4 SIEU AM DAN HOI MO TUYEN VU 03 2015

42 4 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 07:22

... fat-to-lesion strain ratio): Tỷ số Ueno et al đề nghị FLR < 4.8 gợi ý lành tính, > 4.8 gợi ý ác tính với độ nhạy 76.6% độ chuyên biệt 76.8% Ueno E, Umemoto T, Bando H, Tohno E, Waki K, Matsumura T New... 2013, Volume 40, Issue 4, pp 359-391 Strain elastography với máy Siemens, Philips, Supersonics: 4.1 Không đè ép đầu dò tay: Chỉ đặt đầu dò vng góc với mặt da, khơng đè ép Sự rung động (vibration)... 2013, Volume 40, Issue 4, pp 359-391 4 Strain elastography với máy GE, Hitachi-Aloka, Philips 4.2 Rung động tối thiểu (minimal vibration): Đặt đầu dò vng góc với mặt da, đè ép nhẹ (khoảng mm)
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 SIEU AM DAN HOI MO TUYEN VU 03 2015 , 4 SIEU AM DAN HOI MO TUYEN VU 03 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn