CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Giữa HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, VIỆT NAM Và ĐẠI HỌC RENNES 1, PHÁP

227 3 0
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:25

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN - HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Giữa HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, VIỆT NAM Và ĐẠI HỌC RENNES 1, PHÁP Gồm có: Văn chấp thuận chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước Bộ Kế hoạch Đầu tư Đơn đề nghị phê duyệt chương trình liên kết đào tạo Hợp đồng liên kết đào tạo Văn xác nhận tư cách pháp lý Giấy tờ chứng minh hai sở giáo dục phép đào tạo lĩnh vực dự định liên kết Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Rennes 1, Pháp Đề án thực liên kết đào tạo Mẫu văn Hà Nội, tháng năm 2018 PHẦN VĂN BẢN CHẤP THUẬN VỀ CHỦ TRƯƠNG CHO PHÉP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngành Kinh tế quản lý cơng, trình độ Thạc sĩ Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo Chúng tôi, người ký tên đây, đại diện cho Bên tham gia liên kết, gồm: Bên Việt Nam: Học viện Chính sách Phát triển - Trụ sở: Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội - Điện thoại: (084) 3747 3186 - Fax: (084) 37475217 - Website: http://apd.edu.vn - Quyết định thành lập: Quyết định số 10/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2008 việc thành lập Học viện Chính sách Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Bên nước ngoài: Đại học Rennes 1, Pháp (Université de Rennes 1) - Trụ sở: rue du Thabor - CS 46510 35042 Rennes CEDEX - Điện thoại: (033) 223233535 - Website: https://www.univ-rennes1.fr/ - Giấy phép thành lập: Quyết định số 84-273 Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 07 năm 1984 việc thành lập trường đại học khoa học văn hóa cơng lập Đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét, phê duyệt liên kết đào tạo ngành Kinh tế quản lý công Học viện Chính sách Phát triển Đại học Rennes 1, Pháp với mục tiêu, phạm vi thời hạn hoạt động sau: Mục tiêu phạm vi liên kết: 1.1 Mục tiêu: - Thực thành cơng khóa đào tạo với tồn chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn UR1, UR1 cấp với 45% giảng viên đến từ UR1, 55% giảng viên đến từ APD Bên cạnh đó, APD hỗ trợ chương trình mặt quản lý hành trợ giảng Qua cán bộ, giảng viên APD học hỏi thêm kiến thức kinh nghiệm từ đồng nghiệp UR1 - Sau năm thực chương trình, APD chuyển giao cơng nghệ tồn diện để có đủ lực điều kiện thực đào tạo chương trình liên kết hai bên cấp (joint deegre) đào tạo độc lập - Nâng cao lực quản lý giáo dục đào tạo cán giảng viên APD; tăng cường vị APD nước, khu vực giới 1.2 Phạm vi liên kết: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Quản lý Công thực Việt Nam với hình thức đào tạo liên tục, kéo dài 18 tháng Học viện Chính sách Phát triển Sau tốt nghiệp, sinh viên cấp Thạc sĩ Kinh tế Quản lý Công từ Đại học Rennes 1, Pháp Thời hạn hoạt động liên kết: năm có kéo dài thêm theo tình hình thực tế nhu cầu hai Bên Nội dung liên kết (ghi tóm tắt): - Đối tượng tuyển sinh: o Có chứng IELTS đạt từ 5.5 trở lên (tương đương với chứng TOEFL IBT 61) Ứng viên có chứng IELTS 5.0 tuyển phải tham gia thêm khóa học Tiếng Anh; HOẶC vượt qua kỳ thi tiếng Anh đầu vào UR1 APD tổ chức; o Nộp hai thư giới thiệu; o Hồn thành chương trình năm đại học cấp từ sở đào tạo uy tín trường Đại học cơng nhận Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 2.7 (hệ 4) HOẶC có hai năm kinh nghiệm làm việc; o Đáp ứng yêu cầu kiểm tra đầu vào chương trình (phỏng vấn cá nhân viết luận); - Thời gian chương trình đào tạo: 18 tháng tương đương với hai học kỳ thức kỳ làm khóa luận tốt nghiệp Hai bên tham gia xây dựng chương trình đào tạo 60 tín (đã bao gồm khóa luận tốt nghiệp); - Ngộn ngữ giảng dạy: tiếng Anh; - Đội ngũ giảng viên, trợ giảng: giáo sư từ bên Đại học Rennes Học viện Chính sách Phát triển với giảng viên thỉnh giảng uy tín ngành đào tạo Điều kiện với giảng viên, trợ giảng: thông thạo tiếng Anh, giảng viên có tiến sĩ, trợ giảng có thạc sĩ (ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài); - Quy mô đào tạo: Số lượng tuyển sinh dự kiến khóa: 40 sinh viên/lớp/khóa - Địa điểm đào tạo: Học viện Chính sách Phát triển, Tòa nhà D25 – Bộ Kế hoạch Đầu tư – Ngõ – Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy – Hà Nội; - Văn bằng: o Tiếng Việt: Thạc sĩ Kinh tế Quản lý Công o Tiếng Anh: Master Degree in Public Economics and Management Cơ sở cấp văn bằng: Đại học Rennes 1, Pháp - Mức thu học phí: €4400/học viên/18 tháng Chúng xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực xác nội dung Đơn đề nghị tài liệu kèm theo Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Các tài liệu gửi kèm Đơn gồm: Văn chấp thuận chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước Bộ Kế hoạch Đầu tư Học viện Chính sách Phát triển; Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác Bên liên kết; Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý bên liên kết; Giấy tờ chứng minh ngành, chuyên ngành phép đào tạo sở giáo dục Việt Nam sở giáo dục nước phép đào tạo lĩnh vực dự định liên kết; Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nước ngồi giấy tờ cơng nhận chất lượng quan có thẩm quyền; Đề án thực liên kết đào tạo; HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC RENNES PGS.TS Dao Van Hung GS Christophe Tavera SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness Hanoi, 20th April 2018 PROPOSAL For approval for master-degree cooperation program in Public Economics and Management with foreign institution To: Ministry of Education and Training The hereby represenatatives signing for this proposal include: For Vietnam: Academy of Policy and Development (APD) - Address: Building D25-Ministry of Planning and Investment, Lane 7, Ton That Thuyet Street, Cau Giay District, Hanoi - Phone: (084) 3747 3186 - Fax: (04) 37475217 - Website: http://apd.edu.vn - Decision on establishment: Decision No.10/QĐ-TTg issued on January 04, 2008 by the Prime Minister of the Social Republic of Vietnam regulating the establishment of the Academy of Policy and Development, under the Ministry of Planning and Investment For foreign partners(s): University of Rennes (UR1) - Address: Université de Rennes 1, rue du Thabor - CS 45510, 35065 Rennes CEDEX - Phone: (033) 23 23 36 01 - Website: https://www.univ-rennes1.fr/ - Decision on establishment: Decision No.84-273 on 17 July, 1984 by the Prime Minister of the French Republic regulating the establishment of public scientific, cultural and professional universities - Propose the Ministry of Education and Training to consider and approve the cooperation program in Public economics and management between the Academy of Policy and Development and the University of Rennes 1, France with objectives, scope and duration, as follows: Objectives and Coverage area 1.1 Objectives - Successfully implementing the courses with the entire curricula following standards of UR1 and the certificate will be awarded by UR1 45% of lecturers are from UR1 while 55% of lecturers are from APD Also, APD will support the administration and teaching assistant, thereby learning the knowledge as well as experiences from the partner university - After years of implementing the program, APD will be fully transferred knowledge and materials from UR1 so that APD can have the capacity and conditions to actualize joint degree training programs or independent training programs - Improving the educational and training capacity of APD’s lecturers Enhancing the position of APD in the country, in the region as well as in the world 1.2 Coverage area The academic cooperation program in Master of Public Economics and Management carried out full-time in Vietnam with 18 months at the Academy of Policy and Development After graduating, students receive Master Degree in Public Economics and Management certified by University of Rennes 1, France Valid time: years The duration can be extended based on the actual situation as well as the demand of both sides Summary of the cooperation program - Enrollment requirements: o Have IELTS score of 5.5 or above (or TOEFL IBT equivalent 61); Candidates with IELTS score equivalent to 5.0 or higher are admissible but are required to take additional English courses; OR pass the English entrance exam organized by UR1 and APD; o Submit two letters of recommendation; o Must have completed a 4-year degree from an accredited or recognized university and have the equivalent of an undergraduate of at least 2.70 GPA; OR have at least years of work experience; o Pass a personal interview and written case analysis - Duration: 18 months The curricula are built by both APD and UR1 with 60 credits (including master thesis); - Teaching language: English; - Lecturers and teaching assistants (TAs): prestigious professors from UR1 and APD and reputable visiting lecturers from other universities in Vietnam Requirements: both lectures and TAs must fluent in English, lecturers must be PhD, while TAs need to have a master degree (studying abroad is preferred) - Scale: The maximal number of students to be admitted in each cohort is 40 students - Location: The Academy of Policy and Development Located at Building D25Ministry of Planning and Investment, Lane 7, Ton That Thuyet Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam - Certificate: Master Degree in Public Economics and Management - Awared by University of Rennes - Tuition fees: €4400/student/18 months Participants commit to: Manage the accuracy and truthfulness of the contents stated in the permit application and its enclosed documents Follow regulations and laws of the Social Republic of Vietnam Documents enclosed with this application: Ministry of Planning and Investment's approving documents for the cooperation program; The agreement between participants; Documents proving the legal status of affiliated parties; Documents proving that APD and UR1 is permitted to train in the field of intended cooperation; Accreditation of UR1; Cooperation Scheme; ACADAMY OF POLICY AND DEVELOPMENT UNIVERSITY OF RENNES _ Assoc.Prof Dao Van Hung Prof Christophe Tavera PHẦN ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO Đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngồi ngành Kinh tế quản lý cơng, trình độ Thạc sĩ; Proposal for approval for master - degree cooperation program in Public Economics and Management with foreign institution THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, HÀ NỘI, VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỌC RENNES 1, PHÁP THỎA THUẬN NÀY lập Đại học Rennes (UR1), trường đại học khoa học, văn hóa cơng lập (EPCSCP), trụ sở số đường Thabor, CS 46510, 35065 Rennes Cedex, Pháp Học viện Chính sách Phát triển (APD), tòa nhà D25 – Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngõ 7, Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam XÁC NHẬN RẰNG: XÉT RẰNG: UR1 APD mong muốn đẩy mạnh phong phú việc giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học; XÉT RẰNG: UR1 APD mong muốn làm lớn mạnh mở rộng hợp tác hai trường đại học; XÉT RẰNG: UR1 APD mong muốn tiến hành hoạt động trao đổi giảng viên sinh viên VÌ VẬY, NAY, hai bên đồng ý ký kết thỏa thuận với điều khoản điều kiện sau đây: I Phạm vi thỏa thuận: Thỏa thuận với thỏa thuận trao đổi sinh viên giảng viên bao gồm, không giới hạn chương trình hợp tác sau: A Trao đổi giảng viên, sinh viên ngắn hạn dài hạn B Trao đổi sinh viên đại học sau đại học C Du học ngắn hạn D Hợp tác nghiên cứu khoa học giảng dạy E Các chương trình hợp tác giáo dục hai bên đồng ý khác II Thời hạn thỏa thuận: Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày ký kết cuối hết hiệu lực hai bên chấm dứt hợp đồng Việc xem xét lại hợp đồng diễn sau 05 năm kể từ ngày thi hành hợp đồng III Điều khoản chấm dứt thỏa thuận: Thỏa thuận bị chấm dứt trường hợp sau đây: Chấm dứt theo thỏa thuận: Hai bên đồng ý kết thúc thỏa thuận văn bản, theo điều khoản ngày tháng ghi lại Chấm dứt thỏa thuận sớm: Hai bên kết thúc thỏa thuận sớm dù có hay khơng có lý cách thơng báo việc chấm dứt thỏa thuận cho bên lại văn năm trước ngày chấm dứt thỏa thuận Chấm dứt thỏa thuận theo kiện: Một hai bên chấm dứt thỏa thuận có vi phạm nghiêm trọng Bên lại mà khơng giải Spence, J C., Holt, N L., Dutove, J K., & Carson, V (2010) Uptake and effectiveness of the Children's Fitness Tax Credit in Canada: The rich get richer BMC Public Health, 10(1), 356 21 Policy Decision-­‐Making – Selecting an Alternative Required Reading: Howlett et al., Chapter (Policy Decision-­‐Making) Engeli, I and Varone, F (2011) Governing morality issues through procedural policies Swiss Political Science Review, 17: 239–258 Supplementary Reading: Bachrach, P and Baratz M.S (1963) Decisions and non-­‐decisions: An analytical framework American Political Science Review 57 (3): 632–642 Cohen, M., March, J and Olsen J (1972) A garbage can model of organizational choice Administrative Sciences Quarterly 17(1):1-­‐25 Hennigar, M A (2010) Exploring complex judicial-­‐executive interaction: Federal government concessions in Charter of Rights Cases Canadian Journal of Political Science, 43(4), 821-­‐842 Hirschl, R (2008) The judicialization of mega-­‐politics and the rise of political courts Annual Review of Political Science, 11:93-­‐118 Kingdon, J.W (1995) Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nd ed Boston: Little, Brown & Company Lindblom, C (1959) The science of muddling through Public Administration Review, 19:79-­‐88 Zahariadis N (2008) Ambiguity and choice in European public policy Journal of European Public Policy, 15(4): 514-­‐530 Case Study 22 American Politics and Health Reform Required Readings: Skocpol, T., & Williamson, V (2010) Obama and the transformation of US public policy: The struggle to reform health care Arizona State Law Journal, 42:1203-­‐ 1232 Haeder, S F (2012) Beyond path dependence: Explaining healthcare reform and its consequences Policy Studies Journal, 40(s1), 65-­‐86 Dinan, J (2014) Implementing health reform: Intergovernmental bargaining and the Affordable Care Act Publius: The Journal of Federalism, 44 (3): 399-­‐425 Supplementary Reading: Brasfield, J (2011) The politics of ideas: Where did the public option come from and where is it going? Journal of Health Politics, Policy and Law, 36(3): 455-­‐59 Hacker J.S (2011) Why reform happened Journal of Health Politics, Policy and Law 36(3): 437-­‐441 Marmor, T., & Oberlander, J (2011) The patchwork: Health reform, American style Social Science & Medicine, 72(2), 125 Peterson M.A (2011) It was a different time: Obama and the unique opportunity for health care reform Journal of Health Politics, Policy and Law, 36(3): 429-­‐436 Quadagno, J (2014) Right-­‐wing conspiracy? Socialist plot? The origins of the Patient Protection and Affordable Care Act Journal of Health Politics, Policy and Law, 39(1), 35-­‐56 Steinmo S and Watts J (1995) It’s the institutions, stupid! Why comprehensive national health care reform always fails in America Journal of Health Politics, Policy and Law 20(2): 329-­‐372 VIII Global and International Dimensions of Public Policy 23 International Networks and Public Policy Required Readings: Keck, M and K Sikkink (1999) Transnational advocacy networks in international and regional politics, International Social Science Journal, 51, 89–101 Peterson, M.J (2010) How the indigenous got seats at the UN table The Review of International Organizations, 5(2): 197-­‐225 Belanger, Y (2011) The United Nations declaration on the rights of indigenous peoples and urban aboriginal self-­‐determination in Canada: A preliminary assessment Aboriginal Policy Studies, 1(1) Supplementary Reading: Carpenter, R C (2007) Setting the advocacy agenda: Theorizing issue emergence and non-­‐ emergence in transnational advocacy networks International Studies Quarterly, 51(1), 99–120 Corntassel, J (2007) Partnership in action? Indigenous political mobilization and co-­‐optation during the First UN Indigenous Decade Human Rights Quarterly, 29(1):137–166 Jenson J & M Papillon (2000) Challenging the citizenship regime: The James Bay Cree and transnational action, Politics and Society, 28(2) Meyer, W H (2012) Indigenous rights, global governance, and state sovereignty Human Rights Review, 1-­‐21 Morgan, R (2007) On political institutions and social movement dynamics: the case of the United Nations and the global indigenous movement International Political Science Review, 28(3), 273-­‐292 Ruggie, J.G (2004) Reconstituting the global public domain: Issues, actors, and practices European Journal of International Relations, 10(4): 499-­‐531 Stone, D.A (2008) Global public policy, transnational policy communities, and their networks Policy Studies Journal, 36(1): 19-­‐38 Tarrow, S (2001) Transnational politics: contention and institutions in international politics Annual Review of Political Science, 4(1), 1-­‐20 Case Study 24 Global Tobacco Control Required Reading: Mamudu, H.M and S.A Glantz (2009) Civil society and the negotiation of the Framework Convention on Tobacco Control Global Public Health 4(2):150-­‐168 Holden C and K Lee (2009) Corporate power and social policy: The political economy of the transnational tobacco companies Global Social Policy 9(3): 328– 354 Collin, J (2012) Tobacco control, global health policy and development: Towards policy coherence in global governance Tobacco Control 21:274-­‐280 Supplementary Readings Freeman, B & S Chapman (2010) British American Tobacco on Facebook: Undermining article 13 of the global World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control Tobacco Control, 19:1-­‐9 Lavack AM, Clark G (2007) Responding to the global tobacco industry: Canada and the Framework Convention on Tobacco Control Canadian Public Administration, 50:100–18 Lencucha R, R Labonté and M.J Rouse (2010) Beyond idealism and realism: Canadian NGO/government relations during the negotiation of the FCTC Journal of Public Health Policy, 31(1):74-­‐87 Mamudu, H.M., R Hammond and S Glantz (2008) Tobacco industry attempts to counter the World Bank report ‘Curbing the epidemic’ and obstruct the WHO framework convention on tobacco control Social Science & Medicine, 67(11): 1690-­‐1699 Townsend, B., Martin, E., Löfgren, H., & de Leeuw, E (2012) Global health governance: Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), the Doha declaration, and democratisation Administrative sciences, 2(2), 186-­‐202 Sparks M (2010) Governance beyond governments: the role of NGOs in the implementation of the FCTC Global Health Promotion, 17(1 Suppl):67-­‐72 Wipfli, H & G Huang (2011) Power of the process: Evaluating the impact of the Framework Convention on Tobacco Control negotiations Health Policy 100: 107– 115 Grading: Standing in a course is determined by the course instructor Final standing in courses will be shown by alphabetical grades The system of grades used, with corresponding grade points is: Percentage Letter grade 12-­‐pt scale Percentage Letter grade 12-­‐pt scale 90-­‐100 A+ 12 67-­‐69 C+ 85-­‐89 A 11 63-­‐66 C 80-­‐84 A-­‐ 10 60-­‐62 C-­‐ 77-­‐79 B+ 57-­‐59 D+ 73-­‐76 B 53-­‐56 D 70-­‐72 B-­‐ 50-­‐52 D-­‐ 9.11 Macroeconomic models and policy applications Course description Students continue to study short-run macroeconomic theory and its applications to contemporary policy issues Topics include an overview of macroeconomics; macroeconomic data; the open economy; economic fluctuations; aggregate demand, including investment savings-liquidity preference money supply (IS-LM) curves; aggregate supply, including the Phillips curve; economic stabilization and the effectiveness of fiscal and monetary policy; and money supply and demand Educational Objectives/Outcomes After completing this course, students should be able to: - Apply macroeconomics theory and tools as well as an understanding of contemporary issues to personal and managerial decision-making - Discuss the dynamics of a changing world - Apply short-run macroeconomic theory with applications to contemporary policy issues - Evaluate the causes and consequences of economic fluctuations in small and large open economies - Incorporate IS-LM curves in economic decision making - Apply different models of aggregate demand and supply to economic decision making - Explain the role of savings, investments, and exchange rates in the economy - Describe the economic role of money and monetary policy Texts/Materials Gregory Mankiw and William Scarth, Macroeconomics, 4th Canadian Edition, Worth Publishers, 2011 Real business cycles: Dirk Krueger, Quantitative Macroeconomics: An Introduction, 2007 (available online) Additional texts: - Romer, Advanced Macroeconomics, 2012 - Uribe and Schmitt-Grohe, Open Economy Macroeconomics, 2014 - Ljungqvist, L and T Sargent Recursive Macroeconomic Theory, 2000 • Macro-finance: lecture notes by Lawrence Christiano, Mark Gertler and others • Monetary economics: Gali, Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, 2008 • Various published research papers and working papers 9.12 Competition policy Course description The course covers the whole range of practices that are or may be prohibited under the provisions of the antitrust rules in the European Union and the US The objective is to provide students with an in-depth understanding of the rationale underlying these rules, the way they are implemented on each shore of the Atlantic Ocean and the constraints they impose on firms Antitrust rules have been subject to hot debates since they were first introduced in the US at the end of the nineteenth century and they are still today with such questions as: Should resale price maintenance be per se illegal – as in the EU – or subject to a rule of reason approach – as in the US? Should manufacturers of national brands be allowed to forbid their retailers to sell their products through the internet? Should it be necessary to establish the recoupment of predation costs to prove predation? How to control mergers in the fast-moving environment of high tech industries? The stakes related to these questions are high, both for the economy as a whole and consequently for the government and for firms Understanding antitrust rules and the way they are implemented is very important for firms because these rules impose on their strategies constraints that may be very tight in some cases Breaching antitrust rules may turn out to be very costly, with fines reaching hundred of millions of euros or US dollars For each of the practices discussed in the course, law cases will be provided to students and extensively discussed in combination with a more theoretical analysis of the economic mechanisms at work Outline of the course Cartels Abuse of a dominant position / Monopolization Mergers and acquisitions and their control by antitrust authorities Performance evaluation and grading Class participation: 10% Final exam: 90% (writing essays) 9.13 Advance Macroeconomic Policies: monetary and fiscal policies Course description This course introduces price adjustments in the macroeconomic equilibrium with the AS/AD model For example, students will observe what effects price rigidities could have on monetary policies, fiscal policies or employment policies Within this model which represent the framework of macroeconomic policies, the last part of the course is dedicated to the implementation of monetary policy and the implementation of fiscal policy The most recent empirical cases will be examined: quantitative easing for monetary policy and fiscal consolidation for fiscal policy (tax increases and public expenditures decreases) Course outline Macroeconomics in the short- medium-run: the AS/AD model - The role of price adjustments: flexibility versus rigidity - The link between price adjustments and output: the labor market and the AS curve - The link between price adjustments and global demand: the AD curve - The path to equilibrium: short run and long run analysis The dynamics of adjustment with monetary policy - The effects of a monetary shock - The case of inflation targeting - The financial crisis and quantitative easing Fiscal consolidation in practice - The government budget constraint - The Stability and Growth Pact in the EU - How to stabilize the public debt Readings Blanchard, Olivier, Macroeconomics, International Edition, Fifth edition; Pearson Performance evaluation and grading Class participation: 10% Assignments: 25% Final exam: 65% 9.14 Managament of public finance Course Objectives The aims of this module are to introduce participants to concepts and practices in public sector financial management with an emphasis on management at the organisational level The module covers approaches applicable in a broad range of countries both developed and developing Core themes of financial planning, budgeting, accounting, auditing and, financial control pervade the module The management of revenue is covered briefly with the emphasis on managing expenditure within an overall financial management framework The underlying discipline adopted is economics allied to the applied discipline of accounting but no prior knowledge of accounting or economics is assumed Accounting is treated briefly at the level required of a general manager rather than in any technical detail The underlying intention is to put participants in a position to take part in the strategic financial management of an organisation or in reform of financial management practices at organisational or at system level Learning outcomes After following the module, completing appropriate reading, and undertaking assignments, participants should be able to: - Demonstrate understanding of the key roles and relationships in financial management - Locate public sector financial management within its public spending framework and the broad mechanism for channelling resources - Understand and be able to use the products of key financial management tools including budgeting, financial accounting, management accounting, and project analysis - Be able to participate at a strategic level in debates on the policy issues in developing appropriate financial management systems and policies - Understand the relationship between performance management and financial management and be able to critically evaluate performance - Be familiar with the main approaches to financial control and to financial and oversight - Understand modern approaches to resource management including devolved financial management and public private partnerships in project finance - Develop critical and analytical skills for application in a variety of context Teaching and learning approach This module will be delivered through a series of sessions involving a mixture of lecture, plenary discussion and some tasks done in groups Students will be expected to prepare for these sessions through reading, particularly of assigned cases Topics covered include: - Role of Finance in the Public Sector - The Public Expenditure Management framework - Financing the Public Sector (Dr Peter Watt) - Financial Planning and Budgeting - Introduction - Performance Budgeting - Accounting and Costing - Financial Audit and Financial Control - Performance Audit - Devolving Financial Management - Public Investment and Project Finance Assessment - One assignment of not more than 3000 words which counts for 50% of the final results - A final three-hour unseen examination, which counts for 50% of the final results - The assignment will involve a case study of the participants’ choosing either of an organisation or a country examining specified aspects of financial management 9.15 Fiscal Federalism Course description The course has a combination of analytical and policy-oriented contributions It provides firstan overview of the Benefit and cost of fiscal decentralization The lecture also presents theLocal Government Financial Accounting system according to international standards This presentation is necessary to be able to read and interpret the financial statements of a local government Besides, the courseaddresses fiscal relations between different levels of government It shows how important are the institutional arrangements (legal, administrative and political) to ensure that the incentives and sanctions proposed by the system are appropriate in order to generate good governance.In that respect, the questions which are raised concern for example the design and reform of intergovernmental fiscal relations They include the assignment of spending functions and own-source revenues to the different levels of government as well as the design of transfer system, more precisely the question of the impact of central grants on the local public sector The lecture also raises specific issues such as decentralization in developing countries, decentralization and competition and environment Syllabus Session Subject hours The Benefit and cost of fiscal decentralization hours Overview of the Local Government Financial Accounting system hours The assignment of spending functions and revenue to the local public sector hours The impact of central grants on local public expenditure and local taxation hours Decentralization in developing countries hours Decentralization and competition hours Decentralization and environment PART IV: FINANCE Tuition fees Tuition fees are around €4400 per 18 months, equivalent to 119,000,000VNĐ, It is converted at the average exchange rate between the purchase and sale of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) at the time of tuition collection The mechanism of revenue and expenditure management 2.1 Expenditure plan (financial allocation to the parties, financial allocation for facilities, training of lecturers for the program) Implementation stages Financial sources Preparation APD Program’s marketing Tuition fees Program’s operation - Payment for lecturers and teaching assistants - Learning materials - Management fees - Awarding certificate fees - Facilities Tuition fees Staff training costs APD and tuition fees The financial resources for implementing the program are mainly based on the source of tuition fees collected from the trainees The program is non-profit The revenues of the program are used exclusively to ensure the teaching staff, provide materials, facilities, resources for teaching and learning Tuition are calculated on a cost basis based on the expected number of participants in the program and the related costs The process of payment will be in accordance with the provisions of APD's internal revenue and expenditure regulations EXPENDITURE PLAN 40 students/class 15 courses/18 months €1 = 27,000 VND (on 27/06/2018) A Thu học phí An academic year (A1) (18 months) B I Unit: VND 40 students * €4,400/18 months * 27,000 VND 4,752,000,000 Revenue Direct costs for A1 Costs of teaching/consulting for the program Payment for lecturing and marking the exams UR1 lecturers: €180/h (including tax) * 150h * 27,000VND APD lecturers: €30/h * 330h *27,000VND Tutoring fees 4,752,000,000 996,300,000 729,000,000 267,300,000 EXPENDITURE PLAN APD teaching assistants: €20/h *110h *27,000VND Examination Council President: 1,000,000 VND/course *(15+1) courses (1 course has credits, divided into parts) Exam invigilator: 500,000/person * person/course * (15+1) Program and Curriculum Planning and Development II Payment for homeroom teachers 1,200,000 VND/class * homeroom teacher * 18 months III Expenses for classrooms and facilities Stationery, lecture materials, facilities Costs for enrollment (including advertising and marketing costs as well as scholarships) €30000 * 27,000VND Other expenses: opening ceremony, closing ceremony, etc 3% * revenue A1 Expenses for extracurricular activities: field trips, inviting guest speakers, etc C Total direct cost Indirect cost for A1 Management fees €20,000 * 27,000VND Travelling expenses of UR1 lecturers €4000 * lecturer * 27,000VND Accommodation €150/day * 50 day * 27,000VND Buying and repairing assets (1,5% * Revenue A1) Electricity and water bills, workspace rental rates/18 months €3000 * 27,000VND Public Relationship expenses (3%* Revenue A1) Other expenses (5% * Doanh thu A1) Total indirect cost Provision (5% * Revenue) Total cost Total revenue – Total cost 2.2 Financial Management 59,400,000 48,000,000 16,000,000 32,000,000 120,000,000 21,600,000 300,000,000 810,000,000 142,560,000 200,000,000 2,697,860,000 540,000,000 540,000,000 202,500,000 71,280,000 81,000,000 142,560,000 237,600,000 1,814,940,000 237,600,000 4,750,400,000 1,600,000 All fees are in line with the regulations of the state APD is the focal point for collecting fees from students All expenses incurred in operating the program in Vietnam are paid by APD Students will also pay for the program's activities in Vietnam, including the cost of the teacher, learning materials, study facilities, program management costs at APD, costs for UR1 upon delivery Courses for the program and the cost of running the program As the program develops, UR1 and APD will facilitate the provision and award of scholarships to students as well as open development opportunities for APD staff and faculty PART V: QUALITY ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT MEASURES Quality assurance measures The courses administered by UR1 or APD have the corresponding course syllabus and assessment schedule Performance evaluation and grading will be conducted by both APD and UR1 The format and scoring guidelines will be provided by UR1 Results will be transferred to UR1 for review and validation Risk management measures, ensuring the rights and interests of learners in cases the cooperation program terminates ahead of time The program may be terminated at the request of one or other of the Universities, provided that said request is made in writing with at least six months’ notice before the termination becomes effective In the event of termination of the Agreement, the students already participating or selected to participate in the program shall be entitled to complete or follow through on their study period abroad PART VI: PROGRAM MANAGEMENT MECHANISM Program management mechanism and resprentatives of APD and UR1 (the curriculum vitaes are in the Appendix) 1.1 Program management In order to effectively implement the program, the professional and effective management of the program in the school is very important Functions and tasks of the units implementing the program are as follows: - Program Manager: o For APD, Mr Vo Xuan Hoai – Department of Science and International Affairs o For UR1, Mr Yvon Rocaboy – Faculty of Science Economics - Department of Science and International Affairs is the focal unit being responsible for contacting UR1 The Center for Fostering, Counseling and Counter – Arguing Policy is in charge of managing and administering the program - International school of economics and finance is in charge of technical issues (designing curricula and provide supporting language classes for students participating in the program) and supporting The Center for Fostering, Counseling and Counter – Arguing Policy to coordinate lecturers and teaching assistants - Organization and Administration Department: Support classrooms and equipment to operate the classes, coordinate with the Department of Science and International Affairs in managing facilities of the program - Financial Planning Department: Complete the necessary procedures to receive tuition fees and financial management for the program Training Management Department: Confirm the results of student’s studies, collect and store them; complete the necessary procedures for the students participating in the program - 1.2 Representatives of APD and UR1 LIST OF EXECUTIVE MEMBERS OPERATING THE COOPERATION PROGRAM No Name Position Duty Đào Văn Hùng President Program’s president Trần Trọng Nguyên Vice president Võ Xuân Hoài Program’s dean Đào Hoàng Tuấn Member Nguyễn Thế Hùng Member Đỗ Thị Hà Anh Coordinator Program’s vice president To plan, organize and coordinate the activities of the Program from the Vietnamese side and to act as the focal unit for coordinating with foreign partners Responisibilities and rights of APD and UR1 2.1 For APD: - Organising the selection of candidates and recruitment of students for the Master degree; - Providing the use of the necessary premises and equipment for teaching activities; - Providing the necessary competencies (teaching coordinator, faculty, lecturers, professionals and administrative staff) for the implementation of the Master degree course; - Organising an annual pedagogical meeting with the French joint oversight from the University of Rennes 1, during their visit to APD; - Organising application seminars (identifying terms of reference and subjects, contacts with the specialists and organisations concerned, supervision of students, organisation of end-of-study dissertation presentations); - Informing the UR1 team at least once per semester of the conditions in which the activities relating to the Master degree take place; - Supplying the UR1 team with full information (tuition fees, teaching plan, teachers, list of students enrolled, course results, etc.) for each intake; - Facilitating the progress (scheduling and organisation of activities, etc.) of the missions undertaken by the faculty of the UR1 and French specialists and professionals; - Promoting the Master degree to potential employers 2.2 For UR1: - Taking part in the candidate selection panel for the Master degree; - Completing the volume of teaching as set out in the framework for the Master in “Public Economics and Management” at APD and according to the agreed curriculum; - Organising and carrying out skills transfer to the members of the Vietnamese faculty and developing teaching resources together; - Providing basic documentation for the core disciplines; - Establishing the arrangements for supervising dissertations with APD faculty members; - The board for “Public Economics and Management” from the University of Rennes shall determine the awarding of the degree to students who are awarded the Master degree at APD PHẦN MẪU VĂN BẰNG ... of Rennes 1, on the one hand, AND The Academy of Policy and Development, Hanoi – APD, a Public University founded in accordance with the Prime Minister's decision APD is administratively under... research and discovery, and engagement missions; and WHEREAS, UR1 and APD desire to strengthen and expand the mutual contacts between the two universities; and WHEREAS, UR1 and APD desire to provide... approved by the President and Vice-Chancellor and the Faculty of Economics at Rennes and the President at APD and the Department of Science and International Cooperation and the International
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Giữa HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, VIỆT NAM Và ĐẠI HỌC RENNES 1, PHÁP, CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Giữa HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, VIỆT NAM Và ĐẠI HỌC RENNES 1, PHÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay