNG WLAN 147 4.5.1 Theo phạm vi phủ sóng 147 4.5.2 Theo giao thức báo hiệu 150 4.6 CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG WLAN 150 4.6.1 Các thiết bị 150 4.6.2 Các ứng dúng hệ thống WLAN 151 4.6.3 Ưu, nhược điểm wlan 153 4.6.4 Nguyên lí hoạt động mạng không dây 154 4.7 XÂY DỰNG MANG WLAN 154 iii 4.7.1 Chọn thiết bị Wi-Fi 155 4.7.2 Thiết lập kết nối Internet 156 7.4.3 Cấu hình mạng Wi-Fi 159 4.7.4 Thiết lập bảo mật mạng Wi-Fi 161 Bài BẢO MẬT MẠNG 164 5.1 TẠI SAO CẦN PHẢI BẢO MẬT MẠNG 165 5.2 WEP (WIRED EQUIVALENT PRIVACY) 165 5.2.1 Qúa trình mã hóa giải mã WEP 165 5.2.2 Cách sử dụng WEP 167 5.3 LỌC ( FILTERING) 168 5.3.1 Lọc SSID 168 5.3.2 Lọc địa MAC 169 5.3.3 Lọc giao thức 171 5.4 CÁC HÌNH THỨC TẤN CƠNG TRÊN MẠNG 171 5.4.1 Tấn công bị động 171 5.4.2 Tấn công rải rác (Distributed attack) 172 5.4.3 Tấn công nội (Insider attack) 172 5.4.4 Tấn công Phishing 172 5.4.5 Các công không tặc (Hijack attack) 173 5.4.6 Tấn công mật (Password attack) 173 5.4.7 Khai thác lỗ hổng công (Exploit attack) 173 5.4.8 Buffer overflow (lỗi tràn đệm) 173 5.4.9 Tấn công từ chối dịch vụ (denial of service attack) 173 5.4.10 Tấn công theo kiểu Man-in-the-Middle Attack 173 5.4.11 Tấn công phá mã khóa (Compromised-Key Attack) 174 5.4.12 Tấn công trực tiếp 174 5.4.13 Nghe trộm 175 5.4.14 Giả mạo địa 175 5.4.15 Vô hiệu chức hệ thống 176 5.4.16 Lỗi người quản trị hệ thống 176 5.4.17 Tấn công vào yếu tố người 176 5.5 CÁC HÌNH THỨC BẢO MẬT MẠNG 176 5.5.1 Firewall, phương pháp lọc 176 5.5.2 Mã hóa liệu truyền 178 Bài HỆ THỐNG MẠNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT 182 6.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MẠNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT 183 iv 6.2 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT 183 6.2.1 Cấu tạo 183 6.2.2 Nguyên lý làm việc 195 6.3 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 195 6.3.1 Kiểm tra thiết bị 195 6.3.2 Lắp ổ cứng vào đầu ghi hình 196 6.3.3 Kết nối Audio – Video Đầu Vào Và Đầu Ra 197 6.3.4 Kết nối Video đầu vào 197 6.3.5 Kết nối đầu Video tuỳ chọn 198 6.3.6 Tín hiệu âm ngõ vào – 198 6.4 CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH MÁY 198 6.4.1 Mở Nguồn 198 6.4.2 Tắt Nguồn 199 6.4.3 Đăng nhập hệ thống 199 6.4.4 Ghi hình - Menu RECORD 205 6.4.5 Xem lại hình ghi (PlayBack) 208 6.4.6 Sao lưu hình (Backup): 210 6.4.7 Thiết lập hệ thống đầu ghi hình – System 211 6.4.7 Nâng cao (Advancaced) 224 v - Private port: 80 Private IP : Đặt IP đầu ghi Đánh dấu check “V” vào Active Làm tương tự để NAT tiếp Port: 34567 Port mobile : 34599 Chọn OK để lưu lại liệu Bây ta đăng nhập từ máy mạng khác để xem Camera quan sát qua tên miền vừa tạo trình duyệt Internet Nếu Internet Explorer cần Active X => chọn add on xem PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN MÁY VI TÍNH BƯỚC 1: Chạy cài đặt phầm mềm General_CMS_Eng_V1.0.0.8.T.20100813.exe dóa Driver vào máy vi tính BƯỚC 2: Chạy phần mềm sau cài vào máy tiến hành thiết lập đòa để xem Click OK Click mục System Gõ vào tên (mà bạn cần đặt để quản lý ) vào Zone Click vaøo 241 Click vào Add Device Click vào Add Device để cung cấp địa d Tại Device Name : đặt tên Click dấu check “V” vào Domain Đánh địa tên miền VD: Camera.dyndns.org Port : 34567 ( mặc định ) User : admin Pass : theo cài đặt DVR Click OK để hoàn tất 242 Xem Lại Phần Mềm : Ta chọn vào nút Record => Xuất giao diện PlayBack sau: 243 Trên giao diện ta chọn Remote PlayBack góc trái hình Ta chọn mục : Device : Click chọn thiết bị để xem lại ( VD : user1 ) Channel : Click chọn Camera cần xem lại ( VD : Cam ) Type : Click chọn All Sau ta Click chọn Search để tìm tất file lưu tìm theo thời gian cách chọn thời gian mục Begin End + Bấm chọn mục Monitor góc phải hình để trở lại giao diện quan sát PHẦN 4: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI I CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN iPhone : Hệ thống yêu cầu: - iPhone hay iPod 2.0 trở lên Dung lượng nhớ > 800KB Phần mềm iTune 1) 2) Cài đặt iTune : Download & Install ( iTune ) vào máy vi tính ( www.apple.com ) Cài đặt iTune : Đăng Ký ID PW ( lưu Ý: nhớ ID PW để sử dụng cho Iphone ) Sử dụng số thẻ Credit Card, Visa card để đăng ký ( không bị trừ tài khoản ) Security code mã số phía sau thẻ Potal code : đăng ký tùy ý Và cài đặt iTune Cài đặt Chương trình : 1) Mở iPhone nhấp vào App Store 2) Theo tìm kiếm, gõ " Meye or Xmeye or Vmeye Super" click nút tìm kiếm ( Download the Mobile Viewing Application for free ), Tên tập tin cài đặt Meye or Xmeye or Vmeye Super 3) Nhấp vào biểu tượng Meye or Xmeye or Vmeye Super, ứng dụng bắt đầu cài đặt iPhone bạn Gỡ bỏ cài đặt: Dưới menu iPhone bạn, Ấn giữ biểu tượng Meye Xmeye or Vmeye Super vài giây, bạn thấy nút Delete, nhấn Delete để bỏ cài đặt Meye Xmeye or Vmeye Super 244 Menu : Hình Menu Chính Biểu tượng Chức Mơ tả Play Kết nối đến camera Full Screen Hiển thị toàn hình Snap Shot Chụp hình từ Camera Settings Thiết lập cài đặt cổng bạn IP_và thông tin tài khoản bạn Next group Các nhóm kênh (1~4,5~8,9~12,13~16) Kết nối với Camera bạn Một ứng dụng cài đặt điện thoại bạn, bạn đăng nhập truy cập hệ thống bạn Để sử dụng xem di động: Từ iPhone bạn, nhấp vào biểu tượng Meye Xmeye or Vmeye Super Click vào Settings Tên người dùng nhập vào admin; Mật : admin Theo thông tin Server, nhập địa IP hệ thống Cổng Port, nhập số cổng hệ thống ( Port: 34567, 34599 ) Chú ý: Bạn xem kênh lúc Click Back Và bấm vào Play, Chế độ xem điện thoại di động kết nối tự động Sử dụng nút Channel để chuyển đổi chế độ xem cácCamera 245 Nếu bạn gặp vấn đề kết nối, xin vui lòng kiểm tra cấu hình mạng khơng dây điện thoại bạn II CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐI ỆN THOẠI SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH : Hệ Điều Hành Symbian : - Nối cáp điện thoại với máy vi tính copy hai file sau vào điện thoại MEye_5th.sisx ; MEye_3rd.sisx Tiến hành cài đặt máy, xuất giao diện phần mềm, ta điền : Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password Hệ Điều Hành Window Mobile : - Nối cáp điện thoại với máy vi tính copy file sau vào điện thoại amplayersetup.CAB Tiến hành cài đặt máy, xuất giao diện phần mềm, ta điền : Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password Hệ Điều Hành Android : - Nối cáp điện thoại với máy vi tính copy file sau vào điện thoại MEYE_Android.apk Tiến hành cài đặt máy, xuất giao diện phần mềm, ta điền : Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password Trên Điện Thoại BlackBerry : - Nối cáp điện thoại với máy vi tính copy file sau vào điện thoại MEYE_RIM.rar Tiến hành cài đặt máy, xuất giao diện phần mềm, ta điền : Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password 246 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ BẢO TRÌ 5.1 FAQ ( câu hỏi thường gặp ) Đầu Ghi khởi động bình thường Lý sau : , Nguồn cung cấp khơng xác , Dây chuyển đổi nguổn điện cung cấp không kết nối tốt , Công tắt nguồn bị hư , Chương trình cập nhật sai , Các ổ đĩa cứng bị hư hỏng , Bảng điều khiển mặt trước bị hư hỏng , Các bo mạch chủ DVR bị hư hại DVR tự động khởi động ngừng hoạt động sau khởi động vài phút Lý sau : , Các điện áp đầu vào không ổn định thấp , Các đĩa cứng bị hư hỏng , Nguồn cung cấp cho Adaptor DVR thấp , Tín hiệu video ngỏ khơng ổn định , Môi trường DVR hoạt động khơng tốt tình trạng tản nhiệt hay bụi nhiều , Các phần cứng DVR bị hư hại Hệ thống phát ổ cứng , Không cung cấp nguồn điện cho ổ cứng , Các loại cáp cứng bị hỏng , Ổ cứng bị hư hỏng , Cổng SATA bo mạch chủ bị hỏng Khơng có hình ngỏ kênh đơn , nhiều kênh khác tất kênh Lý sau : , Chương trình khơng phù hợp Xin vui lòng cập nhật lại chương trình , Độ sáng hình ảnh tất Xin vui lòng khơi phục lại mặc định , Khơng có tín hiệu đầu vào video tính hiệu yếu , Các bảo vệ hình thiết lập , Các phần cứng DVR bị hư hại Vấn đề hình ảnh thời gian thực màu sắc hình ảnh độ sáng bị biến dạng 247 , Khi sử dụng đầu BNC, tuỳ chọn chế độ NTSC chế độ PAL sai hình ảnh trở thành màu đen trắng , Đầu ghi không khớp với trở kháng hình , Khoảng cách truyền tải video q xa suy giảm tín hiệu đường dây truyền tải video q lớn , Các thiết lập màu sắc độ sáng DVR không Khơng thể tìm thấy tập tin video chế độ phát lại đầu ghi Lý sau: , Các track liệu đĩa cứng bị hư , OÅ cứng bị hư hỏng , Cập nhật chương trình khác với file chương trình gốc , Các tập tin video để tìm kiếm bị ẩn hình , Khơng ghi Hình ảnh DVR khơng rõ ràng Lý sau : , Các chất lượng hình ảnh xấu , Các chương trình đọc sai, Khởi động lại DVR , Các track liệu đĩa cứng bị hư , Đĩa cứng bị hư hỏng , Các phần cứng DVR bị hư hại Khơng có tín hiệu âm sổ giám sát Lý sau : , Chuông không hoạt động , Đường dây âm bò hư , Các phần cứng DVR bị hư Có tín hiệu âm sổ giám sát tín hiệu âm tình trạng phát lại Lý sau : , Vấn đề thiết lập : Các tuỳ chọn âm không chọn , Các kênh video không kết nối theo qui định 10 Sai thời gian Lý sau ; , Thiết lập sai 248 , Hết pin điện áp thấp , Hư phần dao động 11 DVR kiểm sốt PTZ Lý sau : , Xem laïi camera PTZ , Thiết lập , kết nối cài đặt giải mã PTZ không , Các kết nối không , Các thiết lập PTZ DVR không , Các giao thức giải mã PTZ DVR khơng phù hợp , Các địa giải mã PTZ DVR khơng phù hợp , Khi nhiều giải mã kết nối , cổng A(+) B(-) giải mã phải kết nối điện trở 120Ω để giảm hồi tiếp, khơng điều khiển PTZ ổn định , Khoảng cách xa 12 , Phát chuyển động khơng làm việc Lý sau : , Phạm vi thời gian thiết lập khơng , Vùng phát chuyển động thiết lập không , Chỉnh độ nhậy thấp , Bò hạn cheá số phiên phần cứng 13 , Không thể đăng nhập thông qua wed CMS Lý sau , Máy vi tinh cài windows 98 windows me Chúng khuyên bạn nên cập nhật Windows 2000sp4 phiên cao cài phần mềm cho phiên thấp , Chưa kích hoạt Active X , Các phiên không vượt dx8.1 Cập nhật driver card hình , Mất kết nối mạng , Thiết lập mạng có vấn đề , Sai mật tên người dùng , Phần mềm CMS không phù hợp phiên chương trình DVR 14 Hình ảnh khơng rõ ràng , không xem file video phát lại khơng có hình xem qua mạng Lý sau : , Mạng khơng ổn định , Các máy sử dụng có cấu hình hạn chế , Chọn chế độ play - in - team thiết lập mạng DVR , Chế độ ẩn hình cài đặt , Người sử dụng khơng có quyền hạn giám sát 249 , Những hình ảnh xem trực tiếp qua DVR khơng rõ ràng 15 Kết nối mạng không ổn định 1, 2, 3, 4, Mạng không ổn định Xung đột địa IP Xung đột địa MAC Các card mạng DVR không tốt 16 Một số vấn đề backup USB chép đĩa CD , Các máy ghi lại đĩa cứng chia sẻ dòng liệu giống , Dữ liệu nhiều Hãy dừng ghi lưu , Dữ liệu vượt dung lượng thiết bị backup , Các thiết bị backup khơng tương thích , Các thiết bị backup bị hư hỏng 17 Bàn phím điều khiển DVR , Các cổng nối tiếp DVR không đặt , Địa khơng xác , Khoảng cách xa 18 Báo động khơng hoạt động , Thiết lập báo động khơng , Đầu báo động bật tay , Thieát bò đầu vào bị hư hỏng kết nối khơng , Có số vấn đề phiên chương trình , xin vui lòng cập nhật lại chương trình 19 , Báo động khơng hoạt động , Thiết lập báo động khơng , Sự kết nối thiết bò báo động khơng , Các tín hiệu đầu vào báo động khơng 20 , Điều khiển từ xa không hoạt động , Các địa điều khiển từ xa khơng xác , Khoảng cách remote xa góc lớn , Pin yeáu , Remote hay bảng điều khiển phía trước đầu ghi bị hư hỏng 21 Thời gian lưu trữ không đủ , Dung lượng ổ cứng không đủ , Các đĩa cứng bị hư hỏng 22 Các tập tin tải xem 250 , Không hổ trợ chương trình media player , Khơng có phần mềm DX 8.1 phiên cao , Không có tập tin DivX 503Bundle exe ffdshow-2004 1012 exe phải cài đặt hệ thống Windows XP 23 Khơng có mật mã vào mạng mật mã vào menu thiết lập đầu ghi Xin vui lòng liên hệ với đại lí gần gọi cho nhà cung cấp Chúng cung cấp dịch vụ theo loại máy phiên chương trình BẢO TRÌ , Thường xun vệ sinh boards mạch , cổng kết nối , quạt , hộp máy … , Nối tiếp đất cho DVR nhằm ngăn chặn rò rỉ điện gây nhiễu cho tín hiệu video audio , Khơng rút dây tín hiệu , cổng RS- 232 cổng RS-485 nguồn cung cấp , Đừng tắt nguồn Trực tiếp Hãy sử dụng chức Turn – Off menu DVR để điều khiển tắt (3 giây lâu ) , để bảo vệ Ổ cứng , Chổ đặt DVR phải tránh xa nguồn nhiệt , Chổ đặt DVR phải thông thống giải nhiệt tốt Xin vui lòng kiểm tra hệ thống trì thường xuyên 251 PHỤ LỤC ĐIỀU KHIỂN REMOTE CHỨC NĂNG STT TÊN Nút MULT Số hiển thị kênh Esc Có chức menu trở hình Nút Có chức điều khiển hướng Nút kiểm sốt ghi Có chức kiểm sốt playback Chế độ ghi Cùng chức “chế độ Record” ADD FN Nút chức hiển thị nhiều cửa sổ Hiển thị kênh chuyển đổi số Số ID đầu vào để kiểm soát Chức trợ giúp IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: - Dụng cụ trang thiết bị: + Phấn, bảng đen + Máy chiếu Projector + Máy tính + Các hình vẽ, ví dụ minh họa + Đĩa Đĩa phần mềm WINDOWS, Driver + Card mạng + Access Point 252 + Router + Kìm bấm cáp, kìm chặn cáp, đồng hồ test cáp, Hub/switch … - Học liệu: + Các slide giảng + Tài liệu hướng dẫn môn học Thiết kế xây dựng mạng LAN + Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng LAN - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết phòng thực hành đủ điều kiện để thực môn học V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Phương pháp đánh giá: - Được đánh giá qua viết, kiểm tra vấn đáp trắc nghiệm, tự luận kiến thức thiết kế xây dựng mạng LAN, Phân biệt chuẩn mạng không dây, kiến trúc mạng không dây, hình thức bảo mật mạng khơng dây - Dựa lực thực hành: Trên sở thực hành thiết kế xây dựng mạng LAN, lập mạng Adhoc, cấu hình AP; chia sẻ quản trị mạng, đánh giá kỹ qua thực hành theo yêu cầu Nội dung đánh giá: - Kiến thức: + Hiểu xu hướng sử dụng mạng, công nghệ mạng không dây thời đại + Thiết kế, xây dựng loại mơ hình mạng, mạng không dây dạng AD hoc (là mạng không dây kết nối thiết bị đầu cuối mà không cần phải dùng trạm thu phát gốc Các thiết bị đầu cuối tự động bắt liên lạc với để hình thành nên mạng kết nối tạm thời dùng cho mục đích truyền tin nút mạng với nhau) Infrastructure ( Là mạng có cấu trúc gồm thiết bị không dây thiết bị thu phát sóng ) + Lắp đặt cấu hình cho thiết bị mạng không dây + Biết giải pháp kỹ thuật sử dụng để bảo mật cho mạng không dây + Các kỹ thuật mở rộng hệ thống mạng không dây - Kỹ năng: + Thiết kế, xây dựng cấu hình hệ thống mạng không dây 253 + Cài đặt cấu hình chế độ bảo mật cho hệ thống mạng không dây + Chia sẻ liệu mạng không dây + Chia sẻ kết nối Internet mạng Adhoc - Thái độ: + Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác học tập + Có ý thức kỷ luật học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mơ đun sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơn học: - Trình bày lý thuyết - Trình bày qui trình thiết kế, xây dựng mạng - Cho sinh viên thăm quan mô hình thiết kế xây dựng mạng phòng thực hành mạng, hệ thống mạng trường hệ thống mạng doanh nghiệp, cơng ty ngồi thực tế - Giáo viên đưa mơ hình mạng u cầu sinh viên thiết kế xây dựng với trợ giúp giáo viên Những trọng tâm chương trình cần ý: Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào nội dung học chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.Trọng tâm mô đun 3, 4 Tài liệu cần tham khảo: [1] KS Nguyễn Công Sơn, Hướng Dẫn Quản Trị Mạng Microsoft Windows Server 2003, NXB Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh, năm 2005; [2] Th.s Ngơ Bá Hùng, Giáo trình thiết kế cài đặt mạng, năm 2002; [3] Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1, Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng LAN WAN; [4] Nguyễn Nam Thuận, Thiết kế & giải pháp cho mạng không dây, NXB GTVT – Năm 2005 254 [2] Tô Thanh Hải, Triển khai hệ thống mạng Wireless, NXB Lao Động – Quý I, Năm 2010 255 ... nhược điểm wlan 153 4.6.4 Nguyên lí hoạt động mạng không dây 154 4.7 XÂY DỰNG MANG WLAN 154 iii 4.7.1 Chọn thiết bị Wi-Fi 155 4.7.2 Thiết lập kết nối Internet... đường dây cáp Phía hai đầu dây cáp bịt thiết bị gọi terminator Các tín hiệu liệu truyền dây cáp mang theo điạ nơi đến Hình 2.2: Cấu trúc mạng hình tuyến - Ưu điểm: Loại hình mạng dùng dây cáp... bận, nén gói liệu có kèm theo địa nơi nhận vào thẻ truyền theo chiều vòng, thẻ lúc trở thành khung mang liệu Trạm đích sau nhận khung liệu này, copy liệu vào đệm tiếp tục truyền khung theo vòng thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG, BÀI GIẢNG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay