NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU SO SÁNH HIỆU QUẢ HAI MÔ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP: CÁ LÓC + RAU XÀ LÁCH XOONG VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG + RAU XÀ LÁCH XOONG

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 13:43

QT6.2/KHCN1-BM17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ISO 9001 : 2008 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG AQUAPONICS: MƠ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP BỀN VỮNG VÀ AN TOÀN SINH HỌC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: SO SÁNH HIỆU QUẢ HAI MÔ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP: CÁ LĨC (Channa sp) + RAU XÀ LÁCH XOONG (Nasturtium officinale L.) VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP) + RAU XÀ LÁCH XOONG (Nasturtium officinale L.) Chủ nhiệm đề tài: ThS TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Chức danh: Phó Trƣởng Phòng Đơn vị: Phòng Đào tạo Sau Đại học Trà Vinh, ngày tháng năm 201… TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ISO 9001 : 2008 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG AQUAPONICS: MƠ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP BỀN VỮNG VÀ AN TOÀN SINH HỌC NGHIÊN CỨU CHUN SÂU: SO SÁNH HIỆU QUẢ HAI MƠ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP: CÁ LÓC (Channa sp) + RAU XÀ LÁCH XOONG (Nasturtium officinale L.) VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP) + RAU XÀ LÁCH XOONG (Nasturtium officinale L.) Xác nhận quan chủ quản Chủ nhiệm đề tài (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trần Thị Ngọc Bích Trà Vinh, ngày tháng năm 201… LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, phòng Khoa học Cơng nghệ, phòng Kế hoạch tài vụ, Khoa Nông nghiệp Thủy sản Trường Đại Học Trà Vinh hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô Bộ môn Thủy sản, quý Thầy Cô Anh Chị hội đồng phản biện đề tài đóng góp nhiều ý kiến hữu dụng giúp tác giả đưa đề tài tiến đến gần với nhu cầu thực tiễn cộng đồng: áp dụng mơ hình hộ gia đình vùng ven thị, đất canh tác,… Đặc biệt gởi lời cám ơn đến em Ngô Thị Diễm Hương, Hứa Thái Nguyên cựu sinh viên lớp DA11TS hỗ trợ tác giả thực q trình thực nghiệm, phân tích mẫu Xin chân thành cảm ơn! Trà Vinh, ngày …… tháng …… năm 2016 Trần Thị Ngọc Bích i TĨM TẮT Aquaponics: mơ hình thủy sản kết hợp bền vững an toàn sinh học – Nghiên cứu chuyên sâu: So sánh hiệu hai mơ hình thủy sản kết hợp: cá lóc (Channa sp) + rau xà lách xoong (Nasturtium officinale L) cá điêu hồng (Oreochromis sp) + rau xà lách xoong (Nasturtium officinale L) nhằm tiến đến mục tiêu: tiết kiệm diện tích, nguồn nước, tiết kiệm chi phí tạo sản phẩm an tồn cho người tiêu dùng, đồng thời mơ hình mơ hình xanh − – thân thiện với mơi trường Cá lóc cá điêu hồng ni ao với diện tích x 4m, mực nước 1,2m mật độ thả ni 70con/m2/lồi (khối lượng - gam/con) Thí nghiệm gồm nghiệm thức khác nhau: NT1 (cá lóc + rau xà lách xoong); NT2 (cá điêu hồng + rau xà lách xoong); NTĐC1 (cá lóc); NTĐC2 (cá điêu hồng), Nghiệm thức đối chứng 5: rau xà lách xoong trồng luống đất Mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần Sau 150 ngày,.khối lượng (trọng lượng) trung bình cá lóc cao gấp lần so với khối lượng cá điêu hồng Cá lóc đạt khối lượng trung bình 416,59±35,60 gram, cá điêu hồng đạt 114,52±39,67 gram Tỷ lệ sống cá lóc (99,76 %) cá điêu hồng (84,64%) ni mơ hình aquaponics cao so với cá lóc (71,40%) cá điêu hồng (63,37%) nuôi bể đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU SO SÁNH HIỆU QUẢ HAI MÔ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP: CÁ LÓC + RAU XÀ LÁCH XOONG VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG + RAU XÀ LÁCH XOONG, NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU SO SÁNH HIỆU QUẢ HAI MÔ HÌNH THỦY SẢN KẾT HỢP: CÁ LÓC + RAU XÀ LÁCH XOONG VÀ CÁ ĐIÊU HỒNG + RAU XÀ LÁCH XOONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay