Kết nối vùng về truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: càng làm sớm, hiệu quả càng cao

82 0 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:22

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ THAM LUẬN HỘI THẢO Đề xuất sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo khu vực Đông Nam Bộ 2 Kiến tạo, xây dựng vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương với mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xây dựng thành phố thông minh 16 Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo điều kiện tỉnh Bình Phước 24 Tình hình triển khai định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – thuận lợi khó khăn 29 Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao giải pháp nâng cao chất lượng dự án khởi nghiệp 32 Khởi nghiệp nông nghiệp trạng vài giải pháp 41 Hiệu hoạt động hỗ trợ đổi sáng tạo thời gian qua Những thuận lợi – khó khăn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dự án khởi nghiệp 46 Kết nối vùng truyền thông khoa học công nghệ, đổi sáng tạo khởi nghiệp: làm sớm, hiệu cao 51 10 Đầu tư Startup - hội thách thức 55 11 Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Công ty CP Tăng tốc Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 69 12 Hoạt động đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 71 13 Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ngành nông lâm nghiệp - thuận lợi khó khăn 77 14 Đào tạo cán quản lý trung tâm ươm tạo doanh nghiệp 80 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ Cục Phát triển thị trường Doanh nghiệp KH&CN I Hiện trạng phát triển khởi nghiệp khu vực Đông Nam Bộ Năm 2016 Chính phủ chọn “Năm quốc gia khởi nghiệp”, với mục tiêu đưa Khởi nghiệp, Đổi sáng tạo vào thực tế, Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Có thể nói, chưa hoạt động khởi nghiệp, đổi sáng tạo diễn mạnh mẽ lan rộng khắp nước thế, chưa khởi nghiệp nhận quan tâm xã hội, Chính phủ, cấp quyền nhiều Tinh thần khởi nghiệp có chuyển động tích cực từ Bộ, Ban, Ngành, đến tỉnh, địa phương nước Nhờ vậy, “làn sóng khởi nghiệp” lan rộng nhận ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng có hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập Trong bối cảnh đó, Đơng Nam Bộ - vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu nước, đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững nhiều lĩnh vực, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST nhiều tỉnh, thành phố khu vực Hiện, vùng Đông Nam Bộ đứng thứ hai nước số doanh nghiệp (DN) thành lập với 3.370 DN (chiếm 69%) Chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2016, vùng ĐNB thu hút đầu tư nước lớn nước, chiếm 51,6% số dự án cấp mới, 62,5% lượt dự án tăng vốn 42,2% tổng vốn đầu tư nước Về hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST, toàn khu vực Đơng Nam Bộ có 08 vườn ươm khởi nghiệp (Vườn ươm doanh nghiệp cơng nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ niên khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp Khoa học Công nghệ thuộc Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, v.v); 03 tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Chương trình hỗ trợ lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, Alpha starup, Mekong Capital); 16 khu làm việc tập trung (Esmart, Gooffice, Citihub, cirCO, v.v.) Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh đào tạo phát triển ý tưởng kinh doanh, đánh giá sản phẩm khởi nghiệp cho 1523 cá nhân nhóm cá nhân, kết nối 3200 cá nhân nhóm cá nhân với nhà đầu tư, chuyên gia tổ chức tư vấn; kết nối 20 sở ươm tạo DN (cả tư nhân nhà nước) địa bàn tp; hỗ trợ đào tạo đổi sáng tạo khởi nghiệp cho 37 giảng viên 15 trường đại học để hình thành đội ngũ giáo viên đổi sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ công tác vận hành vườn ươm cho 03 trường đại học địa bàn thành phố ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Về cơng tác xây dựng tảng, thúc đẩy kiên kết hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, hàng loạt kiện, chương trình tổ chức nhằm mục đích liên kết thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp nước Ngày hội khởi nghiệp (Startup day), Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp (Startup Wheel), Tuần lễ khởi nghiệp ĐMST hàng năm, v.v Ngoài ra, để thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế, khu vực triển khai kết nối với hoạt động ươm tạo ĐMST Bộ KH&CN (Chương trình Đối tác ĐMST Việt Nam – Phần Lan, Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam), tổ chức hỗ trợ kinh doanh tài quốc tế (ADB, Microsoft Đại học Tsukuba, TEN-Canada…), v.v Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh hình thành cổng thông tin ĐMST (3 trang “Đổi sáng tạo”, “khởi nghiệp”, “sáng kiến cộng đồng”) với mục đích thúc đẩy hoạt động truyền thông khởi nghiệp ĐMST xây dựng văn hóa khởi nghiệp Nhìn chung, với hoạt động tương đối sôi nổi, môi trường khởi nghiệp khu vực Đông Nam Bộ bắt đầu phát triển, nhiều hoạt động hỗ trợ chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tổ chức, nhiên chưa có đồng tỉnh, thành, tập trung chủ yếu thành phố lớn TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu Bên cạnh đó, hoạt động kết nối thành phần hệ sinh thái khởi tỉnh khu vực, vùng lân cận hạn chế II Hiện trạng sách Chính phủ Để thúc đẩy vào phát triển nước nói chung miền Đơng Nam Bộ nói riêng Chính phủ ban hành Văn để hướng dẫn, đạo Bộ ngành địa phương triển khai hoạt động ĐMST cụ thể sau: - Nghị số 35/NQ-CP “hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020” ban hành ngày 16 tháng năm 2016, Nghị nêu rõ đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có lực cạnh tranh, phát triển bền vững, nước có triệu doanh nghiệp hoạt động, có doanh nghiệp có quy mơ lớn, nguồn lực mạnh - Nghị số 19-2017/NQ-CP ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2017 việc “tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020” Trong Nghị rõ mục tiêu tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh - Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2016 việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Thủ tướng Chính phủ rõ mục tiêu Đề án tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ trình hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp có khả tăng trưởng nhanh dựa khai thác tài sản trí tuệ, cơng nghệ, mơ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ hình kinh doanh Khẩn trương hồn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia; hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, 50 doanh nghiệp gọi vốn thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm, thực mua bán sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp đổi sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi vốn đầu tư từ nhà đầu tư mạo hiểm, thực mua bán sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng - Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Quốc hội ban hành ngày 12 tháng năm 2017, Bộ Khoa học Công nghệ giao trách nhiệm dẫn việc thành lập sở ươm tạo, sở kỹ thuật, khu làm việc chung, hỗ trợ nâng cao lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ vừa (quy định khoản Điều 24) phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư soạn thảo quy định chi tiết hướng dẫn số Điều Luật - Bên cạnh đó, Luật chuyển giao cơng nghệ 2017 (Luật số: 07/2017/QH14) có hiệu lực từ 1/7/2018 bổ sung chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi cơng nghệ; sửa đổi quy định thúc đẩy thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Đặc biệt, luật bổ sung giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ; quy định chuyển giao công nghệ nông nghiệp; sửa đổi quy định trách nhiệm quản lý nhà nước chuyển giao công nghệ Địa phương Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh miền Đông Nam Bộ đưa nhiều chương trình, kế hoạch định để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST - Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chính Minh ban hành Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa đổi sáng tạo, nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 địa bàn thành phố Hồ Chính Minh - Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Quyết định số 1923/QĐ-UBND hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành ngày 26 tháng năm 2016 tỉnh Bình Dương đưa mục tiêu đến năm 2020 có 35.000-40.000 doanh nghiệp hoạt động, có khoảng 3-5% doanh nghiệp quy mơ lớn, nguồn lực mạnh; xây dựng doanh nghiệp có lực cạnh tranh phát triển bền vững ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ III Khó khăn vướng mắc Theo khảo sát DNKN nhà đầu tư Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo nước gặp phải số khó khăn thiếu thông tin nguồn đầu tư, chương trình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt thơng tin sách, hỗ trợ nhà nước cho khởi nghiệp, thông tin DNKN Việt Nam, thiếu vốn để triển khai dự án kinh doanh khó khăn việc chứng minh tiềm phát triển để thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ quỹ nhà đầu tư thiên thần thực tế, DNKN ĐMST Việt Nam thường phải “tự lực” vấn đề tài chính, nghĩa họ vay mượn tiền gia đình, bạn bè để thực dự án kinh doanh thường rủi ro việc bỏ dự án chừng thiếu vốn cao Ngoài lực thân DNKN, nhiều nhà đầu tư nước, quốc tế nhận xét lực khởi nghiệp ĐMST Việt Nam chưa cao, nhiều nhà sáng lập DNKN ĐMST thuyết trình mạch lạc dự án kinh doanh mình, đề cao ý tưởng mà chưa hiểu việc phát triển mơ hình kinh doanh hiệu Còn mơi trường pháp lý cho khởi nghiệp Việt Nam, với Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư năm 2014, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư ngày đơn giản hóa, hoạt động đầu tư cho KH&CN quy định ưu đãi cao đất đai, thuế Vùng Đông Nam Bộ chưa định hình mục tiêu đầu tàu phát triển; chưa có sách, chế thực hỗ trợ thúc đẩy vai trò "hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt" TP Hồ Chí Minh Các đơn vị chưa thực hiểu rõ chất khởi nghiệp đổi sáng tạo nên hoạt động mang tính lồng ghép, chưa thực có tác động lớn đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo Các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn, nhân lực, cơng nghệ, thơng tin thị trường, thiếu sách khuyến khích, lại có q nhiều thủ tục rườm rà IV Đề xuất, kiến nghị Về việc triển khai Đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2020” (Đề án 844) khu vực Đơng Nam Bộ - Hồn thiện phát triển Cổng Thông tin khởi nghiệp ĐMST Quốc gia tỉnh, thành khu vực, kết nối với cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST tổ chức, thành phố, bộ, ngành khác; - Ưu tiên triển khai hoạt động phù hợp với thực trạng khởi nghiệp ĐMST, đẩy mạnh hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh, thành khu vực liên kết vùng nhằm phát huy hiệu cao nhất; ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Chú trọng hỗ trợ đào tạo nâng cao lực, nhận thức khởi nghiệp ĐMST địa bàn khu vực cho chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp ĐMST; nhà đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST; cán quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; cán thuộc khối quan quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi sáng tạo); - Định kỳ khảo sát, điều tra thực trạng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi sáng tạo địa phương để điều chỉnh kế hoạch phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế Triển khai hoạt động truyền thông - Đẩy mạnh truyền thông cho khởi nghiệp đổi sáng tạo cách tổ chức kiện khởi nghiệp đổi sáng tạo khu vực; tham gia kết nối với mạng lưới khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc tế Về mặt chế, sách - Cải cách hành chính, xây dựng sách thuế, hỗ trợ ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhà đầu tư; tạo môi trường thuận lợi cho hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực hộ kinh doanh doanh nghiệp; - Cơng nhận loại hình đầu tư mạo hiểm nhà đầu tư thiên thần, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cung cấp tài hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp để phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp; thành lập Quỹ đầu tư theo hình thức đối ứng vốn với quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm lớn./ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIẾN TẠO, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sở Khoa học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh NỘI DUNG TRÌNH BÀY: Cơ sở kiến tạo xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh Cấu trúc hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi sáng tạo Chương trình hành động Kết bước đầu Đề xuât phương án hợp tác vùng ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 10 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hiệp hội cầu nối nhà đầu tư tư nhân với tổ chức đầu tư mạo hiểm, giúp cho việc lựa chọn đơn vị quản lý danh mục đầu tư chuẩn xác Các hoạt động vinh danh nhà đầu tư Thiên thần Nhà đầu tư Thiên thần cần vinh danh lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, họ người tiên phong sát cánh với Chính phủ dám bỏ tiền cơng sức để đầu tư vào lớp trẻ Việc làm cộng đồng nhà đầu tư Thiên thần hàng ngày hàng lặng lẽ giúp cho đời cơng ty khởi nghiệp Khơng giúp thực hố ước mơ bạn trẻ mà góp phần giải số lượng lớn việc làm đóng góp cho việc tăng trưởng kinh tế Mặc dù họ khơng đòi hỏi, Chính phủ có hoạt động cơng nhận họ nhà đầu tư Thiên thần, ghi nhận cơng sức đóng góp họ cho cộng đồng việc lan toả nhanh chóng họ cầu nối giúp mở rộng mạng lưới nhà đầu tư Thiên thần này./ 68 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA CÔNG TY CP TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM Công ty Cổ phần Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (VIISA) Cơ cầu tổ chức đơn vị tại: Trong tương lai: Các hoạt động hỗ trợ ươm tạo mà đơn vị thực hiện, mục tiêu: Với mục tiêu xây dựng cơng ty tồn cầu từ Việt Nam, VIISA đầu tư $ 15,000 vào công ty khóa tăng tốc đầu tiên, đồng thời cung cấp nguồn hỗ trợ kỹ thuật, nhà ở, văn phòng đặc biệt đội ngũ 100 cố vấn nhà đầu tư khu vực tồn cầu Các cơng ty có tiềm phát triển vượt bậc hứa hẹn nhận đầu tư lên đến $200,000 vòng đầu tư từ VIISA Các kết đạt được: 69 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Vào ngày 11 tháng năm 2017, tất cơng ty khởi nghiệp chọn vào chương trình tăng tốc VIISA tham gia trình bày chiến lược phát triển kinh doanh “Ngày đầu tư” với quy mô 130 khách mời nhà đầu tư nước khu vực Hơn 50% đội tham gia thu hút ý nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào thị trường Việt Nam Sự kiện “Ngày đầu tư” vừa qua thu hút quan tâm đông đảo nhà báo, chuyên mục online khởi nghiệp cơng nghệ khu vực Với mơ hình tăng tốc khởi nghiệp VIISA, đạt thành vượt xa mong đợi ban đầu:  Hơn 150 đơn đăng ký tham gia đào tạo khóa chương trình, 10 cơng ty chọn, cơng ty tốt nghiệp khóa  Các công ty chọn tư vấn trực tiếp nhà đầu tư kỳ cựu từ quỹ đầu tư Seed Series A Các hoạt động phối hợp với quan nhà nước đơn vị khác (Cooperative activities with governmental organizations and others) Với mục tiêu xây dựng cơng ty tồn cầu từ Việt Nam, vai trò lớn VIISA kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp từ châu lục khác hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam Ngày 31 tháng năm 2017, VIISA hướng dẫn đoàn đại biểu hệ sinh thái khởi nghiệp Na Uy sang thăm Việt Nam, với mong muốn tìm hiểu đầu tư vào hoạt động / tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Saigon Innovation Hub, CirCo, TinyPulse, … Những thuận lợi khó khăn q trình thực A Khó khăn: a Các công ty khởi nghiệp công nghệ chưa đủ trưởng thành để nhận đầu tư b Còn tồn nhiều rào cản pháp lý cho việc đầu tư từ nước vào Việt Nam B Thuận lợi: a Tiềm phát triển khởi nghiệp Việt Nam lớn nên nhận quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam quốc tế Đề xuất kiến nghị: a Hỗ trợ từ phía phủ thành phố thủ tục hành hoạt động vận hành chương trình Cụ thể quy trình đăng ký hoạt động doanh nghiệp, đăng ký đầu tư mua bán cổ phần b Hỗ trợ từ phía phủ thành phố địa điểm tổ chức hoạt động đào tạo thường xuyên kiện khơng thường xun c Hỗ trợ từ phía phủ thành phố quảng bá truyền thông phương tiện thông tin đại chúng hoạt động mong muốn VIISA giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thành phố phát triển nhanh d Hỗ trợ từ phía phủ thành phố nguồn vốn hoạt động đào 70 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ tạo, huấn luyện nghiên cứu sản phẩm VIISA triển khai với doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao./ 71 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Cơng nghệ - Trường ĐH Bách Khoa Tóm tắt Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh đại học Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp nhà Trường thực tập trung thông qua Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (Trung tâm) Sau năm thành lập, Trung tâm hỗ trợ ươm tạo 30 dự án khởi nghiệp, đào tạo nâng cao nhận thức khởi nghiệp đổi sáng tạo cho hàng ngàn giảng viên, sinh viên doanh nghiệp khởi nghiệp Để tăng cường hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo theo chủ trương phát triển Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp năm 2020, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM định hướng phát triển Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ trở thành trung tâm đổi sáng tạo ươm tạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực sáng tạo môi trường kiến tạo thành công cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Giới thiệu Năm 2007, Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thực dự án xây dựng mơ hình Vườn ươm doanh nghiệp cơng nghệ Trường đại học Khu công nghệ cao Trong khuôn khổ dự án, quyền thành phố hỗ trợ Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (HCMUT), Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Khu công nghệ cao để thành lập vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Năm 2010, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa (Trung tâm) thành lập Trung tâm xây dựng diện tích 600m2, hoạt động theo mơ hình phi lợi nhuận, hỗ trợ ươm tạo tối đa 10 doanh nghiệp thời điểm Các mục tiêu việc thành lập Trung tâm là:  Đào tạo nâng cao ý thức cho giảng viên, sinh viên cộng đồng khởi nghiệp  Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm sản phẩm KH&CN từ nhà nghiên cứu sinh viên để tìm tiềm cho thương mại hóa  Thực tiền ươm tạo ươm tạo ý tưởng KH&CN, nâng cấp cải tiến sản phẩm/dịch vụ 72 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ trường đại học doanh nghiệp  Ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp non trẻ  Tạo việc làm phát triển kinh tế địa phương thành phố Hồ Chí Minh Vai trò Trường Đại học việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo Trong bối cảnh nay, hoạt động Trường đại học tách rời với xu hướng định hướng phát triển Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp phủ Vậy, Trường đại học đóng vai trò việc hỗ trợ khởi nghiệp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo? Và Trường Đại học Bách Khoa nên thực cơng việc điều kiện nay? Trọng định hướng phát triển hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo, Trường Đại học Bách Khoa định hướng phát triển Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ trở thành nơi kiến tạo hình thành phát triển doanh nghiệp đổi sáng tạo hàng đầu Việt Nam (hình 1) Để thực chiến lược cần thời gian, khả đổi sáng tạo, thực thi hợp tác Hình 1: Chiến lược phát triển họat động hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Trong giai đoạn đầu, nhà trường tập trung việc phát triển không gian làm việc, xây dựng hệ sinh thái để bước xây dựng đưa văn hóa doanh nghiệp, văn hóa khởi nghiệp vào trường Song song đó, nhà trường bước triển khai chương trình đạo, huấn luyện đổi sáng tạo khởi nghiệp, phát triển hoàn thiện chương trình tiền ươm tạo, ươm tạo, hậu ươm tạo Việc 73 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ hình thành quỹ khởi nghiệp Bách Khoa (BK seed) phòng thí nghiệm đổi sáng tạo mở nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng triển khai chương trình thương mại hóa sản phẩm Chương trình thương mại hóa sản phẩm thiết kế triển khai nhằm phát triển kết nghiên cứu khoa học nhà trường Trong tương lại, nhà trường đầu tư trọng điểm cho sản phẩm thương mại hóa thành cơng thơng qua quỹ đầu tư Bách Khoa (BK Venture) nhằm tạo công ty từ trường đại học Sự hình thành doanh nghiệp đổi sáng tạo mang tầm cỡ quốc tế (BK Enterprises) mong đợi phát triển từ cơng ty spin-off tốt chương trình Hoạt động đào tạo khởi nghiệp đổi sáng tạo Chương trình đào tạo giảng viên chuyên viên đổi sáng tạo khởi nghiệp: Cuối năm 2016, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM đơn vị xây dựng triển khải chương trình đào tạo giảng viên chuyên viênđổi sáng tạo khởi nghiệp nhằm tạo thêm nguồn nhân lực giảng dạy, đào tạo huấn luyện cho nhà trường, trường đại học nước, sở ban ngành, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Chương trình đào tạo xây dựng giảng dạy chuyên gia đổi sáng tạo chứng nhận Bộ Khoa học Cơng nghệ Chính phủ Phần Lan thông qua dự án “Đối tác Đổi Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, IPP” Hiện chương trình đào tạo chứng nhận cho 80 người giảng viên trường đại học (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, ĐH CNTT, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Văn Lang, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Trà Vinh, CĐ Sư phạm Huế), chuyên viên hỗ trợ khởi nghiệp sở ban ngành (Sở KHCN tỉnh Bình Định, Phú Yên), doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp Hiện nay, đội ngũ giảng viên chuyên viên đội ngũ nòng cốt để tiếp tục phát triển chương trình khởi nghiệp đổi sáng tạo đơn vị phụ trách Hiện tại, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM dự án IPP mời làm đối tác để chuyển giao chương trình đào tạo khởi nghiệp đổi sáng tạo Việt Nam Chương trình đào tạo đổi sáng tạo khởi nghiệp cho chương trình đào tạo thạc sĩ: Nhận thấy nhu cầu cấp thiết việc đào tạo cho sinh viên, học viên đổi sáng tạo khởi nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa đưa môn học vào đào tạo cho học viên cao học từ niên khóa 2017 Cho đến nay, nhà trường đào tạo cho lớp cao học với 250 học viên Chương trình đào tạo tạo nhiều chuyển biến cách học thực dự án học viên cao học Chương trình thu hút nhiều học viên tốt nghiệp từ trường quay lại học, nhiều học viên từ trường khác đến tham gia 74 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Chương trình đào tạo huấn luyện Khởi nghiệp tinh gọn: Đây chương trình thiết kế chuyên biệt nhằm huấn luyện cho công ty khởi nghiệp đổi sáng tạo áp dụng phương pháp khởi nghiệp tinh gọn vào trình phát triển nhằm giảm thiểu rủi ro phát triển nhanh Chương trình đào tạo cho 300 sáng lập viên (startup founder) công ty khởi nghiệp Hoạt động Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp từ kết nghiên cứu khoa học Hơn 30 dự án khởi nghiệp hỗ trợ trung tâm, có dự án tốt nghiệp phát triển thành công ty công nghệ thị trường tạo hàng trăm việc làm năm (bảng 1) Các công ty ươm tạo đa dạng, hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, điện điện tử, hóa dược, khí, lượng Các doanh nghiệp ươm tạo hỗ trợ văn phòng làm việc, đào kiến thức kỹ quản trị doanh nghiệp, huấn luyện cố vấn việc phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ tham gia chương trình, sách hỗ trợ khởi nghiệp nước Trong doanh nghiệp ươm tạo, 70% doanh nghiệp xuất phát từ cơng trình nghiên cứu từ trường đại học, phần lại doanh nghiệp khởi nghiệp từ cựu sinh viên doanh nghiệp công nghệ khác Bảng 1: Các doanh nghiệp tiêu biểu tốt nghiệp từ chương trình ươm tạo STT Công ty Công ty Cổ phần Thông Minh Ưu Việt (INEXT TECHNOLOGY) Sản phẩm / Lĩnh vực hoạt động - Đầu đọc card theo công nghệ RFID, - Card giao tiếp FXS/FXO cho hệ thống VoIP, - Hệ thống core, front office – online trading, hệ thống Gateway, hệ thống Call Center - Hệ thống chẩn đoán y tế online Cty TNHH Kỹ thuật - Tư vấn chuyển giao công nghệ Hóa Học Mơi lĩnh vực hóa dầu, sản xuất thực phẩm, dược trường Bách Khoa liệu, tái chế nhựa cao su phế thải (CENFOTECH) Công ty cổ phần Giải - Bộ đếm sản phẩm xuất nhập qua hệ thống Pháp Điều Khiển Việt băng tải - Hệ thống phần mềm quản lý Công ty TNHH Sản - Mỹ phẩm phẩm Thiên nhiên - Thực phẩm đồ uống Bách Khoa Công ty TNHH Sinh - Bộ Kit đo nhiễm mơi trường nước chất Hóa Mơi Trường Bình độc bị cấm thực phẩm Lan - Quan trắc môi trường Công ty TNHH Giải - Máy phát điện sức gió cơng suất vừa pháp kỹ thuật Indefol nhỏ 75 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM STT Cơng ty Cơng ty TNHH Tồn Cầu G-BUTTON BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sản phẩm / Lĩnh vực hoạt động - Các giải pháp kỹ thuật sử dụng công nghệ thiết kế 3D - Thương mại điện tử Tóm tắt Khởi nghiệp đổi sáng tạo động lực dẫn dắt phát triển kinh tế Việt Nam giới Trường Đại học Bách Khoa đứng trước hội thách thức lớn việc hội nhập, dẫn dắt kinh tế địa phương phát triển thông qua công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo Việc thực thi công tác đầu tư trọng điểm cho chương trình hỗ trợ khởi nghiệp khơng giúp nhà trường nâng cao hình ảnh, thương hiệu mà có tác động lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn liền việc đào tạo nghiên cứu vào việc phát triển kinh tế địa phương, khu vực giới Trường Đại học Bách Khoa với ưu đại học công nghệ đa ngành hàng đầu phía nam, hoạt động đào tạo khởi nghiệp đổi sáng tạo xem hoạt động trọng điểm nhằm tạo giá trị cho hệ sinh thái Chương trình đào tạo không nhằm phát triển công ty khởi nghiệp, mà khởi đầu trang bị tư duy, công cụ cho người học, đặc biệt hệ sinh viên, học viên cao học họ nhân tố đóng góp cho thành cơng hệ sinh thái bên nhà trường./ 76 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP - THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TT ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh thành lập từ tháng 6/2007, trở thành Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Đại Học Nông Lâm TPHCM (CTBI-NLU) vào tháng 8/2010 CTBI-NLU hoạt động với mục đích tuyển chọn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân phát triển thương mại hoá tất sản phẩm nghiên cứu khoa học, ươm tạo Doanh nghiệp từ góp phần cho phát triển Kinh tế- xã hội khu vực CTBI-NLU ưu tiên ươm tạo tất doanh nghiệp công nghệ thuộc lĩnh vực mạnh đào tạo nghiên cứu Trường Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Chế biến nông sản thực phẩm Cơ khí - tự động hóa phục vụ tất lĩnh vực CTBI-NLU hướng tới xây dựng cộng đồng động; cộng đồng bao gồm sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên nhiều lĩnh vực CTBI-NLU nơi để cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc khởi nghiệp CTBINLU thiết lập mạng lưới hiệu để kết nối sinh viên, nhà nghiên cứu với doanh nghiệp, nhà đầu tư Chức - nhiệm vụ Trung tâm tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo nội dung đăng ký quy định pháp luật hành Nhà nước, cụ thể: - Nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp, bảo quản, chế biến điện phục vụ nông nghiệp, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ thông tin - Sản xuất thử - thử nghiệm từ kết nghiên cứu - Dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ) - Hợp tác nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định Các hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo Các doanh nghiệp khởi lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ gia nhập Trung tâm nhận hỗ trợ thiết thực dịch vụ phát triển kinh doanh bao gồm: Cơ Sở Vật Chất - Hỗ trợ trang thiết bị văn phòng đáp ứng nhu cầu làm việc Marketing 77 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Tổ chức quảng bá phát triển thương hiệu qua nhiều hình thức khác o Tài - Tạo điều kiện tiếp cận thu hút nguồn tài o Quản Trị Doanh Nghiệp - Hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tư vấn cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp o Chuyển Giao Công Nghệ - Tư vấn cung cấp dịch vụ khảo sát, đánh giá, đăng ký bảo hộ chuyển giao công nghệ o Dịch Vụ Doanh Nghiệp - Tổ chức khóa tập huấn hội thảo/hội nghị để cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết cho tăng trưởng doanh nhân địa phương công ty - Cung cấp dịch vụ tư vấn lĩnh vực công nghệ cụ thể nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học công nghệ thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, v.v THUẬN LỢI KHI KHỞI NGHIỆP NGÀNH NÔNG NGHIỆP - Sản phẩm đa dạng - Giá bán nhiều sản phẩm không cao nên dễ thu hút người mua có mức lương thấp trung bình - Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ/”sạch” mặt hàng quan tâm - Hiện nay, người dân nước giới quan tâm an tòan vệ sinh thực phẩm Trường Đại học Nơng Lâm TPHCM nằm vị trí chiến lược TP HCM, trung tâm kinh tế nước, mua bán, trao đổi xuất nguyên liệu thực phẩm TP Hồ Chí Minh có nhiều dự án hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, chế biến lương thực thực phẩm - Hiện nay, có nhiều tập đòan, cơng ty quốc tế, nội địa quan tâm đến việc đầu tư hay mua nhượng quyền kết sáng tạo vào nông nghiệp - Giải nhiều công ăn việc làm cho khu vực nông thôn/sinh viên cần việc làm thêm - Có nhiều hội để hợp tác xin tài trợ từ tổ chức nước KHĨ KHĂN, TRỞ NGẠI KHI KHỞI NGHIỆP NGÀNH NƠNG NGHIỆP - Sự cạnh tranh doanh nghiệp khởi nghiệp cơng ty lớn có đầu tư nước 78 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Cần thời gian dài để thị trường chấp nhận sản phẩm khẳng định thương hiệu - Đối với mặt hàng chế biến lương thực thực phẩm, doanh nghiệp khởi nghiệp cần vốn đầu tư để xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm - Đối với mặt hàng sản xuất phân bón, thuốc thú y thủy sản, v.v.: cần vốn đầu tư để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chất lượng sản phẩm Bộ Nông nghiệp - Các nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp ngành nông nghiệp thường xuất thân từ ngành nông nghiệp nên chưa trọng đến marketing sản phẩm, đăng ký sở hữu thương hiệu, nhãn hàng hay quy trình sản xuất thời gian để đạt doanh số cao kéo dài hay dễ bị thương hiệu, tài sản trí tuệ./ 79 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 80 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 81 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết nối vùng về truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: càng làm sớm, hiệu quả càng cao, Kết nối vùng về truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: càng làm sớm, hiệu quả càng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay