bài tập học kỳ TTHS (8 điểm)

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 11:41

LỜI MỞ ĐẦU Xét xử sơ thẩm vụ án hình giai đoạn tố tụng hình Tòa án có thẩm quyền tiến hành xem xét, giải vụ án, án, định tố tụng theo quy định pháp luật Trong tố tụng hình sự, việc phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm Tòa án có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo tính đắn, khách quan hoạt động xét xử Điều nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị cáo người có liên quan Với tầm quan trọng vậy, việc nghiên cứu thẩm quyền xét xử sở thẩm vụ án hình Tòa án cần thiết Trong khuôn khổ tập lớn học kỳ, em xin chọn tìm hiểu đề tài: “Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” NỘI DUNG I Một số vấn đề chung thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Khái niệm thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình “Thẩm quyền xét xử” khái niệm quan trọng khoa học pháp lý tố tụng Việc nghiên cứu để đưa khái niệm khoa học, xác thẩm quyền xét xử Tòa án có ý nghĩa lớn việc phân định quyền hạn thụ lý giải vụ án cụ thể Tòa án cấp Theo từ điển Luật học, thẩm quyền xét xử hiểu “sự phân định thẩm quyền xét xử vụ án Tòa án với nhau” Trong tố tụng hình sự, thẩm quyền xét xử Tòa án theo nghĩa rộng bao gồm quyền xem xét quyền giải vụ án, án định khác định đình vụ án, định tạm đình vụ án… Theo đó, thẩm quyền Tòa án bao gồm hai yếu tố có liên quan chặt chẽ với thẩm quyền hình thức thẩm quyền nội dung Thẩm quyền hình thức quyền xem xét phạm vi xem xét (giới hạn xét xử) Tòa án Thẩm quyền nội dung quyền hạn giải quyết, định Tòa án vấn đề xem xét (1) Tuy nhiên, phạm vi đề tài này, em nghiên cứu thẩm quyền xét xử Tòa án hình thức giới hạn phạm vi thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án cấp sơ thẩm Theo đó: “Thẩm quyền xét xử sơ thẩm quyền mà pháp luật quy định cho phép Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án hình vào tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội; đối tượng phạm tội; nơi thực tội phạm nơi khác theo quy định pháp luật” (2) Các quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Việc quy định thẩm quyền xét xử Tòa án cần phải dựa vào sau: (3) - Đường lối, sách Đảng; - Nguyên tắc luật tố tụng hình sự; - Tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội; - Tính chất nghiêm trọng, phức tạp tội phạm; Xem: Nguyễn Đức Mai, Về thẩm quyền Tòa án cấp phúc thẩm, Tạp chí Tòa án nhân dân, số năm 1993, tr Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 346 Xem: Nguyễn Văn Huyên, Luận án tiến sĩ Luật học, Hà Nội 2002, tr 22-36 - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ Thẩm phán Điều tra viên, Kiểm sát viên; - Biên chế sở vật chất; - Tình hình tội phạm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm Các loại thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Theo luật tố tụng hình Việt Nam, thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án phân định thành loại thẩm quyền sau: Thẩm quyền xét xử theo việc: phân định thẩm quyền xét xử vào tính chất nghiêm trọng, phức tạp tội phạm vụ án để quy định thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện, TAQS khu vực với TAND cấp tỉnh, TAQS cấp quân khu Theo đó, tội phạm nghiêm trọng, vụ án phức tạp đòi hỏi quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải có lực cao Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ: cách phân định dựa vào yếu tố lãnh thổ địa điểm tội phạm xảy ra, không gian tội phạm thực hiện, nơi kết thúc việc điều tra vụ án để quy định thẩm quyền xét xử cho Tòa án khác Căn để xác định thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ khơng gian thực tội phạm thực hành vi tố tụng Theo khoản Điều 171 BLTTHS năm 2003: “Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình Tòa án nơi tội phạm thực Trong trường hợp tội phạm thực nhiều nơi khác không xác định nơi thực tội phạm Tòa án có thẩm quyền xét xử Tòa án nơi kết thúc việc điều tra” Thẩm quyền xét xử theo đối tượng: cách phân định dựa vào người thực tội phạm số trường hợp cụ thể dựa vào việc tội phạm gây thiệt hại đến chủ thể thiệt hại cho lĩnh vực đời sống xã hội để quy định thẩm quyền xét xử TAND TAQS, TAQS cấp với Việc phân định thẩm quyền xét xử theo đối tượng giúp cho quan tư pháp thuận lợi công tác điều tra, truy tố, xét xử việc giải vụ án liên quan đến quân đội TAND xét xử gặp nhiều khó khăn liên quan đến lĩnh vực chuyên môn quân sự… Ý nghĩa việc phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Giai đoạn xét xử sơ thẩm giai đoạn xét xử có ý nghĩa quan trọng trình xét xử vụ án Bởi vì, phạm vi xét xử sơ thẩm rộng, toàn nội dung vụ án xem xét giai đoạn này, khác với cấp phúc thẩm xem xét vụ án theo nội dung kháng cáo, kháng nghị Do đó, việc xác định đắn thẩm quyền xét xử sơ thẩm ý nghĩa mặt pháp lý mà có ý nghĩa sâu sắc mặt trị, xã hội Thứ nhất, phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm đảm bảo quyền tự dân chủ công dân Thứ hai, việc phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Thứ ba, việc phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm có ý nghĩa quan trọng việc tổ chức hệ thống quan tiến hành tố tụng để thực hoạt động tố tụng nhằm giải vụ án khách quan, toàn diện đầy đủ Thứ tư, việc phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm sở cho việc xác định thẩm quyền xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm sở để tổ chức máy quan tư pháp Thứ năm, việc phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm bảo đảm tính tiết kiệm hiệu hoạt động tố tụng II Quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình theo pháp luật hành Thẩm quyền xét xử theo việc Thẩm quyền xét xử theo việc phân định thẩm quyền xét xử Tòa án cấp với vào tính chất tội phạm 1.1 Thẩm quyền TAND cấp huyện TAQS khu vực Nếu thẩm quyền TAND cấp huyện TAQS khu vực quy định hợp lý, chặt chẽ phần lớn tội phạm xảy xử lý kịp thời, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe góp phần bảo vệ trật tự xã hội Thực tiễn xét xử vụ án hình nước ta cho thấy, thẩm quyền TAND cấp huyện TAQS khu vực ngày mở rộng cách hợp lý Trước năm 1960, TAND cấp huyện cấp tương đương xử vi cảnh Sauk hi có Luật tổ chức TAND ban hành ngày 14/7/1960, TAND cấp huyện phân xử việc hình khơng phải mở phiên tòa Thẩm quyền TAND cấp huyện theo quy định có tác dụng tốt, nhiều vụ án xét xử nhanh chóng, có tác dụng giáo dục quần chúng, phục vụ kịp thời sách lớn Đảng Nhà nước địa phương Tuy nhiên, so với năm trước diễn biến tình hình tội phạm ngày phức tạp hơn, quy định pháp luật khơng phù hợp đòi hỏi thẩm quyền TAND cấp huyện cần kiện tồn Vì thế, Pháp lệnh ngày 23/6/1961 quy định cụ thể tổ chức TANDTC TAND địa phương quy định thẩm quyền TAND địa phương sau: “TAND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện đơn vị hành tương đương có thẩm quyền…sơ thẩm vụ án hình phạt từ hai năm tù trở xuống” (điểm d Điều 12) Thực thẩm quyền TAND cấp huyện theo quy định đảm bảo việc trấn áp trừng trị kịp thời kẻ phạm tội, đồng thời giảm bớt số vụ án phải đưa lên xét xử TAND cấp tỉnh, giao thơng liên lạc thời gian khó khăn Cách thức phân định thẩm quyền tồn đến năm 1981, sau Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật tổ chức TAND ngày 04/7/1981 Điều 36 Luật quy định: “Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm vụ án hình trừ loại việc sau đây: Những tội xâm phạm an ninh quốc gia; Những tội phạm hình khác có tính chất nghiêm trọng, phức tạp gây hậu lớn” Tiếp sau đó, BLTTHS Nhà nước ta Quốc hội thông qua ngày 28/6/1988, thẩm quyền xét xử Tòa án cấp huyện thay đổi quy định rõ ràng so với Luật tổ chức TAND năm 1981 Theo quy định khoản Điều 145 BLTTHS năm 1988 TAND cấp huyện TAQS khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm tội phạm mà BLHS quy định hình phạt từ bảy năm tù trở xuống, trừ tội sau: a Các tội xâm phạm an ninh quốc gia b Các tội quy định Điều 95, 96, khoản Điều 172 điều 222, 223, 263, 293, 294, 295, 296 BLHS Mức hình phạt năm tù trở xuống mức hình phạt luật định, mức quy định khung I khung II Do đó, BLHS quy định mức cao khung hình phạt năm tù Tòa án cấp huyện khơng có thẩm quyền xét xử dù hình phạt thực tế tun từ năm tù trở xuống Quy định xác định thẩm quyền Tòa án cấp huyện cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với quy định BLHS Qua gần 15 năm thực quy định Điều 145 BLTTHS năm 1988 thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện mang lại kết định, song thực tiễn cho thấy số vụ án mà TAND cấp tỉnh phải xét xử sơ thẩm ngày nhiều Do vậy, BLTTHS năm 2003 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 lần lại mở rộng thẩm quyền xét xử sơ thẩm Tòa án cấp huyện Cụ thể, khoản Điều 170 BLTTHS năm 2003 quy định: “TAND cấp huyện TAQS khu vực xét xử sở thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng, trừ tội phạm sau đây: a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia b) Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người tội phạm chiến tranh; c) Các tội quy định Điều 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 22, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322 323 BLHS” Theo quy định trên, TAND cấp huyện TAQS khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm tội phạm mà BLHS quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ tội quy định điểm a, b, c khoản Điều 170 BLTTHS năm 2003 Tuy nhiên, trình độ, lực chun mơn, điều kiện sở vật chất, biên chế quan điều tra, VKS Tòa án số huyện chưa đảm bảo yêu cầu, cần tiếp tục bổ sung, kiện tồn đáp ứng u cầu đặt để thực quy định BLTTHS việc mở rộng thẩm quyền Tòa án cấp huyện theo tinh thần Nghị số 24/2003/QH11 việc thi hành BLTTHS năm 2003 mục rõ: “Kể từ ngày BLTTHS có hiệu lực, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, TAQS khu vực có đủ điều kiện thực giao thẩm quyền xét xử quy định khoản Điều 170 BLTTHS Những TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, TAQS khu vực chưa đủ điều kiện thực thực thẩm quyền xét xử sở thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định điểm a, b c khoản Điều 170 BLTTHS năm 2003, chậm đến ngày 01/7/2009, tất TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, TAQS khu vực thực thống thẩm quyền xét xử quy định khoản Điều 170 BLTTHS” Như vậy, thẩm quyền Tòa án cấp huyện theo quy định Điều 170 BLTTHS năm 2003 mở rộng so với quy định Điều 145 BLTTHS năm 1988 Đây chủ trương mới, kịp thời Đảng Nhà nước ta nhằm chun mơn hóa hoạt động cấp Tòa án có ý nghĩa chiến lược trình cải cách tư pháp 1.2 Thẩm quyền TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu Hiện nay, thẩm quyền TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu quy định khoản Điều 170 BLTTHS năm 2003 Theo đó: “TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm khơng thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện TAQS khu vực vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp mà lấy lên để xét xử” Như vậy, TAND cấp tỉnh cà TAQS cấp quân khu có thẩm quyền xét xử sơ thẩm hai hoại việc sau: Những vụ án hình tội phạm khơng thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện TAQS khu vực; Những vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp mà lấy lên để xét xử Quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu quy định BLTTHS hành không thay đổi so với quy định BLTTHS năm 1988 Tuy nhiên, BLTTHS không quy định cụ thể vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp huyện Tòa án cấp tỉnh lấy lên để xét xử Do đó, Chánh án Tòa án, Viện trưởng VKS Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh cần vào khả thực tế Thẩm phán, Kiểm sát viên Điều tra viên cấp huyện mà xác định loại vụ án cần lấy lên để điều tra, truy tố xét xử cấp tỉnh Cơ quan điều tra, VKS Tòa án cấp tỉnh cần lấy lên để điều tra, truy tố xét xử vụ án sau: Vụ án phức tạp (có nhiều tình tiết khó đánh giá thống tính chất vụ án liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành); Vụ án mà bị cáo Thẩm phán, Kiểm sát viên, sĩ quan Công an, cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, người có chức sắc tơn giáo có uy tín cao dân tộc người (4) Đây trường hợp quy định Thông tư số 02/TTLN ngày 12/01/1989 TANDTC – VKSNDTC – BTP – BNV hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS năm 1988 Văn hết hiệu lực pháp luật chưa có văn thay hướng dẫn vấn đề nên thực tế áp dụng quy định Xem: Thông tư số 02/TTLN ngày 12/01/1989 TANDTC – VKSNDTC – BTP – BNV hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS năm 1988 Thẩm quyền xét xử theo đối tượng Thẩm quyền xét xử theo đối tượng phân định thẩm quyền xét xử TAND TAQS vào đối tượng phạm tội BLTTHS năm 2003 khơng có điều luật quy định loại thẩm quyền này, mà thẩm quyền xét xử theo đối tượng phân định gián tiếp qua quy định thẩm quyền xét xử TAQS Pháp lệnh tổ chức TAQS Điều Pháp lệnh tổ chức TAQS năm 2002 quy định: “Các TAQS có thẩm quyền xét xử vụ án hình mà bị cáo là: Quân nhân ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ phối thuộc với Quân đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu người trưng tập làm nhiệm vụ quân đơn vị quân đội trực tiếp quản lý; Những người không thuộc đối tượng quy định khoản Điều mà phạm tội có liên quan đến bí mật quân gây thiệt hại cho quân đội” Điều hướng dẫn cụ thể Thông tư liên tịch số 01/2005 TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an ngày 18/4/2005 Bí mật quân bí mật quân đội, bí mật an ninh quốc phòng xác định bí mật quân quy định văn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Gây thiệt hại cho quân đội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm người quy định khoản Điều Pháp lệnh tổ chức TAQS tài sản người quân đội cấp phát để thực nhiệm vụ quân sự, gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín quân đội Tài sản quân đội tài sản quân đội quản lý, sử dụng, kể trường hợp quân đội giao tài sản cho dân quân, tự vệ người khác quản lý, sử dụng để chiến đấu phục vụ quân đội Các trường hợp phạm tội khu vực có bảo vệ quân đội, khu vực cấm, khu vực bảo vệ cơng trình quan trọng an ninh quốc phòng quân đội quản lý coi gây thiệt hại cho quân đội (5) Pháp lệnh tổ chức TAQS quy định: Quân nhân ngũ phạm tội quân đội xã hội thuộc thẩm quyền TAQS Trường hợp vụ có bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử TAQS, vừa có bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử TAND TAQS xét xử tồn vụ án Nếu tách để xét xử riêng TAQS TAND xét xử bị cáo thuộc thẩm quyền Những người khơng phục vụ quân đội mà phát tội phạm họ thực thời gian phục vụ quân đội; người bị phát phạm tội trước nhập ngũ thuộc thẩm quyền xét xử TAQS tội phạm liên quan đến bí mật quân gây thiệt hại cho quân đội Những tội phạm khác TAND xét xử (6) Thẩm quyền xét xử thường dân phạm tội có liên quan đến bí mật quân gây thiệt hại cho quân đội xác định tùy trường hợp cụ thể Nếu vụ án có Xem: Thơng tư liên tịch số 01/2005 TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ngày 18/4/2005 Xem: Các Điều 4,5 Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân năm 2002 tình tiết cần điều tra liên quan đến bí mật quốc phòng địa điểm, thiết bị, kế hoạch quân sự,…thì TAQS xét xử Những việc phạm tội khác, TAQS chuyển cho TAND Nếu có tranh chấp thẩm quyền TAQS TAND Chánh án TANDTC xem xét định Như vậy, thấy, TAND có thẩm quyền rộng hơn, xét xử hầu hết đối tượng phạm tội, trừ đối tượng thuộc thẩm quyền xét xử TAQS quy định Pháp lệnh tổ chức TAQS năm 2002 Đồng thời, thẩm quyền xét xử TAQS có phân biệt thẩm quyền theo đối tượng Theo quy định Điều 26, Điều 29 Pháp lệnh tổ chức TAQS thẩm quyền xét xử sơ thẩm củ TAQS cấp quân khu khu vực thì: vụ án mà bị cáo phạm tội có cấp bậc từ thượng tá trở lên, có chức vụ từ sư đoàn trưởng tương đương trở lên thuộc thẩm quyền xét xử TAQS cấp quân khu mà không phụ thuộc vào tội phạm thuộc loại nào: nghiêm trọng, nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Các vụ án lại thuộc thẩm quyền xét xử TAQS khu vực Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ 3.1 Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ TAND Thẩm quyền theo lãnh thổ phân định thẩm quyền xét xử vào nơi tội phạm thực nơi kết thúc điều tra Thơng thường, vụ án hình đươc xét xử Tòa án noi tội phạm thực Trong trường hợp tội phạm thực nhiều nơi khác không xác định nơi thực tội phạm Tòa án có thẩm quyền xét xử Tòa án nơi kết thúc việc điều tra (7) Trường hợp bị cáo phạm tội nước ngồi thẩm quyền xét xử TAND xác định theo khoản Điều 171 BLTTHS năm 2003: “Bị cáo phạm tội nước ngồi xét xử Việt Nam TAND cấp tỉnh nơi cư trú cuối bị cáo nước xét xử Nếu không xác định nơi cư trú cuối nước bị cáo tùy trường hợp, Chánh án TANDTC định giao cho TAND thành phố Hà Nội TAND thành phố Hồ Chí Minh xét xử” Như vậy, vụ án tội phạm xảy nước bị đưa nước xét xử thuộc thẩm quyền Tòa án cấp tỉnh mà khơng phụ thuộc vào loại tội phạm thực Bởi vì, Tòa án cấp tỉnh có đủ điều kiện đảm bảo cho hoạt động tố tụng nước ngoài, quan hệ với quan tố tụng nước ủy thác hoạt động tư pháp, tương trợ hoạt động tư pháp, dẫn độ tội phạm… Việc quy định thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án nơi tội phạm thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quan tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng Các quan tiến hành tố tụng tiết kiệm nhiều thời gian việc tiến hành hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng người liên quan vụ án Mặt khác, việc xử lý vụ án nơi tội phạm thực Xem: Khoản Điều 171 BLTTHS năm 2003 đảm bảo tốt có mặt người tham gia tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử Tuy nhiên, thực tế có trường hợp khơng thể xác định nơi tội phạm thực thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án nơi kết thúc việc điều tra Đối với tội phạm xảy tàu bay tàu biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động khơng phận ngồi lãnh hải Việt Nam, Điều 172 BLTTHS quy định: “Những tội phạm xảy tàu bay tàu biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động ngồi khơng phận lãnh hải Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án Việt Nam, nơi có sân bay bến cảng trở nơi tàu bay, tàu biển đăng ký” Theo quy định pháp luật quốc tế tàu bay, tàu biển mang quốc tịch quốc gia nào, dù hoạt động ngồi khơng phận lãnh hải quốc gia coi phận lãnh thổ quốc gia mà mang quốc tịch Do vậy, tội phạm xảy tàu bay, tàu biển Việt Nam rời khỏi không phận lãnh hải Việt Nam tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án Việt Nam Tòa án có thẩm quyền xét xử Tòa án nơi có sân bay, bến cảng mà tàu bay, tàu biển trở nước Tòa án nơi tàu bay, tàu biển đăng ký Tùy vào tội phạm loại tội phạm để xác định cấp Tòa án xét xử Tòa án cấp huyện hay cấp tỉnh 3.2 Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ TAQS Đối với vụ án thuộc thẩm quyền TAQS ngồi ngun tắc định BLTTHS năm 2003 nêu trên, việc xác định thẩm quyền xét xử phải vào thơng tư liên tịch số 01/2005 ngày 18/4/2005 TANDTC – VKSNDTC – BQP – BCA hướng dẫn thẩm quyền xét xử TAQS Mục II thông tư quy định thẩm quyền TAQS theo lãnh thổ sau: “Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ quy định Điều 171 BLTTHS TAQS thực sau: Vụ án thuộc thẩm quyền xét xử TAQS cấp xảy địa bàn có TAQS cấp TAQS cấp xét xử Việc phân định địa bàn Quân đội để xác định thẩm quyền xét xử TAQS Bộ Quốc phòng quy định cụ thể Trong trường hợp người phạm tội thuộc đơn vị quân chủng tổ chức tương đương có tổ chức TAQS, vụ án TAQS quân chủng tổ chức tương đương xét xử, không phụ thuộc vào nơi thực tội phạm Trong trường hợp người phạm tội người theo quy định khoản Điều Pháp lệnh mà tội phạm họ gây thiệt hại trực tiếp cho quân chủng tổ chức tương đương, vụ án TAQS quân chủng tổ chức tương đương xét xử Trong trường hợp không xác định nơi thực tội phạm trường hợp có nhiều TAQS khác có thẩm quyền xét xử vụ án vụ án có nhiều người phạm tội thuộc nhiều đơn vị khác người phạm tội thực tội phạm nhiều nơi, VKS quân truy tố bị can trước TAQS TAQS xét xử vụ án Trường hợp bị cáo quân nhân phạm tội nước ngồi xét xử Việt Nam TAQS quân khu, quân chủng tương đương xét xử theo định Chánh án TAQS trung ương” Theo hướng dẫn thơng tư vụ án thuộc thẩm quyền xét xử TAQS khu vực thuộc quân khu thực theo quy định Điều 171 BLTTHS thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ Còn vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án Quân chủng hải quân TAQS khu vực Qn chủng hải qn khơng áp dụng ngun tắc lãnh thổ Các Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án xảy đơn vị quân chủng, vụ án mà bị cáo người quân chủng quản lý người khác phạm tội liên quan đến bí mật quân sự, gây thiệt hại cho đơn vị thuộc quân chủng hải qn Hướng dẫn khơng hồn tồn phù hợp với nguyên tắc thẩm quyền theo lãnh thổ BLTTHS Tuy nhiên, hướng dẫn xuất phát từ chất chức năng, nhiệm vụ việc tồn TAQS, bất cập hướng dẫn xuất phát từ mâu thuẫn luật TTHS pháp luật tổ chức hệ thống quan tư pháp quân đội Những quy định khác liên quan đến thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình 4.1 Thẩm quyền chuyển vụ án Điều 174 BLTTHS năm 2003 quy định: “Khi thấy vụ án không thuộc thẩm quyền Tòa án chuyển vụ án cho Tòa án có thẩm quyền xét xử Việc chuyển vụ án cho Tòa án ngồi phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phạm vi quân khu Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân cấp quân khu định Chỉ chuyển vụ án cho Tòa án khác vụ án chưa xét xử Trong trường hợp này, việc chuyển vụ án Chánh án Tòa án định Nếu vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án quân Tòa án cấp vụ án đưa xét xử phải chuyển cho Tòa án có thẩm quyền Trong trường hợp này, việc chuyển vụ án Hội đồng xét xử định Trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày định chuyển vụ án, Tòa án phải thơng báo cho Viện kiểm sát cấp, báo cho bị cáo người có liên quan vụ án.” Nếu Tòa án xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử theo dấu hiệu lãnh thổ chuyển vụ án cho Tòa án khác có thẩm quyền xét xử vụ án trước vụ án xét xử Việc chuyển vụ án cho Tòa án phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phạm vi quân khu Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân cấp khu vực định Việc chuyển vụ án cho Tòa án phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngồi phạm vi qn khu Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án quân cấp qn khu định Nói chung, Tòa án quyền chuyển vụ án cho Tòa án có thẩm quyền vụ án chưa xét xử Trong trường hợp này, việc chuyển vụ án Chánh án Tòa án định Nếu vụ án thuộc thẩm quyền xét xử TAQS Tòa án cấp dù vụ án đưa xét xử phải chuyển cho Tòa án có thẩm quyền Trường hợp việc chuyển vụ án Hội đồng xét xử định Như việc thực thẩm quyền xét xử theo đối tượng thẩm quyền xét xử theo việc quan trọng phải đảm bảo 4.2 Giải việc tranh chấp thẩm quyền xét xử Do đa dạng tình thực tế nên có quy định pháp luật phân định thẩm quyền xét xử tương đối rõ ràng tồn tượng tranh chấp thẩm quyền xét xử Tòa án cấp, hai hệ thống Tòa án nhân dân Tòa án quân Để tháo gỡ vấn đề pháp luật tố tụng hình xây dựng chế giải tranh chấp thẩm quyền xét xử quy định Điều 175 BLTTHS 2003: “1 Việc giải tranh chấp thẩm quyền xét xử Chánh án Tòa án cấp trực tiếp định Việc giải tranh chấp thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi kết thúc việc điều tra định Việc giải tranh chấp thẩm quyền xét xử Toà án nhân dân Tòa án quân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định.” Khoản Điều 175 giải tình trạng tranh chấp thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh định tranh chấp thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện trực thuộc tỉnh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định tranh chấp thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tương tự, Chánh án Tòa án quân cấp quân khu giải tranh chấp thẩm quyền Tòa án quân cấp khu vực Chánh án Tòa án quân trung ương giải tranh chấp thẩm quyền Tòa án quân cấp quân khu Khoản Điều 175 quy định cho trường hợp tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Lúc này, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi kết thúc việc điều tra người có thẩm quyền giải tranh chấp nói Trong trường hợp có tranh chấp thẩm quyền hai hệ thống TAND TAQS thẩm quyền giải tranh chấp thuộc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Quy định pháp luật bao quát hết loại tranh chấp thẩm quyền xét xử xảy thực tế Tương ứng với loại tranh chấp biện pháp giải cụ thể Tuy nhiên cần phải vận dụng linh hoạt quy định pháp luật trường hợp để việc giải tranh chấp thẩm quyền xét xử đạt hiệu III Thực tiễn thực thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án số kiến nghị 10 Thực tiễn thực thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình 1.1 Những kết đạt Thứ nhất, số lượng vụ án Tòa án cấp huyện giải thụ lý tăng lên, chất lượng xét xử ngày nâng cao So với BLTTHS năm 1988, BLTTHS năm 2003 quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho TAND cấp huyện, từ chỗ xét xử sơ thẩm vụ án hình có mức cao khung hìnhphạt quy định BLHS đến năm tù lên mức cao khung hình phạt đến 15 năm tù Việc tăng thẩm quyền xét xử sơ thẩm Toà án cấp huyện bước thay đổi lớn có ý nghĩa đột phá tiến trình cải cách tư pháp Theo kết tổng kết TANDTC số lượng vụ án hình xét xử sơ thẩm thống kê qua năm sau: năm 2007 60483 vụ; năm 2008 63040 vụ; năm 2009 65462 vụ; năm 2010 55221 vụ năm 2011 60925 vụ (8) Các Tòa án cấp huyện sau tăng thẩm quyền cố gắng để đưa vụ án xét xử thời hạn luật định Cùng với quan tâm, đạo, giúp đỡ cấp ủy, quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ quan tiến hành tố tụng, chất lượng xét xử sơ thẩm Tòa cấp huyện đảm bảo tính xác, nghiêm minh Một số Tòa án có tỉ lệ án, định giải vụ án hình bị sửa, hủy giảm nhiều so với trước tăng thẩm quyền Nhiều Tòa án quan tâm, tổ chức tốt việc xét xử lưu động địa phương nơi xảy tội phạm, có vụ án theo thẩm quyền mới, thơng qua nâng cao ý thức pháp luật tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm quần chúng nhân dân Thứ hai, lượng án tồn đọng Tòa án cấp sơ thẩm (kể cấp huyện cấp tỉnh) nhìn chung có xu hướng giảm dần, không thật ổn định Theo thống kê chung Tòa án cấp sơ thẩm, năm 2006 lượng án tồn đọng chiếm 2.40% số vụ thụ lý, giảm hẳn so với năm trước Năm 2007, toàn ngành thụ lý 61813 vụ án theo thủ tục sơ thẩm, xét xử 60483 vụ, số vụ tồn 1330 vụ, 2.15% giảm 0.25% so với năm 2006, lượng án tồn đọng Tòa án cấp huyện năm 2007 969 vụ, 1.93% số vụ án thụ lý…Cùng với đó, Tòa án giải xong số lượng lớn án hạn năm trước, công tác xét xử đảm bảo, khơng có vụ án kết tội oan người vơ tội, khơng có án sai lầm gây hậu nghiêm trọng (9) Thứ ba, số lượng, trình độ đội ngũ cán sở vật chất Tòa án cấp cải thiện đáng kể Trong năm qua, tổ chức máy đội ngũ cán Tòa án cấp củng cố, kiện toàn bổ sung, đảm bảo u cầu cơng tác, đặc biệt Tòa án cấp Xem: Đỗ Thương Trà, Khóa luận tốt nghiệp, Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án, Hà Nội, 2012 Xem: Đỗ Thương Trà, Khóa luận tốt nghiệp, Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án, Hà Nội, 2012 11 huyện tăng thẩm quyền xét xử; công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, tạo nguồn thẩm phán có nhiều tiến khắc phục tình trạng thiếu cán lãnh đạo Tòa án địa phương, bước bảo đảm biên chế thẩm phán, cán cơng chức ngành Tòa án Cơng tác ln chuyển, biệt phái cán toàn ngành quan tâm thực có hiệu Ngành Tòa án quan tâm thường xuyên tổ chức lớp đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn văn pháp luật cho cán bộ, công chức Tòa án đội ngũ Hội thẩm nhân dân, đồng thời cử nhiều cán theo học lớp sau đại học, lý luận trị, ngoại ngữ…Ngồi ra, Tòa án cấp huyện cải thiện nhiều sở vật chất, tự phòng xét xử, điều kiện, phương tiện lại đươc nâng cao Nhà nước cấp kinh phí để Tòa án cấp huyện tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở, mua săm thiết bị mới…để đảm bảo cho hoạt động Tòa án diễn thuân lợi đạt kết cao Thứ tư, việc xét xử sơ thẩm TAQS đạt kết đáng kể Công tác xét xử TAQS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chất lượng xét xử giữ vững, bảo đảm xét xử người, tội, khơng kết án oan người vơ tội, khơng có án bị hủy, số án bị sửa chiếm tỉ lệ thấp, chủ yếu nguyên nhân khách quan; vụ án đưa xét xử kịp thời, thời hạn luật định… 1.2 Những hạn chế, vướng mắc Thứ nhất, BLTTHS năm 2003 hạn chế nhiều trường hợp vụ án hình tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng mà Tòa án cấp huyện khơng xét xử điểm c khoản Điều 170 (21 tội cụ thể) Quy định phù hợp với trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán thời ký trước BLTTHS năm 2003 ban hành Còn nay, sở vật chất trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán quan tiến hành tố tụng cấp huyện khắc phục, lực thực tế cán nâng cao nhiều Do đó, việc quy định tội phạm khơng thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm TAND huyện TAQS khu vực điểm c khoản Điều 170 BLTTHS không hợp lý Thứ hai, thẩm quyền xét xử sơ thẩm TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu Việc quy định TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu lấy vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp lên để xét xử chưa phù hợp BLTTHS khơng quy định trường hợp TAND cấp tỉnh lấy vụ án thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện lên để xét xử Trước đây, thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 12/01/1989 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS năm 1988 có hướng dẫn trường hợp TAND cấp tỉnh phép lấy vụ án thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện lên để xét xử Tuy nhiên, văn hết hiệu lực chưa có văn hướng dẫn vấn đề Nếu quy định cách chung chung dễ dẫn đến tùy tiện áp dụng thực tế gây khó khăn cho việc giải vụ án chuyển vụ án từ cấp lên phải làm lại cáo trạng truy tố VKS cấp khơng thể ủy nhiệm cho VKS cấp thực hành quyền công tố 12 kiểm sát xét xử được, đó, hồ sơ vụ án phải chuyển qua lại nhiều lần làm lãng phí thời gian Thứ ba, đoạn khoản Điều 171 BLTTHS năm 2003 có quy định: trường hợp bị cáo phạm tội nước bị đưa nước xét xử, thuộc thẩm quyền xét xử TAQS TAQS cấp quân khu trở lên xét xử theo định Chánh án TAQS trung ương Quy định chưa xác Bởi lẽ, theo quy định BLTTHS, khơng có cấp TAQS cao TAQS cấp quân khu có thẩm quyền xét xử sơ thẩm cả, từ năm 2000 Quốc hội bỏ quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm Tòa hình TANDTC TAQS trung ương Thứ tư, BLTTHS hành quy định: tội phạm xảy tàu bay, tàu biển rời khỏi sân bay, bến cảng Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nơi có sân bay, bến cảng mà tàu bay, tàu biển trở nước Tòa án nơi tàu bay, tàu biển đăng ký Quy định dễ dẫn đến việc tranh chấp đùn đẩy lẫn Tòa án nói Mặt khác, việc quy định Tòa án nơi đăng ký tàu bay, tàu biển có thẩm quyền xét xử chắn gây khó khăn cho việc điều tra, thu nhập chứng thực tế có tội phạm xảy tàu bay, tàu biển mà người phạm tội bị bắt tang hay khẩn cấp tàu bay, tàu biển trở sân bay, bến cảng nước, khơng có thẩm quyền điều tra vụ án nên người huy tàu bay, tàu biển phải giao người bị bắt cho quan điều tra có thẩm quyền, quan điều tra sở tại, thực chất hoạt động điều tra ban đầu lập biên phạm tội tang, biên nhận người bị bắt, nhận bàn giao vật chứng (nếu có) thực quan điều tra nhận người bị bắt Thứ năm, số lượng đội ngũ cán số Tòa án cấp huyện thiếu, trình độ Thẩm phán so với nhu cầu công tác, địa phương lại khơng có nguồn cán để tuyển dụng, bổ nhiệm làm cho việc bổ sung cán bộ, Thẩm phán đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc định Thứ sáu, kinh phí cấp cho ngành Tòa án hàng năm nói chung thấp, đặc biệt TAND cấp huyện lại cấp nguồn kinh phí hạn hẹp nê gặp phải khơng khó khăn việc tổ chức hoạt động xét xử, việc tổ chức phiên tòa lưu động Chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức ngành Tòa án chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất cơng việc nên đời sống cán bộ, cơng chức ngành Tòa án, cấp huyện gặp nhiều khó khăn Một số kiến nghị Thứ nhất, tội phạm quy định điểm c khoản Điều 170 BLTTHS nên quy định Tòa án cấp huyện khơng xét xử số tội phạm quy định số điều luật thay 21 điều luật nay, cụ thể điều: Điều 172 Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay; Điều 217 Tội cản trở giao thông đường không; Điều 218 Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường khơng khơng đảm 13 bảo an tồn; Điều 219 Tội điều động giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường không; Điều 221 Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy; Điều 222 Tội điều khiển tàu bay vi phạm quy định hàng khơng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 223 Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm quy định hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 263 Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội mua bán, chiếm đoạt tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Những tội phạm lại Tòa án cấp huyện có khả xét xử Thứ hai, thẩm quyền xét xử sơ thẩm TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu Nên bỏ quy định việc TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu láy vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp lên để xét xử bổ sung vào điểm c khoản Điều 170 BLTTHS số trường hợp vụ án hình mà tội phạm số đối tượng định thực không thuộc thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện, để khởi tố vụ án, khởi tố bị can giao cho quan điều tra cấp tỉnh điều tra từ đầu, đảm bảo thống thẩm quyền quan tiến hành tố tụng, tránh trường hợp sau truy tố Tòa án cấp huyện, vụ án bị lấy lên Tòa án cấp xét xử Đối với vụ án hình mà tội phạm đối tượng Thẩm phán Tòa án cấp, Kiểm sát viên VKS cấp, cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, người nước ngồi, người có chức sắc cao tơn giáo, có uy tín cao dân tộc người thực hiện, để đảm bảo việc giải vụ án khách quan, với mơ hình tổ chức Tòa án theo nguyên tắc hành – lãnh thổ không thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án cấp huyện Tuy nhiên, thời gian tới, tổ chức lại hệ thống Tòa án theo cấp xét xử thẩm quyền xét xử tinh thần cải cách tư pháp với mơ hình Tòa án sơ thẩm khu vực không lệ thuộc vào đơn vị hành nay, đối tượng nói giao cho Tòa án xét xử đảm bảo việc xét xử khách quan Ngoài ra, sửa đổi BLTTHS, cần đưa quy định Điều Pháp lệnh tổ chức TAQS hành thẩm quyền xét xử chung TAQS vào BLTTHS Có tăng cường hiệu lực tạo sở pháp lý thống cho việc thực thẩm quyền xét xử không quan pháp luật quân đội mà quân đội, tránh vi phạm tranh chấp thẩm quyền khơng cần thiết Từ phận tích trên, nhà làm luật nên xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 170 BLTTHS sau: Điều 170 Thẩm quyền xét xử Tòa án cấp TAND cấp huyện TAQS khu vực xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng, trừ tội phạm sau đây: a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; b) Các tội phá hoại hòa bình, chống lồi người tội phạm chiến tranh; 14 c) Các tội quy định Điều 172; 216; 217; 218; 219; 221; 222; 223 263 BLHS; d) Các tội mà người thực tội phạm Thẩm phán Tòa án cấp, Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, người nước ngồi, người có chức sắc cao tơn giáo có uy tín cao dân tộc người TAND cấp tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm không thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện, TAQS cấp quân khu xét xử sơ thẩm vụ án hình tội phạm không thuộc thẩm quyền TAQS khu vực Bổ sung vào BLTTHS điều luật (Điều 170a) quy định cụ thể thẩm quyền xét xử TAQS nhằm đảm bảo tính thống quy định thẩm quyền xét xử hệ thống Tòa án Điều 170a Thẩm quyền xét xử TAQS Các TAQS có thẩm quyền xét xử vụ án sau đây: a) Các vụ án hình mà người phạm tội quân nhân ngũ, công chức, cơng nhân quốc phòng, qn nhân dự bị thời gian tập trung huấn luyện kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dân quân tự vệ phối thuộc với Quân đội chiến đấu người trưng tập làm nhiệm vụ quân đơn vị Quân đội trực tiếp quản lý; b) Những vụ án hình mà người phạm tội liên quan đến bí mật quân sự, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tư do, danh dự, nhân phẩm người quy định điểm a, gây thiệt hại đến tài sản Quân đội cấp cho người để thực nhiệm vụ quân gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín quân đội; c) Những vụ án mà tội phạm thực khu vực có bảo vệ quân đội, khu vực cấm, khu vực bảo vệ cơng trình quan trọng an ninh quốc phòng Quân đội quản lý Thứ ba, nhà làm luật nên bỏ hai từ “trở lên” đoạn khoản Điều 171 BLTTHS, cụ thể: Điều 171 Thẩm quyền theo lãnh thổ … … Bị cáo phạm tội nước bị đưa nước xét xử, thuộc thẩm quyền xét xử TAQS TAQS cấp quân khu xét xử theo định Chánh án TAQS trung ương Thứ tư, nhà làm luật khơng nên quy định cho Tòa án nơi tàu bay, tàu biển đăng ký có thẩm quyền xét xử tội phạm xảy tàu bay, tàu biển tàu bay, tàu biển rời khỏi sân bay, bến cảng Việt Nam để giúp xác định nhanh chóng thẩm quyền điều tra tội phạm này, nhằm giải vụ án kịp thời, xác Do vậy, Điều 172 BLTTHS nên sửa đổi theo hướng bỏ quy định có tính lựa chọn Tức 15 quy định thẩm quyền cho Tòa án định xét xử tội phạm này, mà hợp lý Tòa án nơi có sân bay, bến cảng mà tàu bay, tàu biển trở nước xét xử Điều 172 Thẩm quyền xét xử tội phạm xảy tàu bay tàu biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động ngồi khơng phận lãnh hải Việt Nam Những tội phạm xảy tàu bay tàu biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động ngồi khơng phận lãnh hải Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án Việt Nam, nơi có sân bay bến cảng mà tàu bay tàu biển trở nước Thứ năm, tăng cường đội ngũ Thẩm phán số lượng chất lượng Càn khẩn trương tuyển dụng tuyển chọn đủ biên chế cán bộ, Thẩm phán Tòa án cấp theo hướng: vùng sâu, vùng xa, miền núi có khó khăn nguồn cán tuyển dụng phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương để có giải pháp thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật đến cơng tác Tòa án địa phương này; mở rộng nguồn bổ nhiệm Thẩm phán sở quy định pháp luật hành Đảm bảo thực đầy đủ chế độ, sách cán bộ, công chức, nghiên cứu đề xuất với Nhà nước vấn đề liên quan đến chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng đặc biệt, tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo vệ cán bộ, Thẩm phán thi hành công vụ Thứ sáu, tăng cường đầu tư hoàn thiện sở vật chất cho ngành Tòa án, đáp ứng yêu cầu công tác xét xử KẾT LUẬN Qua việc sâu vào phân tích thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề giúp có hiểu biết định pháp luật để từ đóng góp vào việc hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật tố tụng hình nói riêng Đây vấn đề quan trọng, thông qua việc xét xử sơ thẩm góp phần giáo dục cơng dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng quy tắc sống xã hội, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật khác 16 ... u cầu đặt để thực quy định BLTTHS việc mở rộng thẩm quyền Tòa án cấp huyện theo tinh thần Nghị số 24/2003/QH11 việc thi hành BLTTHS năm 2003 mục rõ: “Kể từ ngày BLTTHS có hiệu lực, TAND huyện,... quyền xét xử sơ thẩm TAND cấp tỉnh TAQS cấp quân khu quy định BLTTHS hành không thay đổi so với quy định BLTTHS năm 1988 Tuy nhiên, BLTTHS không quy định cụ thể vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án cấp... lớp đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn văn pháp luật cho cán bộ, cơng chức Tòa án đội ngũ Hội thẩm nhân dân, đồng thời cử nhiều cán theo học lớp sau đại học, lý luận trị, ngoại ngữ…Ngồi ra,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập học kỳ TTHS (8 điểm) , bài tập học kỳ TTHS (8 điểm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay