Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số ĐLH tới độ bền trục các đăng xe tải có tải trọng đến 3 tấn

142 8 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:29

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 12 MỞ ĐẦU 16 Tính cấp thiết Luận án 16 Mục tiêu nghiên cứu 17 Đối tượng nghiên cứu 17 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 18 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 19 5.1 Ý nghĩa khoa học 19 5.2 Ý nghĩa thực tiến 19 Phương pháp nghiên cứu 20 6.1 Nghiên cứu lý thuyết 20 6.2 Nghiên cứu thực nghiệm 20 Những đóng góp Luận án 21 Nội dung luận án 21 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TRỤC CÁC ĐĂNG TRÊN Ô TÔ 22 1.1 Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 22 1.2 Phân tích tổng quan trục đăng tơ 24 1.2.1 Trục đăng hệ thống truyền lực ô tô 24 1.2.2 Truyền động đăng hệ thống lái ô tô 27 1.3 Phân loại trục đăng 28 1.4 Phân tích kết cấu trục đăng xe tải nhẹ 29 1.5 Một số vấn đề công nghệ chế tạo trục đăng ô tô 30 1.6 Một số dạng hư hỏng đặc trưng đăng ô tô 31 1.7 Tình hình nghiên cứu trục đăng giới nước 32 1.7.1 Tình hình nghiên cứu giới 33 1.7.2 Tình hình nghiên cứu nước 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 Chương 2: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐỘ BỀN TRỤC CÁC ĐĂNG 42 2.1 Xây dựng mơ hình động lực học hệ nhiều vật cụm trục đăng hệ thống truyền lực ô tô 42 2.2 Xây dựng phương trình động lực học hệ nhiều vật cụm trục đăng 44 2.2.1 Các tọa độ suy rộng đủ hệ 44 2.2.2 Trường hợp 1: Không xét đến khối lượng quán tính quay trục chữ thập…………………………………………………………………………… 45 2.2.3 Trường hợp 2: Có xét đến khối lượng qn tính quay trục chữ thập 49 2.3 Mô men động lượng chi tiết cụm trục đăng 54 2.3.1 Mơ men động lượng góc trục chủ động (1) 54 2.3.2 Mơ men động lượng góc trục chủ động (2) 54 2.3.3 Mơ men động lượng góc khớp đăng (3) 56 2.3.4 Mô men động lượng góc khớp đăng bị động (4) 56 2.3.5 Mơ men động lượng góc trục bị động (5) 56 2.4 Phân tích thơng số động lực học trục đăng chương trình Matlab Mupab 57 2.4.1 Tính động hệ 57 2.4.2 Tính chuyển vị góc vận tốc góc vật 59 2.4.2.1 Trên vật 59 2.4.2.2 Trên vật 60 2.4.2.3 Trên vật 60 2.4.2.4 Trên vật 61 2.4.3 Xây dựng phương trình động lực học cho tồn hệ 61 2.5 Các thông số tính tốn độ bền trục đăng 65 2.5.1 Độ bền thân trục đăng 65 2.5.2 Độ bền chốt chữ thập 67 2.5.3 Độ bền nạng đăng 69 2.5.4 Hiệu suất truyền lực trục đăng 70 2.5.5 Nhiệt khớp đăng 72 2.6 Xây dựng phương trình phần tử hữu hạn cụm trục đăng 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 Chương 3: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC TỚI ĐỘ BỀN TRỤC CÁC ĐĂNG Ô TÔ 78 3.1 Các giả thiết 78 3.2 Khảo sát động lực học cụm trục đăng 78 3.2.1 Xây dựng sơ đồ thuật toán khảo sát động lực học cụm trục đăng 78 3.2.2 Xây dựng sơ đồ Matlab Simulink khảo sát thông số động lực học trục đăng 79 3.2.3 Các trường hợp khảo sát kết thu 81 3.2.3.1 Trường hợp trục chủ động quay tốc độ góc khơng đổi 81 3.2.3.2 Trường hợp trục chủ động quay tốc độ góc thay đổi tăng 82 3.2.3.3 Độ dịch chuyển góc trục đăng so với góc lệch α1 α2 83 3.2.3.4 Độ dịch chuyển góc chốt chữ thập, trục vào, trục mô men động lượng 84 3.3 Khảo sát độ bền trục đăng 85 3.3.1 Xây dựng sơ đồ thuật toán khảo sát độ bền trục đăng 85 3.3.2 Xây dựng đặc tính vật liệu kết cấu phần tử 86 3.3.3 Phân tích xác định kiểu phần tử 87 3.3.3.1 Số phần tử 87 3.3.3.2 Cấu trúc phần tử 88 3.3.4 Phân tích dao động riêng cụm trục đăng 92 3.3.4.1 Dãy tần số dao động riêng trục đăng 92 3.3.4.2 Dao động uốn trục 95 3.3.4.3 Dao động xoắn trục 99 3.3.5 Phân tích dao động điều hòa trục đăng 103 3.3.5.1 Các thông số đầu vào 103 3.3.5.2 Các thông số điều kiện biên 104 3.3.6 Phân bố ứng suất, biến dạng trục đăng 105 3.3.6.1 Trên cụm trục đăng 105 3.3.6.2 Trên vị trí thân trục 106 3.3.6.3 Trên nạng trục 106 3.3.6.4 Trên chốt chữ thập đăng 107 3.3.7 Ảnh hưởng thông số hình học đến ứng suất, biến dạng 107 3.3.7.1 Ảnh hưởng chiều dài đến ứng suất, biến dạng trục 107 3.3.7.2 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến ứng suất, biến dạng 108 3.3.8 Phân tích ảnh hưởng thông số động lực học đến độ bền trục đăng………………………………………………………………………… 109 KẾT LUẬN CHƯƠNG 112 Chương 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 113 4.1 Mục đích thí nghiệm 113 4.2 Cơ sở khoa học thí nghiệm 113 4.2.1 Xác định mô men dẫn động hệ thống thí nghiệm 113 4.2.2 Xác định ứng suất cực đại trục đăng 113 4.3 Đối tượng thí nghiệm 114 4.4 Các thông số thí nghiệm 114 4.5 Xây dựng sơ đồ thí nghiệm 115 4.6 Thiết kế bệ thử trục đăng 116 4.6.1 Sơ đồ thiết kế bệ thử 116 4.6.2 Động dẫn động loại diesel IVECO 81kW 117 4.6.3 Hộp số tay số 117 4.6.4 Trục đăng 118 4.6.5 Cơ cấu gây tải MP100S 118 4.6.6 Cầu đo Tenzo 120 4.7 Máy tính lập trình phần mềm 121 4.8 Thiết kế chế tạo thu phát tín hiệu khơng dây 122 4.9 Thiết kế chế tạo giá đỡ bệ thử 125 4.9.1 Giá đỡ động hộp số 125 4.9.2 Giá đỡ trục đăng 125 4.10 Lắp đặt hiệu chỉnh bệ thử thí nghiệm 126 4.11 Hiệu chuẩn tín hiệu đo 129 4.11.1 Hiệu chuẩn biến dạng đo 129 4.11.2 Hiệu chuẩn mô men đo 130 4.11.2.1 Hiệu chuẩn mô men xoắn trục đăng 130 4.11.2.2 Hiệu chuẩn mô men xoắn cấu gây tải MP100S 130 4.11.3 Hiệu chuẩn thu phát không dây chế tạo 131 4.12 Chế độ thí nghiệm 131 4.13 Các bước tiến hành thí nghiệm bệ thử 132 4.14 Một số kết thu thí nghiệm 133 KẾT LUẬN CHƯƠNG 135 KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO 137 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các phương pháp, số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác! Hà Nội, ngày tháng Nghiên cứu sinh Trần Hữu Danh năm 2018 LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn Viện nghiên cứu Cơ khí cho phép thực bảo vệ luận án Viện nghiên cứu Cơ khí Xin cảm ơn Trung tâm Đào tạo sau đại học việc hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình cho tơi suốt q trình thực Luận án Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể hướng dẫn Thầy PGS.TS Nguyễn Thanh Quang Thầy PGS.TS Đào Duy Trung – Những người hướng dẫn khoa học – tận tình giúp đỡ, hướng dẫn việc định hướng nghiên cứu phương pháp giải vấn đề cụ thể đặt ra, giúp thực hoàn thành Luận án Xin cảm ơn Ban Giám hiệu quí Thầy Cô trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ủng hộ, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quí Thầy tham dự hội thảo khoa học, quí Thầy phản biện báo, quí Thầy Hội đồng báo cáo khoa học xét duyệt cơng trình nghiên cứu khoa học làm sở cho việc hoàn thành Luận án Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người vợ thân yêu bạn bè, người ln động viên, khuyến khích, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu thực Luận án Nghiên cứu sinh Trần Hữu Danh DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Thông số kỹ thuật xe tải 18 Bảng 1.1 Thống kê sản lượng sản xuất lắp ráp xe Việt Nam qua năm 24 Bảng 2.1 Hệ vật cụm trục đăng xe, [1] 44 Bảng 3.1 Bảng thông số vật liệu số kết cấu phần tử mơ hình PTHH 86 Bảng 3.2 Thông số phần tử kiểu phần tử kết cấu 87 Bảng 3.3 Các phần tử cấu trúc PTHH cụm trục đăng 92 Bảng 3.4 Các giá trị tần số dao động riêng tổng chuyển vị max tương ứng 93 Bảng 3.5 Ảnh hưởng chiều dài trục đến dao động uốn trục đăng 95 Bảng 3.6 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến dao động uốn trường hợp L1450mm 96 Bảng 3.7 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến dao động uốn trường hợp L1300mm 97 Bảng 3.8 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến dao động uốn trường hợp L 1150mm 98 Bảng 3.9 Ảnh hưởng chiều dài trục đến dao động xoắn trục đăng 99 Bảng 3.10 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến dao động xoắn trường hợp L1450mm 100 Bảng 3.11 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến dao động xoắn trường hợp L1300mm 101 Bảng 3.12 Ảnh hưởng chiều dày thân trục đến dao động xoắn trường hợp L 1150mm 102 Bảng 3.13 Bảng giá trị tải trọng trục đăng L1450 x mm 104 Bảng 3.14 Ảnh hưởng chiều dài trục đến ứng suất, biến dạng trục 108 Bảng 3.15 Ảnh hưởng chiều dày trục đến ứng suất, biến dạng trục 108 Bảng 3.16 Kết khảo sát biến dạng, chuyển vị, góc xoắn tổng trục 110 Bảng 4.1 Các thơng số calip tín hiệu đo 129 Bảng 4.2 Bảng chế độ thí nghiệm 131 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình Xe tải có tải trọng đến 17 Hình Sơ đồ nguyên lý bệ thử trục đăng ô tô 20 Hình 1.1 Sơ đồ truyền động trục đăng 25 Hình 1.2 Các đăng dùng để truyền mơ men quay từ hộp số đến cầu sau 26 Hình 1.3 Các đăng dùng để truyền nối ly hợp với hộp số 26 Hình 1.4 Các đăng từ hộp số đến cầu chủ động dài 26 Hình 1.5 Truyền động đăng đến cầu chủ động trước ô tô 27 Hình 1.6 Trục đăng cầu chủ động trước bánh xe dẫn hướng 27 Hình 1.7 Trục đăng hệ thống lái tơ 28 Hình 1.8 Kết cấu trục đăng xe tơ tải nhẹ 29 Hình 1.9 Q trình mòn cổ trục chốt chữ thập 31 Hình 1.10 Hiện tượng mòn khơng cốc bi kim chốt chữ thập 32 Hình 1.11 Một dạng hỏng chốt chữ thập 32 Hình 1.12 Động học khớp đăng 33 Hình 1.13 Máy cân trục đăng 33 Hình 2.1 Bố trí cụm trục đăng hệ thống truyền lực ô tô 42 Hình 2.2 Sơ đồ học cụm trục đăng ô tô tải nhẹ 43 Hình 2.3 Hệ tọa độ Descartes Ox’y’z’ Oxyz 50 Hình 2.4 Khớp đăng 51 Hình 2.5 Hệ tọa độ đề khớp đăng 51 Hình 2.6 Quỹ tích chuyển động điểm khớp đăng 52 Hình 2.7 Xác định góc 2 trục chữ thập 55 Hình 2.8 Kích thước tính tốn thân trục 65 Hình 2.9 Sơ đồ tính tốn độ bền chốt chữ thập 67 Hình 2.10 Sơ đồ tính toán độ bền nạng đăng 69 Hình 3.1 Sơ đồ thuật tốn khảo sát động lực học trục đăng 79 Hình 3.2 Sơ đồ Matlab Simulink khảo sát động lực học trục đăng 80 Hình 3.3 Ảnh hưởng góc nghiêng trục đăng đến tốc độ góc trục tốc độ góc trục vào khơng đổi 81 Hình 3.4 Ảnh hưởng góc nghiêng đến vận tốc góc trục 83 Hình 3.5 Quan hệ dịch chuyển góc trục đăng với góc lệch α1 α2 84 Hình 3.6 Độ dịch chuyển góc mơ men động lượng trục đăng 85 Hình 3.7 Sơ đồ thuật tốn tính tốn độ bền trục đăng 85 Hình 3.8 Hình ảnh phần tử SOLID187 88 Hình 3.9 Hình ảnh phần tử CONTA174 89 Hình 3.10 Các kiểu phần tử TARGE170 91 Hình 3.11 Đồ thị dạng dao động riêng trục đăng 92 Hình 3.12 Đồ thị phân bố tải trọng theo tần số L 1450 x mm 105 Hình 3.13 Sự phân bố ứng suất, biên dạng trục đăng 105 Hình 3.14 Kết mô độ bền thân trục đăng 106 Hình 3.15 Kết mô độ bền nạng đăng 107 Hình 3.16 Kết mơ độ bền trục chữ thập đăng 107 Hình 3.17 Đồ thị biến dạng, chuyển vị, góc xoắn tổng trục L=1450x6 109 Hình 3.18 Đồ thị biến dạng, chuyển vị, góc xoắn tổng trục L=1300x6 110 Hình 4.1 Mơ hình mơ tả thơng số thí nghiệm trục đăng 114 Hình 4.2 Sơ đồ thí nghiệm 115 Hình 4.3 Sơ đồ bệ thử trục đăng thí nghiệm 116 Hình 4.4 Động bệ thử loại diesel IVECO 81kW 117 Hình 4.5 Hộp số tay số 117 Hình 4.6 Trục đăng thí nghiệm 118 Hình 4.7 Cơ cấu gây tải MP100S 118 Hình 4.8 Đặc tính tải thiết bị MP 100S 120 Hình 4.9Tenzo biến dạng sử dụng nghiên cứu thực nghiệm 120 Hình 4.10 Mạch cầu Wheatstone dán tenzo lên trục 121 Hình 4.11 Máy tính notebook sử dụng thí nghiệm 121 Hình 4.12 Lưu đồ giải thuật lập trình phần mềm 122 10 (10) => xử lí tín hiệu gửi liệu biến dạng điểm thứ (11) => xử lí tín hiệu gửi liệu vận tốc điểm thứ (12) lặp lại chương trình Bộ thu tín hiệu khơng dây (3) lắp vào máy tính qua cổng COM Tín hiệu điện áp Δe nhận từ tenzo có điện áp thấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số ĐLH tới độ bền trục các đăng xe tải có tải trọng đến 3 tấn, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số ĐLH tới độ bền trục các đăng xe tải có tải trọng đến 3 tấn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay